Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finsk flagg intresserar rederier

Från 2017
Uppdaterad 01.02.2017 06:44.
Fraktfartyget M/S Mimer
Bildtext Finsk flagg ett reellt alternativ för allt flera rederier.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Finsk flagg är i dag ett konkurrenskraftigt alternativ och lockar nya rederier säger vice vd Hans Ahlström vid branschorganisationen Rederierna i Finland. Det senaste tillskottet till den finländska handelsflottan är Stena Arctica som är världens största isklassade oljetanker.

- Konkurrenskraften har byggts upp under många år som gav resultat för rederierna i form av tonnageskatten och blandbesättningar, säger Ahlström. Det är enligt mig de viktigaste orsakerna till att rederierna väljer finsk flagg då de ser sig om efter olika alternativ i dag.

Finska flaggan vajade i snöyran dagen till ära.
Bildtext Finska flaggan har vind i seglen.
Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund

Användningen av sjömän från icke EU-länder har sänkt kostnaderna och i dag är fartygen konkurrenskraftiga i en internationell miljö anser Ahlström.

- Vi möjliggör arbete för både inhemsk som utländsk arbetskraft och det här är en lösning som branschen, staten och facket har kunnat godkänna, säger Ahlström. Beslutet har redan några år på nacken och har visat sig fungera bra.

Finländska handelsflottan har potential att växa

Det senaste tillskottet till den finländska handelsflottan är jättetankern Stena Arctica som den 30 januari valde finsk flagg framom brittisk.

Vid årsskiftet bestod handelsflottan av 106 fartyg som var inskrivna i förteckningen över handelsfartyg som upprätthålls av Trafikverket, Trafi. Hit hör de flesta passagerar- och lastfartyg.

- Den finska flaggan utgör i dag ett reellt alternativ för rederierna då de ska välja flagg för sina fartyg och det finns potential att handelsflottan kan växa, säger Ahlström.

”Att välja utländsk flagg aldrig ett alternativ”

Pikisbaserade rederiet Langh Ship har i dag fem lastfartyg som alla trafikerar under finsk flagg och enligt verkställande direktör Laura Langh-Lagerlöf har det aldrig varit tal om något annat alternativ.

Laura Langh-Lagerlöf anser att företagets tuffaste konkurrenter finns i Tyskland.
Bildtext Finsk flagg betyder en del kostnader men har fungerat för oss säger Laura Langh-Lagerlöf.
Bild: Yle/Andy Ödman

- För oss fungerar det bra med finsk flagg och finländsk besättning då vi trafikerar rutter där det krävs både kunskap och kännedom om de isförhållanden vi har i Finland, säger Langh-Lagerlöf.

Specialfartyg kan inte få stöd och väljer ofta utländsk flagg

Bogserbåtar och isbrytare räknas till specialfartyg som enligt rådande EU-bestämmelser inte kan få sjöfartsstöd och de rederier som har sådan verksamhet måste fortsättningsvis välja utländsk flagg för att klara sig.

Ofta väljer man flagg enligt något annat EU-land och det är inte ovanligt att inhemskt ägda fartyg har Estlands eller Cyperns flagga i aktern.

- Det finns helt enkelt inga andra möjligheter att klara sig i den stenhårda konkurrensen inom internationell shipping om man inte kan få sjöfartsstöd, säger Joakim Håkans som är verkställande direktör för rederiet Alfons Håkans. Utan stöd är utländsk flagg enda alternativet för att klara sig och kunna få beställningar och jobb.

joakim håkans,
Bildtext Isbrytarna vi har måste vara under utländsk flagg för att klara sig säger Joakim Håkans.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Alfons Håkans har bland annat ett kontrakt med svenska Sjöfartsverket om isbrytartjänsterna och det fartyget har cypriotisk flagg.

- Isbrytaren ägs av vårt estniska moderbolag och jobbar inte i Finland, men vi använder en blandbesättning som består av finländskt befäl som får lön enligt finländska krav, säger Håkans. Resten av besättningen kommer i nuläget från Filippinerna och de får samma lön som sina landsmän som jobbar under finsk flagg.

Diskussion om artikeln