Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Omfattande dagiskarusell i Borgå

Från 2017
Färgglatt klotter på stor pappskiva
Bild: Yle/ Karin Filén

Vissa daghem sätter lapp på luckan, nya daghem blir färdiga och en del daghem sammanslås eller flyttar sin verksamhet till andra daghem. År 2017 kommer att bjuda på en verklig dagiskarusell i Borgå.

Tre nya daghem kommer att bli färdiga under året: Gammelbacka daghem i mars, Tallberga daghem i maj och Majbergets daghem i december. På hösten blir också skolcentret i Vårberga färdigt.

Områdets förskoleundervisning kommer att fungera i skolcentret. Daghemmens verksamhets- och inlärningsmiljöer förnyas enligt den nya planen för småbarnspedagogik och den nya planen för förskoleundervisningen.

Färre verksamhetsställen

När de nya daghemmen blir färdiga, kommer Borgå stad i stället att avstå från tilläggsgrupper, hyreslokaler och andra små lokaler.

Antalet verksamhetsställen minskar likaså, eftersom staden kan avstå från A-bostäders hyreslokaler i Huktis, lägga ned Lönneberga daghem och flytta Familjestugan Ilona till lokalerna vid Villa Villekulla daghem. Dessutom lägger man ned daghemmet Kartanoniitty och Katthult daghem, när skiftesvården koncentreras till Majbergets daghem.

Barns stövlar på rad
Bild: Mikael Crawford/Yle

Gammelbacka daghem

Karusellen kör igång i slutet av mars i och med att det nya daghemmet i Gammelbacka blir färdigt. Då flyttar 6 grupper från det tillfälliga daghemmet till det nya daghemmet.

Verksamheten vid det tillfälliga daghemmet i Gammelbacka är dock inte slut. Två förskolegrupper blir nämligen kvar i daghemmet och också Pepot daghems verksamhet flyttar dit.

Den svenskspråkiga förskolegruppen vid Pepot daghem kommer å sin sida att fortsätta sin verksamhet i samband med Näse skola.

Leksakstraktor.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Huktis daghem

I juli flyttar man ut ur A-bostäders hyreslokaler i Huktis. Finnby daghemmets grupper Joenranta och Kalliorinne - som fungerar i hyresutrymmena i Huktis - blir en administrativ del av Huktis daghem.

Gruppernas verksamhet upphör i juni 2018 då också hyresavtalet upphör.

Dagisrum i Braheskolan.
Bild: Yle/Marie Söderman

Villa Villekulla daghem

Den svenskspråkiga grupp som samlas i det lilla huset avslutas i juni 2017. Barnen i gruppen erbjuds i stället daghemsplats i Äppelgårdens daghem eller i andra daghem.

Verksamheten i Familjestugan Ilona kommer i stället att flytta till det lilla huset vid Villa Villekulla daghem.

leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vårvindens, Tallberga och Äppelgårdens daghem

Förskoleundervisningen i Vårbergaområdet i Borgå kommer att överföras till Vårvindens daghem i augusti. Från oktober kommer det att arrangeras verksamhet för tre förskolegrupper - 2 finskspråkiga och en svenskspråkig - i skolcentret
i Vårberga.

Den svenskspråkiga förskolegruppen vid Äppelgådens daghem blir en del av Vårvindens daghem från och med augusti. Den svenskspråkiga förskolegruppen kommer tillfälligt att fungera i Tallberga daghem under tiden augusti-oktober.

I Vårberga skolas tillfälliga lokaliteter kommer två finskspråkiga förskolegrupper att fungera under tiden augusti-oktober.

Två finskspråkiga och en svenskspråkig förskolegrupp kommer att flytta till Vårberga nya skolcentrum i oktober.

Vid tanketrädet kan barnen ta det lugnt och vila öronen.
Bild: Yle/Philip Stenkula

Tallberga daghem

I början av maj blir det nya Tallberga daghemmet färdigt. Det gamla daghemmet kommer att rivas under sommaren, då det nya daghemmets gårdsarbeten också förverkligas. Det nya daghemmet med inalles åtta grupper, kommer att tas i bruk i sin helhet den 1 augusti.

Övre Haiko daghem

Den svenskspråkiga gruppen vid Övre Haiko daghem kommer under året att ersättas med en finskspråkig grupp och daghemmet blir helt finskspråkigt. De svenskspråkiga barnen flyttas till Haikobrinkens daghem.

Mera privata daghemstjäsnter

Under året kommer de privata daghemstjänsterna i Borgå att öka i någon mån. Under åren 2017-2019 ska Borgå stad också göra ett försök med avgiftsfria klubbar. Efter det ska staden bedöma arrangemanget och utifrån vad man kommer fram till avgöra om fortsatta åtgärder.

Bildningsnämnden behandlar ändringarna i dagvårdsverksamheten vid sitt möte på onsdag.

tallberga skylt
Bildtext Det nya Tallberga daghemmet blir färdigt i maj.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Diskussion om artikeln