Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Åtgärder för bättre luft i Kyrkslättskola effektlösa: "Efter jullovet kom utslagen igen som svampar"

Från 2017
Uppdaterad 30.01.2017 07:19.
winellska skolan
Bildtext En färsk enkät visar att över 30 elever och 5 i personalen fått symptom av inomhusluften i Winellska skolan i Kyrkslätt.
Bild: Yle/Hanna Rundell

76 personer har fått symptom eller misstänkta symptom av inomhusluften i lågstadiet vid Winellska skolan i Kyrkslätt. Det här visar en enkät som Hem och Skola i Kyrkslätt har gjort.

Enkäten om inomhusluften i Winellska skolans B-byggnad, det vill säga lågstadiet, gjordes under knappt två veckor i januari men gäller för situationen under hösten. Den visar att 31 elever och 5 i personalen har haft symptom medan 36 elever och 4 i personalen haft misstänkta symptom. 10 svarade att de inte haft några symptom alls.

- Enkäten gjordes för att kartlägga situationen och för att få en helhetsbild. Bara omkring 20 procent av de berörda svarade. Men antalet som har fått symptom är ändå i sig talande, säger Kim Åström vid Hem och Skola i Kyrkslätt. Han sitter i föreningens inomhusluftsgrupp och har sammanställt enkäten.

De vanligaste symptomen enligt enkäten är hosta, snuva, hudutslag, trötthet, svindel, huvudvärk, ont i magen och illamående.

De vanligaste symptomen enligt enkäten är hosta, snuva, hudutslag, trötthet, svindel, huvudvärk, ont i magen och illamående.

Yle Huvudstadsregionen har flera gånger rapporterat om den dåliga inomhusluften i Winellska skolan i Kyrkslätt. I december berättade vi om Lukas som går i femte klass i Winellska skolan och som enligt ett läkarutlåtande har en mögel- och fuktskadesjukdom.

Läkaren ansåg att det bör ordnas distansundervisning för Lukas i till exempel tre månader för att se om han under den perioden blir bättre. Undersökningar som gjordes under hösten av B-byggnaden där lågstadiet ligger visar att det finns mögel i konstruktionen och att luftkonditioneringen inte fungerar.

Pappa: Det är hundra gånger värre än före jullovet

Under jullovet vidtogs en rad åtgärder för att förbättra luften i skolan. Skolan städades och luftkonditioneringen förbättrades. Enligt flera föräldrar till barn i skolan har det här inte haft någon effekt.

- Mina barn har istället mått sämre efter åtgärderna. Nu efter jullovet mår två av mina tre barn illa och har huvudvärk dagligen. Min dotter som går i årskurs ett är mycket ivrig över att gå i skola och första lektionerna går bra men efter lunch är hon som förbytt. Hennes ögon svider och hon klagar över magknip och huvudvärk, säger Richard Feinik.

När jullovet var slut och hon återvände till skolan dök hennes utslag upp i munnen igen som svampar.

― Richard Feinik, förälder

- Före julen hade hon utslag i munnen men under jullovet när hon var hemma försvann de och hon mådde inte illa. När jullovet var slut och hon återvände till skolan dök hennes utslag upp i munnen igen som svampar.

Och då borde skolbyggnaden ha varit i bättre skick efter jullovet eftersom flera åtgärder har vidtagits?

- Jo, men jag undrar vad de har städat. Det är katastrof. Hundra gånger värre än före jullovet.

"Mina barn vill gärna vara i skolan"

Nina Johansson har en dotter i årskurs fem och en annan i årskurs två och hon säger att de har haft symptom också efter jullovets åtgärder.

- Min äldre dotter tycker att luftrenaren i klassrummet och övriga åtgärder har gjort att luften är bättre men den är ännu inte bra. Men hon har också mått så illa och haft sådan huvudvärk att hon har kommit hem mitt under skoldagen. Min yngre dotter har igen fått värre symptom efter jullovet och varit mycket borta från skolan. Men det är oklart var i skolbyggnaden hon får de värsta symptomen.

Men du kan inte få hudutslag, svullna slemhinnor och hemsk huvudvärk bara för att du funderar mycket på inomhusluften. Och mina barn vill gärna vara i skolan.

― Nina Johansson, förälder

Kan symptomen vara psykiska då barnen vet att inomhusluften i skolbyggnaden är dålig?

- Jag tror inte det. Det kan förstås förekomma att om man hör att det finns löss någonstans börjar det klia i hårbottnet. Men du kan inte få hudutslag, svullna slemhinnor och hemsk huvudvärk bara för att du funderar mycket på inomhusluften. Och mina barn vill gärna vara i skolan, säger Nina Johansson.

Rektor: Mycket har gjorts i det värsta klassrummet

En mamma berättar anonymt att den ena av hennes döttrar under hösten fick flera allergiska reaktioner när hon vistades i skolan.

- Enligt min dotter har reparationsarbetet under jullovet inte heller förbättrat situationen. Hon har varit hemma från skolan en dag efter julen på grund av illamående, säger mamman.

Rektor Kristiina Koli är medveten om att åtgärderna i vissa fall inte har förbättrat inomhusluften i skolan.

- I de klasser där det har varit värst har åtgärderna enligt läraren lett till att det har blivit bättre. Men signaler från föräldrarna är att åtgärderna inte har haft någon inverkan. Vad det beror på vet jag inte. Men i det klassrum där elever haft de värsta symptomen har mycket gjorts. Taket har rivits upp och innertaket har byggts om. Dessutom finns där luftrenare som står på med full effekt. Jag vet inte vad som orsakar symptomen.

Situationen är mycket oroväckande och mycket bekymmersam.

― Rektor Kristiina Koli

- Men hur människor upplever det här varierar. Vissa anser att åtgärderna har förbättrat situationen medan andra säger att det har blivit sämre. Situationen är mycket oroväckande och mycket bekymmersam, säger Koli.

Enligt Hem och Skolas enkät har tiotals personer fått symptom. Kommer det antalet som en överraskning för dig? Och varför har inte skolan gjort en egen enkät?

- Först på våren i fjol började vi lägga märke till det här, men skolan har inte gjort någon kartläggning. Skolan anser att det inte har funnits behov för det eftersom det inte har handlat om så många. Tidigare har det kommit anmälningar om omkring tio elever.

Det hela har eskalerat med fart.

― Kristiina Koli, rektor

- Skolan har planerat göra en undersökning först efter åtgärderna som vidtogs nu under jullovet. Det hela har eskalerat med sådan fart och jag vet inte när vi kunde ha gjort en symptomenkät.

Varför har det eskalerat så att många nu har symptom?

- Jag är förstummad och vet inte vad som har hänt, men det finns också de som inte har symptom i byggnaderna, säger Koli.

Nämnden för serviceproduktion i Kyrkslätt beslöt i torsdags att tillfälliga baracker inrättas på skolgården. De beräknas vara färdiga när höstterminen inleds. Kommunen ska hyra barackerna. I nämndens beslut står att Winellska skolans B-byggnad förorsakar olägenhet för hälsan.

Diskussion om artikeln