Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Endast ett medborgarinitiativ har gett resultat

Från 2017
Uppdaterad 31.01.2017 16:40.
När beskedet om omröstningen i riksdagen kom. Medborgartorget.
Bildtext Tahdon 2013.
Bild: Marcus Rosenlund / Yle

Få medborgarinitiativ når över gränsen på 50 000 namn. Av de som behandlats klart har endast ett lett till önskat resultat: Initiativet om en könsneutral äktenskapslag.

Den 1 mars 2012 trädde en ändring av grundlagen i kraft som innebär att medborgarinitiativ kan lämnas till riksdagen. Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Underskrifterna måste samlas in inom sex månader.

15 initiativ har tagits till behandling

Av alla 574 initiativ som startats på webbsidan medborgarinitiativ.fi, som upprätthålls av justitieministeriet, har endast 14 nått riksdagen. Totalt har 15 initiativ nått riksdagen. Det första initiativet som nådde riksdagen, det om förbjudandet av pälsnäringen, samlades in på papperslistor före webbtjänsten fanns tillgänglig.

Ett par initiativ har nått över gränsen för 50 000 underskrifter men har ännu inte skickats till riksdagen. Det ena handlar om eutanasi (63 080 namn) och det andra om Malm flygplats i Helsingfors (56 067 namn).

Människor skriver under medborgarinitiativet för Malms flygplats.
Bildtext Namninsamling för Malm flygplats.
Bild: Yle/ Karita Lehikoinen-Stedt

Könsneutrala äktenskap engagerar mest

De två initiativ som fått mest understöd sedan möjligheten till medborgarinitiativ infördes har bägge att göra med samma fråga: Den könsneutrala äktenskapslagen.

Den 19 mars 2013 startade initiativet för en könsneutral äktenskapslag. Under sex månader fick man ihop 166 851 namn. Lagen stadfästes sedermera i april 2016 och träder i kraft i mars i år.

Motreaktionen kom år 2015. Då ville totalt 106 195 personer upphäva den könsneutrala äktenskapslagen. Initiativet behandlas som bäst i lagutskottet.

Bland de övriga som samlat flest namn finns ett initiativ om att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex, ett om att anställda inom hälso- och sjukvården ska kunna vägra avsluta liv på grund av sin personliga övertygelse, en ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar, och att nollavtal bör förbjudas i lag.

Vasa centralsjukhus mer intressant än Darude

Just nu pågår insamlingen för 22 olika initiativ. Bland dem finns ett mindre seriöst initiativ, om att göra Darudes låt Sandstorm till Finlands nationalsång. Initiativet har så här långt samlat 259 namn.

Det pågående initiativ som fått den bästa starten är solklart det om omfattande jour på Vasa centralsjukhus. Ett initiativ om att sluta flytta klockan enligt sommar- och vintertid har visserligen kring tusen namn fler, men det initiativet startades redan i oktober.

Vid publiceringstillfället på tisdag morgon har över 21 000 skrivit under för omfattande jour på Vasa centralsjukhus.

Ser man på hur snabbt de olika initiativen engagerat folk lockade nationella frågor som äktenskapslagen och eutanasi många namn redan under det första dygnet.

Äktenskapslagen samlade över 100 000 namn första dygnet och eutanasin 15 000.

Vasa centralsjukhus, en regional fråga märkväl, fick kring 6000 namn under det första dygnet.

Endast ett initiativ har gett resultat

Än så länge har endast ett av medborgarinitiativen som behandlats i riksdagen lett till en lagändring: Initiativet om en könsneutral äktenskapslag.

Övriga initiativ befinner sig i olika skeden av beslutsmaskineriet eller så har de blivit förkastade.

Diskussion om artikeln