Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Framtiden finns i Larsmo säger ungdomar

Från 2017
Uppdaterad 23.02.2017 10:54.
Elin Nyfelt, Elin Björkskog, Joel Svenlin, Frank Sandström och Ronny Gäddnäs.
Bildtext Elin Nyfelt, Elin Björkskog, Joel Svenlin, Frank Sandström och Ronny Gäddnäs.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Framtiden finns i Larsmo, säger flera ungdomar. Bättre än så här kan man inte ha det, säger pensionärer i centrum. Och politikerna rekordinvesterar i mera service. Skulden fördubblas i år.

År 2017 går till historien i Larsmo som det stora investeringsåret. Aldrig förr har politikerna vågat spendera så här mycket pengar på ett enda år, över 13 miljoner euro.

- Det är rekord, säger kommundirektör Gun Kapténs. Skuldbördan ökar med det dubbla till över 5 000 euro per person.

Gun Kapténs säger att efter alla investeringar får man ta en andhämtningspaus och börja amortera. Men i kommunen har man då också nått de långsiktiga målen.

Holm centrum har fått en ny dominerande fastighet med bostäder, hvc-mottagning, bibliotek, gym och kafé. Lägg till en innegård för kulturevenemang och fester. Och en bit bort byggs ett nytt kommunalt hyreshus.

I Bosund blir det ny förskola och daghem. Idrottsområdet får konstgräs i sommar.

- Det ska gå att ha en innehållsrik fritid i Larsmo utan att behöva köra in till Jakobstad eller Karleby, säger Kapténs. Men visst, städerna är regionens centrum på ett annat sätt. De är köpcentrum, har bollhallar och ishallar.

I Larsmo finns önskemål om en ishall, men det får vänta nu, säger Kapténs, man måste prioritera.

Kommundirektör Gun Kapténs
Bildtext Gun Kapténs.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Unga invånare

I en österbottnisk jämförelse sticker Larsmo ut. Nästan en femtedel av invånarna är i dagvård eller i skola. Över hälften av invånarna är under 29 år. Detta av en befolkning på 5 200 personer som stadigt ökar.

Ändå är skattesatsen lägst i Österbotten. Bara 19,5 procent. Förklaringen är att ekonomin räddas av statsandelarna, de är ungefär lika stora som skatteinkomsterna.

Yrkesinstitutet Optima är mera pop än gymnasiet bland Larsmoungdomarna. Där studerar Elin Nyfelt, Elin Björkskog, Joel Svenlin, Frank Sandström och Ronny Gäddnäs.

Frågar man dem om framtiden är svaret 5-0 till Larsmo. Jakobstad lockar under helger, men alla ser de sin framtid i hemkommunen, även om man kanske studerar vidare.

Ingen av dem är politiskt aktiv men kommunalvalet närmar sig, och visst har de synpunkter.

Ett samlingsställe för bara ungdomar är ett förslag av Elin. Dra ut en bro till en stor holme och planera tomter. Där vill jag bo, säger Joel.

Och glöm inte byarna är ett annat budskap. I Bosund fanns bank, affär och hvc. Nu finns ingenting kvar. Men de är överens om att viktigast av allt är skärgården och naturen. Det är dragkraften i Larsmo.

Elin Nyfelt, Elin Björkskog, Joel Svenlin, Frank Sandström och Ronny Gäddnäs.
Bildtext Elin Nyfelt, Elin Björkskog, Joel Svenlin, Frank Sandström och Ronny Gäddnäs.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Äldre klagar inte

I Holm centrum kan man stöta på Marita och Kalle Sandvik ute på promenad. Pensionärer bägge två men det är gott att vara gammal i Larsmo säger de.

Här finns ju numera allt efter att det nya fastighetsbolaget Equity byggdes. Och så radar de upp butik, hvc, bibliotek och idrottscentret, det är viktigt för de unga. Kommunen har fått ett centrum som inte funnits förr, säger Kalle.

- Jag hoppas många unga kandidater ställer upp i valet, kandidater som ser framtiden för Larsmo, säger Marita, och Kalle hummar med.

Nya centrumhuset Equity
Bildtext Equity.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Pendlarkommun

Över hälften av Larsmoborna pendlar till jobbet och mest till Jakobstad. Därför har Larsmo också gått in som delägare i BTC fastigheten i Jakobstad där Nautor verkar. Många anställda är Larsmobor.

I Jakobstad hörs ibland att Larsmo snyltar på Jakobstad, men Gun Kapténs håller inte med.

- Ingen av kommunerna i regionen är stor nog att ensam leva vidare, vi är beroende av varandra och arbetsplatserna. Men det hindrar inte att Larsmo aktivt försöker öka antalet arbetsplatser i kommunen.

På andra sidan landsvägen mitt emot kommungården står det Petor på en industrihall. På 10 år har Petor växt och har nu 15 anställda. På produktionslistan står båtar, hydrokoptrar och reparationer.

Det har gått bra att promenera över vägen till kommunkansliet, man är som hemma där, säger ägaren Tore Käld.

- Kommunen kom emot med att först hyra ut hallen och sedan sälja den till oss. Larsmo är företagarvänligt slår Käld fast.

Tore Käld på Petor
Bildtext Tore Käld.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Framtiden?

Ännu när kommunreformen härjade i Finland övervägde man i både en och annan kommun en kommunsammanslagning. Påbudet kom ju från regeringen att utreda fusioner.

I Larsmo uppstod den något märkliga situationen att både kommunstyrelsens ordförande Ulf Stenman (SFP) och fullmäktiges ordförande Sven Grankulla (KD) uttalade sig positivt för en större kommun.

Men när frågan landade i fullmäktige blev det tummen ner. Här utreds ingen fusion med Jakobstad och i dag är frågan avskriven från dagordningen.

Det enda som syns kunna hota en självständig kommun är en kommande statsandelsreform i början av 2020-talet. Med sämre statsandelar kan Larsmo med sitt svaga skatteunderlag vara illa ute.

- Men statsandelsreformerna har kommit och gått och varje gång har Larsmo klarat sig, säger Gun Kapténs.

När man i Larsmo slog fast namnet på den nya centrumfastigheten togs namnet Equity från 100 år tillbaka i tiden. I motiveringen sade man att det var ett avstamp för nästa firande om ytterligare 100 år.

Larsmos kommundirektör Gun Kapténs

3:12

Larsmo inför kommunalvalet del 1

4:54

Larsmo inför kommunalvalet del 2

4:45

Diskussion om artikeln