Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Sedlar hjälper bolag ut i världen

Från 2017
Uppdaterad 31.01.2017 17:35.
Micael Blomster, företagskonsult
Bildtext Många småbolag faller utanför stödformerna men kunde lyckas bra med små medel, säger företagskonsulten Micael Blomster
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Nu ges företag möjlighet till enkel och skräddarsydd hjälp att nå tillväxt. Tekes innovationssedlar bidrar med liten men behövlig ekonomisk dragkraft för bolag som vill satsa på en nya koncept på nya marknader.

Det är väldigt enkelt att grunda bolag i Finland. Problemet är att många upplever det som svårt att växa. Företag med tillväxtambitioner kan nu ansöka om innovationssedlar värda 5000 euro från Tekes. Sedlarna kompletteras med lika mycket eget kapital för köp av tjänster att utveckla företaget.

- Företagen uppskattar sedellösningen. Den ger möjligheten att välja sådana tjänster man själv behöver, säger Thomas Palmgren som är chef för internationella ärenden på Företagarna i Finland.

Företagarna upplever att det är svårt att navigera mellan de olika stödfunktionerna då de finns stöd på många nivåer. Alla former passar inte för alla. Men Tekes-hjälpen kan fungera för många och öppna dörrar till nya tjänster, bedömer Palmgren. Från statligt håll har man gjort mycket för att liva upp exporten, framför allt genom Team Finland, som Palmgren anser fungerat bra. Det finns ändå några tusen bolag med outnyttjad exportpotential och de borde hjälpas fram.

- Det kan finnas bolag som fallit emellan. De bolag som har inkluderats i de 40 tillväxtprogram som drivs får tillgång till mångsidig service. Men de som inte ryms med, har inte haft samma möjligheter, säger Palmgren.

Utbildning och företag möts

På Yrkeshögskolan Arcada bäddar man nu för innovationssedelsprojektet. Snart erbjuds skräddarsydda lösningar enligt företagens egna utvecklingsbehov. Yrkeshögskolan erbjuder forskningshjälp för undersökningar efter en kartläggning av problemen.

- Vi kan hjälpa om man till exempel vill testa en ny tjänst eller produkt. Klart att den här typens draghjälp är viktig för företag som har begränsade resurser, säger Carl-Johan Rosenbröijer, överlärare i företagsekonomi på Arcada.

Att yrkeshögskolan står för kunnande inom olika discipliner bäddar enligt Rosenböijer för möjligheten att tackla företagens problem ur flera synvinklar. Även kontakten till internationella nätverk kan ha betydelse för bolagen, säger man på Arcada.

Carl-Johan Rosenböijer, Överlärare i företagsekonomi på Arcada
Bildtext Små företag behöver hjälp med att skapa en långsiktig vision, säger Carl-Johan Rosenbröijer på Arcada
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

- Många av landets företag har under tio anställda, och målet är att hjälpa dem att växa. Om den inhemska marknaden är mättad behöver de hjälp att internationaliseras. I dag är det lättare än förr, men det kan behövas en viss hjälp, säger Rosenböijer.

Många faller utanför

I dag finns det redan många nätverk speciellt för nygrundade företag. Samtidigt satsas det mycket på exportutveckling för storföretagen. Men många av landets små- och medelstora bolag har fallit emellan nätverken, beklagar sig företagskonsulten Micael Blomster.

- Många företagare är ointresserade och okunniga då det gäller ekonomi och byråkrati. Det har blivit lättare, men det finns fortfarande för mycket begränsande regelverk, säger Blomster.

Under hela 2000-talet har Blomster jobbat med småbolag inom bland annat verkstadsindustrin och träförädling. Han har sett många bolag med outnyttjad potential på grund av att tröskeln att expandera varit för hög.

- De är väldigt duktiga på sin sak. Men de kanske inte fyller kriterierna för att få stöden. Det är olyckligt, för på så sätt går en massa lovande företag om intet.

Firmanamn duger inte

Han konstaterar att ifall man inte har fullgod kreditvärdighet eller har registrerats som enskild näringsidkare, exkluderas man från många förmåner och stöd. Merparten av alla nygrundade företag är just enskilda näringsidkare. De kan heller inte beviljas innovationssedlar. På Företagarna i Finland ogillar man reglerna, men tror inte på någon förändring.

- Jag ogillar att de som bara har ett registrerat firmanamn inte kan få innovationssedlar, men det är rådande regler som inte kan kringgås, säger Thomas Palmgren.

Micael Blomster efterlyser nya regler. Han tror att staten förlorar mer på att hålla tillbaka stöden om man jämför med det som kunde vinnas i nya arbetsplatser med generösare regler.

- Femtusen euro kan betyda mycket för företag som lever från hand till mun. Är produkten bra borde reglerna kunna tillämpas. Mister staten pengarna är det en mindre förlust än vad man vinner om de lyckades, säger Blomster.

Också på Arcada är man övertygad om att även blygsamma summor kan ha en stor betydelse för företagets utveckling.

- Jag tror det kan ha en enorm betydelse. Många företag har problem som måste lösas. Men har företaget en framtidsvision så kan det här projektet uppmuntra dem att ta mera risk. Och jag tror att en risktagning är nyckeln till framgång, säger Carl-Johan Rosenbröijer.