Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö fortsätter rättsprocessen mot hvc-läkaren McDonald

Från 2017
Uppdaterad 30.01.2017 14:22.
kvinna i röd luva framför trävägg
Bildtext Outi McDonald blev uppsagd från Hangö stad år 2015.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Hangö går vidare med ärendet om uppsägningen av hälsocentralläkaren Outi McDonald. Fullmäktige beslöt i dag att besvära sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut med rösterna 20 mot 15.

Helsingfors förvaltningsdomstol slog för snart en månad sedan fast att Hangö agerade orätt då Outi McDonald i mars 2015 blev uppsagd från sin tjänst vid staden.

Stadsfullmäktige samlades i dag eftermiddag (29.1) till ett extra möte enbart för att ta ställning till om Hangö stad ska besvära sig över domen eller inte. Besvärstiden går ut i morgon (30.1).

Fullmäktige splittrat i frågan

Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige var att besvär inte anförs till Högsta förvaltningsdomstolen i uppsägningsärendet. Stadsstyrelsens motivering är att det inte har funnits giltig orsak att säga upp McDonald och att processen mot henne har åsamkat staden stor skada.

Stig Sundberg (SFP) föreslog på mötet att staden besvärar sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Förslaget understöddes av Ulf Lindström (SDP).

Fullmäktige röstade om saken och beslöt att gå mot stadsstyrelsens beredning och i stället besvära sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut. Rösterna föll 20 för att fortsätta rättsprocessen 15 för att inte besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

Så här röstade ledamöterna i Hangö fullmäktige

”Klädsamt att erkänna fel”

Det var främst fullmäktigeledamöter som ville att rättsprocessen avslutas som höll anföranden i fullmäktigesalen under söndagens möte, som pågick ungefär en och en halv timme.

Birgitta Gran (VF) ansåg att beredningen inom staden har varit bristfällig. Det är ett problem eftersom en god beredning är en förutsättning för demokrati, menade hon.

- Det borde vara klädsamt att erkänna att det blev fel i december 2014, sade hon och hänvisade till organisationsförändringen som ledde till att maktförhållandena vid hälsocentralen ändrade.

Vid samma tider som organisationsförändringen skedde beslöt också stadsstyrelsen att flytta Outi McDonald från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som hälsovårdsläkare. Några månader senare beslöt fullmäktige att säga upp henne från sin tjänst vid staden.

Birgitta Gran talar vid Hangö fullmäktiges sammaträde.
Bildtext Birgitta Gran kritiserade grundtrygghetsdirektörens agerande.
Bild: Yle/Minna Almark

Gran riktade kritik mot Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, som nu har ansvaret för den administrativa verksamheten vid hälsovårdsstationen.

- Hon har säkert andra saker att göra och hon borde inte vara så starkt engagerad i hälsocentralen som hon är för tillfället.

Bad om förlåtelse

Aila Pääkkö (SDP) hörde till dem som hade ändrat åsikt sedan fullmäktigemötet i mars 2015 då Outi McDonald blev uppsagd från sin tjänst. Nu hoppades Pääkkö att staden inte skulle överklaga förvaltningsdomstolens beslut och i stället i snabb takt börja förhandla med Outi McDonald.

- Jag vill be om förlåtelse för mitt eget röstningsbeteende, sade hon och fick applåder.

Aila Pääkkö talar vid Hangö fullmäktiges sammanträde.
Bildtext Aila Pääkkö röstade för att avsluta rättsprocessen mot Outi McDonald.
Bild: Yle/Minna Almark

Enligt Pääkkö har Hangö stadsfullmäktige fått bristfällig och ensidig information. Det har i sin tur lett till att fullmäktige har fattat ett olagligt beslut, ansåg Pääkkö.

Hon var också upprörd över att det har uppstått något som hon kallade en konstig beslutsfattandemekanism i Hangö.

- Stadsstyrelsens senaste beslut har nonchalerats om och om igen. Beredaren och ordföranden är inte nöjda med besluten och så kommer ärendena tillbaka, sade hon.

”Hangö har fått bakläxa”

Också Gunnel Helander (SFP) ansåg att det vore bäst om staden inte besvärade sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

- Förvaltningsdomstolen har gett oss en bakläxa. Det här handlar om rättssäkerheten i vår stad. En process måste vara öppen, entydig och rättvis, sade hon.

”Inga nya argument”

Barbro Wikberg (SFP) ansåg däremot att det är bäst om staden överklagar beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Hon tyckte inte att det har kommit fram någon information som skulle ändra hennes åsikt i varken fullmäktige eller stadsstyrelsen.

- Jag måste kunna lita på att stadens ledande tjänstemän är ärliga och att de kan hantera sin personal så att det inte uppstår diskussioner om till exempel mobbning.

Wikberg menade också att förvaltningsdomstolen kan göra felaktiga beslut.

- Vi har flera gånger varit med om att beslut ändrats då det har gått till högre instans. Vi måste titta på det här ärendet till slut. Men hur vi än gör det så blir det dyrt, sade hon efter att mötet hade avslutats.

Fullmäktigemöte i Hangö.
Bildtext 20 ledamöter röstade för att fortsätta rättsprocessen till Högsta förvaltningsdomstolen.
Bild: Yle/Minna Almark

Wikberg underströk att det inte finns några vinnare i den här processen. Hon fick medhåll av sin partikamrat Johan Wikström (SFP) som sade att det har varit en uppslitande process.

Samtidigt sade Wikström att det främst har framförts åsikter men inte några nya sakargument mot det beslut som fullmäktige tidigare har fattat.

- Jag vet inte varför jag skulle ändra åsikt nu. Om vi inte besluter att gå vidare så kommer tyckandet att vara kvar på någondera sidan. Låt högsta förvaltningsdomstolen säga sitt och sedan lägga lock på detta.

Ogiltig uppsägning

Det var år 2014 som Hangö stadsstyrelse beslöt att förflytta Outi McDonald från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare. I mars 2015 beslöt stadsfullmäktige sedan att helt och hållet säga upp henne från stadens tjänst. Rösterna föll då 22-10 för en uppsägning.

Outi McDonald besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol både över förflyttningen och uppsägningen. Enligt förvaltningsdomstolen blev hon förflyttad från sin tjänst på felaktiga grunder och därför är inte heller uppsägningen från tjänsten som hälsocentralläkare giltig.

29.1.2017 klockan 19:20 är artikeln kompletterad med kommentarer från mötet.
30.1.2017 klockan 06:45 - Artikeln är uppdaterad med en precisering. Birgitta Gran avsåg organisationsförändringen i Hangö då hon pratade om att erkänna sitt misstag 2014.

Diskussion om artikeln