Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Regionala försvarskurser riktar fokus på hybridhot

Från 2017
Uppdaterad 31.01.2017 16:23.
Petri Kosonen, Pirjo Tuominen och Ilkka Horelli.
Bildtext Överste Petri Kosonen och Pirjo Tuominen och Ilkka Horelli från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

Då representanter från såväl myndigheter och företag samlas för regionala försvarskurser runtom i landet finns det ett nytt aktuellt hot på agendan: hybridkrigsföring. Det pågår hela tiden, också i Finland, menar överste Petri Kosonen.

Den regionala försvarskursen ordnas nu för den elfte gången i Åbo. Kursen ordnas i ett samarbete av regionförvaltningsverket, Björneborgs brigad och Sydvästra Finlands regionalbyrå. Upplägget är det samma i alla delar av landet, där liknande kurser ordnas.

Temat för kursen är beredskap inför hybridhot, som kursens arrangörer själv beskriver det. Ukrainakrisen och Rysslands annektering av Krimhalvön, flyktingvågen och dess inverkan på den nationella säkerheten samt naturkatastrofer behandlas under de kommande dagarna.

Deltagarna kommer från olika sektorer av samhället. Det handlar om bland annat chefer från den privata sektorn och högt uppsatta tjänstemän från statsförvaltningen och kommunerna.

Övergripande säkerhet

I grunden handlar kurserna om att säkerställa en ”övergripande säkerhet” i landet, förklarar Björneborgs brigads biträdande kommendör, överste Petri Kosonen.

- Vi behandlar den övergripande säkerheten och hybridkrigsföring är en del av den. Vi valde att fokusera på hybridkrigsföring eftersom den här kursen är på en regional nivå. Vi ser på hur hybridkrigsföring påverkar på en regional nivå.

Överste Kosonen är kortfattad då Yle Åboland ber honom ge konkreta exempel på regionala hot.

- Hybrid krigsföring omfattar egentligen alla metoder som det finns för att påverka en annan nation. Det kan handla om politiskt pressande, informationskrigsföring, spridandet av falska rykten. Alla metoder som man kan tänka sig, helt enkelt.

Ett exempel på informationskrig menar han ändå att man kan se redan idag.

- Om man ser på sociala medier och de falska nyheterna som sprids där - det är fråga om hybrid krigsföring, som pågår hela tiden, menar Kosonen.

Små gröna män

Skumma markaffärer, där utländska makter misstänks etablera militära baser i Finland har lyfts fram som ett hot av Skyddspolisen. Ett hot som också diskuteras hett i den åboländska skärgården. Enligt Kosonen hör markaffärerna också troligen till ämnena som diskuteras under de kommande dagarna.

- Troligen. Skyddspolisen deltar också i kursen och håller lektioner, konstaterar överste Kosonen, som också poängterar att försvarsmaktens roll i kursen är att presentera militära strategier.

De regionala försvarskurserna är grymt populära och årets upplaga är inget undantag. En fullspäckad sal lyssnar ivrigt på kursens organisatörer som introducerar kursets innehåll på måndagsförmiddagen.

Pirjo Tuominen och Ilkka Horelli från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är nöjda med deltagarantalet.

- De är jättepopulära. Det finns alltid för många som vill delta. Här har vi 77 deltagare, vilket vi räknar som en stor kurs, säger Tuominen.

Utöver att påpeka att den information som kursdeltagarna får ta del av är konfidentiell lyfter organisatörerna också fram det sociala. Networkande är en väsentlig del av kursen, förklarar Tuominen.

- Vi har märkt att det har en stor inverkan på myndighetssamarbetet, säger hon och får medhåll av Petri Kosonen.

- Det är viktigt eftersom alla olika aktörer lär sig känna varandra, vilket i sig själv höjer på beredskapsförmågan. I försvarsmakten har vi mycket samarbete sedan förr med alla aktörer. Ett samarbete som fungerar väldigt bra. Kurserna har en väldigt stor betydelse för det hela, säger Kosonen.

Diskussion om artikeln