Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Färska visioner för Nordkalks byggnader

Från 2017
Uppdaterad 29.01.2017 17:35.
Så här kunde Manegen i Pargas se ut i framtiden enligt en skiss av arkitektstuderandena Altti Moisala och Ville Lahtinen.
Bildtext Så här kunde Manegen i Pargas se ut i framtiden enligt en skiss av arkitektstuderandena Altti Moisala och Ville Lahtinen.
Bild: Altti Moisala och Ville Lahtinen.

En drös färska visioner för Nordkalks gamla byggnader i Pargas presenterades under ett möte i stadshuset på veckoslutet.

I Pargas har man de senaste dagarna funderat på vad som ska hända med Nordkalks fastigheter som för tillfället står tomma eller är i behov av renovering. Det handlar om fastigheter i Pajbacka, Granbacka, Malmnäs strand och om Manegen.

35 arkitektstuderande från Tammerfors fick i uppdrag att komma med idéer för hur man kunde blåsa liv i byggnaderna. Arbetsgrupperna, som fritt valt objekten som de tittat närmare på, presenterade sina idéer på ett allmänt möte i stadshuset på lördagen.

Målet är att hitta nya användningsändamål för ett antal icke-industriella byggnader som ägs av Nordkalk och som inte används för produktionen.

Bland annat presenterades visioner om att bygga affärslokaler och caféer i Manegen samt att renovera bostadshusen i Pajbacka och bygga nya utsiktsplatser vid gruvkanten. Det fanns också idéer på att bygga om tvättstugan i Malmnäs till en festplats samt att erbjuda inkvarterings- och möteslokaler i höghusen i Granbacka.

Första gången i Pargas

Besöket i Pargas var den första för arkitektstuderande Altti Moisala, trots att han tidigare också bott i Åbo. Han ingår i en arbetsgrupp som fått i uppdrag att titta närmare på Manegen.

- För det första så har vi haft väldigt lite tid på oss och alla vet ju att det ser annorlunda ut mitt i vintern jämfört med sommaren. Det intressanta med Manegen är att det är en mycket mångsidig plats och lämpar sig väl för många olika aktiviteter.

I Moisalas arbetsgrupps visioner är Manegen en samlingsplats för Pargasbor med affärer, inglasad innergård och restauranger samt caféer. Från publiken lyfte man också fram möjligheten att låta bygga ett FBK-museum i Manegen.

"Hoppas att husen bevaras"

Folke Pahlman, som själv varit aktivt med om att utveckla Pargas centrum, var med i publiken när visionerna presenterades. Han är mycket nöjd med arkitektstuderandenas insats.

- Idéerna var mycket goda och positiva. Jag hoppas att idéerna tas tillvara och att husen bevaras.

Är det här något som intresserar Pargasborna?

- Absolut! jag tror att man kan få till stånd en talkoanda, bara man hittar ett objekt som man vill göra något åt så kommer nog folk och hjälper åt.

Bild på Pargasbon Folke Pahlman.
Bildtext Folke Pahlman.
Bild: YLE/Niclas Lundqvist

"Realistiska idéer"

Projektet är ett samarbete mellan Nordkalk, Pargas stad, Egentliga Finlands landskapsmuseum och Tammerfors tekniska universitet. Projektet är en del av satsningen "Åboland, vår gemensamma kulturmiljö".

Pargas stads planläggningschef Heidi Saaristo-Levin är också imponerad av de visioner som presenterades.

- De är jättehäftiga och ställvis också riktigt realistiska. Studerandena hade på ett förnuftigt sätt snappat upp vad vi egentligen har möjligheter att förverkliga. För Pargas som stad är det viktigt att gruvhistorien får en fortsättning och att byggnaderna som Pargasborna känner till och har en genuin känsla för får funktioner som gör det möjligt att bevara dem.

Vad är det som krävs för att visionerna ska bli verklighet?

- Vilja och naturligtvis också pengar. Om vi har en vilja så är vi på god väg. Det här är en bra början.

Pargas stads planläggningschef Heidi Saaristo-Levin.
Bildtext Heidi Saaristo-Levin.
Bild: YLE/Niclas Lundqvist

Nu har arkitektstuderandena återvänt till Tammerfors för att fila på sina skisser. De vidareförädlade visionerna presenteras följande gång i maj.

- Sedan är det upp till oss att fortsätta dialogen med Nordkalk och allmänheten och se var vi ska börja. Jag hoppas att Pargasborna tar del av materialet och kommer med synpunkter och idéer, säger Saaristo-Levin.

Diskussion om artikeln