Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nytt gemensamt församlingshem föreslås i Borgå - väcker protester

Från 2017
Uppdaterad 03.02.2017 06:26.
församlingshemmet
Bildtext Svenska församlingshemmets verksamhet kan enligt ett förslag flytta in i Finska församlingshemmet. Ett nybygge för både den svenska och finska verksamheten kan bli aktuellt vid Näsebacken i Borgå under 2028.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Borgå kyrkliga samfällighet kunde bygga ett nytt församlingscenter, visar slutrapporten om församlingarnas fastigheter. De förtroendevalda protesterar och vill ha en ny beredning.

- Vi är inte redo att avstå från våra egna församlingshem, säger Ingolf Lindén, vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige.

Lindén närvarade under gemensamma kyrkorådets möte den 26 januari. Då beslöt medlemmarna enhälligt att gå in för en återremittering av slutrapporten gällande fastigheterna.

Samfälligheten har sedan hösten 2016 arbetat med en uppdatering av sin nuvarande fastighetsstrategi. En konsult har tittat på siffrorna och tagit fram förslag, och dessutom har en styrgrupp också jobbat med frågan.

Klubba på bord
Bildtext Gemensamma kyrkorådet beslöt att återremittera slutrapporten.
Bild: Yle

Nybygge intill begravningsplatsen

Lindén är medlem i styrgruppen och lämnade in en avvikande åsikt i slutet av fjolåret, då styrgruppen valde att jobba vidare med alternativet som omfattade en försäljning av Svenska församlingshemmet. Också domprost Mats Lindgård motsatte sig en försäljning av hemmet.

Enligt slutrapporten som var uppe till behandling den 26 januari kan Svenska församlingshemmet säljas under 2018. Verksamheten kan flyttas till Finska församlingshemmet vid Lundagatan 5, men också det huset skulle säljas 2028.

Då är nämligen tanken att ett nytt, gemensamt församlingshem ska stå klart intill begravningsplatsen i Näse.

- Den här idén har uppstått under utredningens gång. Tidigare har det bara pratats om att man kanske kunde avstå från det Svenska församlingshemmet, säger Lindén.

Vägskyltar på Näset
Bildtext Nybygget kunde placeras intill det nya området vid Näsebackens begravningsplats i Borgå (arkivbild).
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Mariagården med på försäljningslistan

Gemensamma kyrkorådet ville ha en ny beredning eftersom man tyckte att det fanns för många oklarheter och utredningar som borde ha tagits i betraktande.

När det nybyggda församlingshemmet står klart kunde enligt förslaget också Mariagården i Gammelbacka säljas.

Verksamheterna koncentreras alltså till nybygget, som skulle byggas i närheten av det nyplanerade området vid Näsebackens begravningsplats.

Kursgården i Karijärvi föreslås säljas 2017, trots att namn samlades för att kursgården skulle bevaras. Lindén anser personligen att man kan sälja kursgården och att församlingarna bra kan hyra in sig i andra lokaler då de ordnar kursverksamhet. Gården har också konstaterats vara i väldigt dåligt skick.

Mariagården i Gammelbacka
Bildtext Mariagården kunde enligt förslaget säljas 2028.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

"Hemmet blir för avsides"

När det gäller förslaget om ett gemensamt, nytt församlingscenter hade han sin åsikt klar redan i styrgruppen.

- Jag sa att jag kan tänka mig det här alternativet bara om det nya hemmet byggs genast. Men ingen vet ju om det någonsin byggs. Efter tio år har samfällighetens pengar ytterligare minskat.

Tanken på att avstå från hemmen i centrum har väckt diskussion. Lindén säger att han redan har hört protester från fältet om att nybygget blir för avsides. De förtroendevalda är skeptiska gällande hur både den svenska och finska verksamheten ska rymmas in i Finska församlingshemmet tills nybygget är klart.

- Frågan är om vi måste hyra andra lokaliteter för att få allt att rymmas. Det blir ett rådd det här, säger Lindén.

runebergsgatan
Bildtext Det finns de som tycker att församlingshemmen bör finnas i centrum av staden för att vara lättillgängliga.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Målet är att spara pengar

Målet med fastighetsutredningen är att samfälligheten ska spara pengar genom att göra sig av med fastigheter man inte behöver. Ett nybyggt församlingshem skulle kosta cirka 11 miljoner euro.

- Man får kanske sex, sju miljoner genom att sälja fastigheter. Tanken är att vi ska spara på sikt då vi har färre kvadratmeter att underhålla, säger Lindén.

Vidare föreslår slutrapporten att Kaplansgården och Brobacksstugan görs om till arbetslokaler. Barnens klubbverksamhet kommer att ordnas i Domprostgårdens sidobyggnad framöver. Prästerna får också nya arbetsrum i gården.

Styrgruppen kommer att träffas under våren för att se på alternativen i rapporten igen. Det här året går alltså sannolikt i gamla tecken, säger Lindén, som hoppas att det fortsatta arbetet går in för en annan linje.

- Jag tycker att vi ska fortsätta använda våra nuvarande hem i centrum. Då finns verksamheterna på rätt ställe.

Domprostgården i Borgå
Bildtext Klubbverksamheten kommer framöver att ordnas vid Domprostgården (arkivbild).
Bild: Yle/Linda Söderlund

Diskussion om artikeln