Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

HNS: Borgås samarbetsplaner äventyrar Borgå sjukhus

Från 2017
Uppdaterad 01.02.2017 06:49.
sjukhus
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt är oroat över följderna av Borgås planer på att samarbeta med en privat aktör i social- och hälsovårdsfrågor.

HNS varnar för att ett samföretag om social- och hälsovården mellan Borgå stad och en privat aktör kan bli ödesdiger för Borgå sjukhus.

- En sådan lösning skulle få betydande följder för sjukhusets verksamhet. Nu får sjukhuset största delen av sina patienter via bashälsovården. Om Borgå samarbetar med en privat aktör skulle denna utfärda remisser till sina egna aktörer på olika håll i Finland, säger vd för HNS, Aki Lindén.

Färre remisser skulle äventyra sjukhusets verksamhet och också försvåra Borgå sjukhus möjligheter att verka som jourpoliklinik för invånarna i Östnyland.

Aki Lindén har skickat ett brev till stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. I brevet föreslår han förhandlingar för att intensifiera samarbetet mellan Borgå och HNS.

Diskussion om artikeln