Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå vill samarbeta om vårdbolag

Från 2017
En skylt i taket med texten akutmottagning på.
Bild: Yle/Lone Widestam

Nu har Borgå utrett möjligheterna att bolagisera social- och hälsovården efter vårdreformen. Ett samföretag där staden samarbetar med en annan aktör är det bästa alternativet, enligt utredningen.

I höstas meddelade Borgå stad att man utreder möjligheten att grunda ett vårdbolag efter social- och hälsovårdsreformen.

Vårdbolaget skulle ta över de tjänster som ska omfattas av valfriheten inom vården. Hit hör de nuvarande hälsovårdscentralerna och munhälsovården.

I framtiden ska valfriheten också gälla specialläkarnas tjänster och kortvariga socialtjänster.

Samföretag bästa lösningen

Nu är utredningen klar. Den kartlägger Borgå stads möjligheter att vara med och producera social- och hälsovårdstjänster. Det här skulle ske endera via ett bolag som staden äger, eller via ett så kallat samföretag som staden äger tillsammans med en annan aktör.

Enligt en riskanalys skulle ett samföretag vara den bästa lösningen.

– Samföretaget har de bästa förutsättningarna att utveckla verksamheten och vara konkurrenskraftigt. Samarbetspartnerns kompetens och resurser kompletterar stadens, och digitaliseringen kan ske snabbare, säger social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

Enligt utredningen skulle en bolagisering stabilisera läget i Borgå efter att vårdreformen genomförs.

– Vårdreformen genomförs etappvis under 2020-talet och det nya systemet etableras först efter många. Vi kan vänta oss en stor omvälvning i Nyland, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Tanken är att Borgå ska köpa social- och hälsovårdstjänster av bolaget enligt ett visstidsavtal. Dessutom gör man upp ett serviceavtal där bland annat tjänsternas omfattning och kvalitet bestäms. Serviceavtalet ska säkerställa lokala mål.

Bolagisering redan nästa år

Den bästa tiden att bolagisera social- och hälsovården i Borgå är i slutet av 2018, enligt stadens utredning.

Då kan projektet beredas utan brådska, och många öppna frågor skulle få ett svar innan vård- och landskapsreformen träder i kraft 2019.

– Vi vill skapa en konkurrenskraftig lösning som beaktar vårdreformens mål och betjänar Borgå stad och dess invånare, säger Jukka-Pekka Ujula.

Han föreslår att Borgå fortsätter med en mer detaljerad utredning kring ett samföretag. Han vill också att stadsfullmäktige ger en fullmakt åt stadsstyrelsen att senare besluta om att börja med upphandling.

Stadsstyrelsen behandlar utredningen den 6 februari, och stadsfullmäktige den 13 februari.

Diskussion om artikeln