Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt stenbrott i Sjundeå fick tummen ner

Från 2017
Uppdaterad 03.02.2017 07:34.
Stenkrossanläggningen i Gammelby
Bildtext Bilden visar stenkrossanläggningen i Gammelby i Östnyland.
Bild: Yle/Lone Widestam

Det planerade stenbrottet i norra Sjundeå ser inte ut att bli verklighet. Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå beslutade med rösterna 6-3 att inte bevilja miljötillstånd för att bryta och krossa sten i Kvarnby.

Miljöinspektörens förslag inför mötet var att nämnden beviljar miljötillståndet. Nämndordföranden Antero Honkasalos (VF) motförslag att förkasta miljötillståndet vann ändå omröstningen i nämnden.

Bullret är för högt

Miljö- och byggnadsnämnden anser att avståndet till närmaste fritidshus är för litet. Bullret från stenbrottet skulle bli för högt och desstuom skulle vägen till stenbrottet löpa precis vid fritidstomten. I ansökan om miljölov finns inte heller några uppgifter om hurdana olägenheter ett stenbrott kunde innebära för Sjundeå å.

Frågan om stenbrottet har varit aktuell i flera år och prövats i flera rättsinstanser. Sjundeå miljö- och byggnadsnämnd beviljade för flera år sedan marktäktstillstånd och miljötillstånd för verksamheten.

Besvär har förkastats

14 personer överklagade nämndens beslut om marktäktstillstånd. Deras besvär förkastades både av Helsingfors förvaltningsdomstol i februari 2013 och av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i februari 2015.

Vasa förvaltningsdomstol förkastade nämndens beslut om miljölov i december 2012. Personerna som ville starta stenkrossen vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen. HFD förkastade i februari 2015 deras besvär.

Personerna ansöker nu om ett nytt miljölov.

Inte igång året runt

Det planerade området är nästan 1 500 kvadratmeter stort. Närmaste bostadshus ligger 500 meter från det planerade stenbrottet och närmaste fritidshus är på 360 meters avstånd.

Där skulle brytas ungefär 130 000 kubikmeter sten. Stenkrossen skulle vara i bruk ungefär 45 dagar per år. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti skulle där inte finnas någon verksamhet.

Diskussion om artikeln