Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt projekt hjälper barnfamiljer i Kronoby att klara vardagen

Från 2017
Uppdaterad 31.01.2017 09:58.
Stående från vänster: Kerstin Krook och Sonja Prest-Meyer. Sittande: Denice Hansson, Peggy Ljungberg och Erica Ivars.
Bildtext Kerstin Krook och Sonja Prest-Meyer. Sittande: Denice Hansson, Peggy Ljungberg och Erica Ivars.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

I Kronoby kör man nu just igång ett nytt projekt för att stöda barnfamiljer. Det mångprofessionella teamet Reppu ska hjälpa barnfamiljer med alla vardagens utmaningar, på ett och samma ställe.

- Stressen och pressen på familjerna är stor i dagens samhälle och behovet av stöd och hjälp är stort, säger familjerådgivare Kerstin Krooks.

Inom Soite, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdsområde, vill man ge familjerna all hjälp på ett ställe. Istället för att man ska skickas från lucka till lucka.

Mångsidigt team

Teamet består av personal från hälsovården, familjerådgivningen, dagvården, hemservicen, familjearbetare från socialen samt psykolog och läkare.

I Kronoby kör teamet som bäst igång sin verksamhet. Man riktar sig till familjer med barn under skolåldern. Hälsan, orken, det sociala livet, vardagsrutinerna, utmaningar med temperament, problem i parrelationen, inga problem är för små eller för stora.

Men oftast skickas klienterna från lucka till lucka för olika problem.

- Vården har blivit så specialiserad, man skickas hit och dit för olika problem. Här sätter vi oss ner i samma rum för att utreda vad familjen behöver hjälp med, säger familjerådgivare Kerstin Krook.

Peggy Ljungberg som är hälsovårdare i Terjärv säger att trötthet är vanligt bland småbarnsföräldrarna.

- Problemen kan kännas stora när man är trött, men egentligen är de kanske inte så svårlösta. Och vi vill gärna sätta in hjälpen i tid, säger Ljungberg.

Låg tröskel

Initiativet till att söka hjälp av repputeamet kan komma från familjerna själva eller exempelvis från skola och dagvård. Man kommer att träffa familjerna var sjätte vecka. Kerstin Krook säger att tröskeln ska vara låg och att samtalen med familjerna ska vara positiva.

- Vi hoppas kunna göra det här tillsammans med familjerna så att de känner sig jämställda. Vi vill göra det till en mjuk och fin stund och sätta oss ner en timme över en kaffekopp för att diskutera tillsammans, säger Kerstin Krooks.

Modellen till projektet kommer från Tammerfors där man i 10 år haft en liknande verksamhet.

I mars kommer teamet att träffa barnfamiljerna för första gången.

Diskussion om artikeln