Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Osäkert var Faces ordnas i Fiskars

Från 2017
En stor röd gammal träbyggnad vid en liten å. I gaveln står det Fiskars Valiosiementä Elitutsäde. Vinter, snö på träden.
Bildtext Faces arrangörer vill ordna festivalen i och omkring Tröskhuset i Fiskars bruk. Det är ännu oklart om det lyckas eftersom byggnaden antagligen blir en samlingslokal och man vet ännu inte hur många som får vistas i den.
Bild: Yle/Pia Santonen

Festivalen Faces arrangörer vill att samarbetspartnern Fiskarsbolaget ordnar en permanent lokal i Fiskars där festivalen kan ordnas. Tröskhuset skulle vara den bästa platsen, men det finns regler som sätter stopp för hur många som får vistas i lokalen. Just nu är det osäkert var Faces ordnas.

Faces ordnades för första gången i Fiskars i fjol. Då var festivalen på två platser: vid Tröskhuset och Plogfabriken. Nu vill arrangörerna igen ordna festivalen och helst i och omkring Tröskhuset.

- Det är där vi vill bygga upp festivalen, säger festivalchefen Börje Mattsson.

Han kan tänka sig att ordna Faces vid Plogfabriken där man hade utescenen sommaren 2016, men det är inte en bra plats då man blir beroende av vädret.

Börje Mattsson på Faces 2015.
Bildtext Faces festivalchef Börje Mattsson.
Bild: Yle/Christopher Marins

Osäkerheten med Tröskhuset påverkar arrangörerna, säger Mattsson. Det är svårt att skapa programmet.

- Vi får inte ihop helheten förrän vi vet var festivalen ordnas. Det är klart att osäkerheten påverkar oss, men det är ingen katastrof.

Omfattande process att ändra om Tröskhuset

Fiskarsbolaget hade förra sommaren ett tillfälligt lov att ordna festivalen i Tröskhuset. Bolaget vill nu ändra byggnaden till en samlingslokal och det är det som gör att det är oklart var i Fiskars Faces ordnas.

Det är en omfattande process att ändra en byggnad till ett annat ändamål. Det kräver bygglov och mycket arbete med brandsäkerheten, som Västra Nylands räddningsverk kräver.

I förra veckan möttes bland andra Fiskarsbolagets fastighetsdirektör Kari Selkälä och brandinspektör Rasmus Fredriksson från Västra Nylands räddningsverk för att diskutera hur man gör för att ändra en byggnad till samlingslokal.

Fiskars nya fastighetsdirektör Kari Selkälä.
Bildtext Fiskarsbolagets fastighetsdirektör Kari Selkälä.
Bild: Yle/Markus Haakana

Bolaget vill kunna ordna evenemang i Tröskhuset utan att varje gång vara tvungen att be om lov. Därför ska man lämna in ett bygglov till Raseborgs stad, men då behövs räddningsverkets utlåtande.

Kari Selkälä ser positivt på att Tröskhuset kan omvandlas till en samlingslokal i Fiskars bruk. Selkälä säger att alla var eniga på mötet om att det inte borde finnas några hinder.

Simulering av brand i byggnaden

Arkitekten och brandkonsulter ska under de närmaste veckorna utarbeta en plan för hur man kan garantera brandsäkerheten i Tröskhuset.

De ska bland annat med hjälp av simuleringar se hur rök bildas och rör sig i lokalen. Därefter kan man bestämma vilken brandklass Tröskhuset hör till och sedan bestäms antalet personer som får vistas i byggnaden vid olika evenemang.

Det är antalet utgångar och bredden på dem som är avgörande för räddningsverket, säger Rasmus Fredriksson. Tröskhuset har redan utgångar på båda våningarna.

Oklart hur många som får vistas i Tröskhuset

Då Faces ordnades sommaren 2016 fick arrangören muntligt tillstånd att använda Tröskhuset som aldrig tidigare varit öppet för allmänheten. Då vistades mellan 500 och 600 personer i första våningen.

Fredriksson kan inte i det här skedet säga hur många som kommer att få vistas i Tröskhuset i framtiden.

Det finns vissa kriterier för hur många som får vistas i en lokal. Först ser man vilken brandklass byggnaden har, sedan vad den används till, hur stor den är, hur många våningar det finns och mängden och bredden på utgångarna. På basis av det räknar man ut hur många som får vistas i lokalen.

Bandet Tutu uppträder på Freedom Stage på Faces.
Bildtext År 2016 ordnades Faces på två platser i Fiskars bruk. Utescenen fanns vid Plogfabriken, den andra vid Tröskhuset.
Bild: Yle/Monica Slotte

Fiskarsbolaget vill använda båda våningarna och det är där det blir litet knepigare. Då minskar också antalet personer som får vistas där rejält.

Det beror på att man måste få ut alla snabbt om det börjar brinna.

Man kan vidta åtgärder så att antalet personer som får vara i lokalen kan öka, säger Fredriksson.

- Säkerheten som helhet måste granskas och det innebär brandlarm, rökventilation och dylikt. Det ska man nu titta noggrannare på så att man vet vad som krävs i byggnaden.

Två renoveringar i stället för en

Kari Selkälä säger att Fiskarsbolaget vill ha båda våningarna i bruk. Det är möjligt att ha bara en våning i användning, men det gör att det blir svårare att använda byggnaden.

- De två våningarna skulle ändå sällan vara i bruk samtidigt. Det är i så fall frågan om stora evenemenag så som antikdagarna, då behövs båda våningarna.

Besökare på en festival.
Bildtext Publiken som besökte Facesfestivalen i Fiskars i fjol föredrog det stället som var gratis. Därför fick arrangören inte tillräckligt med inkomster under festivalen 2016.
Bild: Yle/Monica Slotte

Fiskarsbolaget renoverade Tröskhuset i fjol då det blev klart att det tillfälligt får användas under Facesfestivalen. Det blir en hel del jobb till för att få lokalen i sådant skick att den kan användas för många evenemang.

- Vi är inte rädda för att renovera lokalen, men det är klart att det måste göras en ekonomisk bedömning efter konsulternas förslag.

Kari Selkälä tycker inte att det känns tokigt att vara tvungen att göra en renovering till för att kunna omvandla Tröskhuset till en samlingslokal.

- Vi har inte gjort något i onödan.

Han vill inte heller säga hur mycket den tidigare renoveringen kostade, men det är klart att det är frågan om ansenliga summor då man gör en grundlig renovering.

Vad händer om ni inte får lov att ha Tröskhuset som samlingslokal eller att det inte får vara särskilt många människor där?

- Det är för tidigt att fundera på det. Jag är positivt inställd till att vi kan fortsätta projektet.

Faces har vissa villkor

Fiskarsbolaget och Faces arrangörer ska i slutet av februari fatta beslut om var festivalen ordnas. Selkälä säger att man då bestämmer sig för datum, och blir överraskad då han får höra att arrangörerna redan officiellt meddelat att festivalen ordnas den 4-6 augusti.

Börje Mattsson säger att Faces vill fortsätta i Fiskars, men då måste vissa kriterier uppfyllas.

- Det måste finnas ett enhetligt område och vi måste ha ordentliga lokaler så vi kan vara inomhus.

Människor står och målar på olika plakat.
Bildtext Asylsökande jobbade i fjol med festivalen i Fiskars.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Kari Selkälä säger att Fiskarsbolaget inte sätter stopp för Facesfestivalen om arrangörerna vill ordna den i Fiskars.

- Vi vill gärna se evenemang i Fiskars som lockar olika slags besökare. Vi vill inte enbart profilera oss som en konst- och designdestination. Faces är ett nytt koncept och det är ingen hemlighet att en del inte tycker att festivalen passar i miljön.

Selkälä säger att festivalen inte passar i kärnan av bruket där det inte finns öppna platser, däremot passar Faces in vid Tröskhuset.

- Men det finns andra platser att ordna festivalen på om det inte lyckas vid Tröskhuset.

Arbetet med plan B är i gång

Arrangörerna vill inte flytta från Fiskars, men måste redan nu ha plan B eftersom man inte vet var i bruket festivalen ordnas.

- Vi funderar på andra alternativ, vi kan inte vara utan en plats, säger Börje Mattsson.

Fortsätter samarbetet mellan Fiskarsbolaget och Faces efter denna sommar?

Vi får se, säger Kari Selkälä.

- Det finns ingen orsak för oss att säga nej, men inte heller någon möjlighet att säga definitivt ja. Vi får se hur det blir efter att arrangemangen är klara, då får man en bättre uppfattning om hur de kommer att genomföras.

Selkälä säger att det är positivt att det händer saker i Fiskars, och det har man inget emot.

Mattsson vill fortsätta att samarbeta med Fiskarsbolaget.

- Vi är nöjda med samarbetet. De stöder och hjälper oss väldigt bra.