Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pickalaviken i Sjundeå mår lite bättre

Från 2017
Bildtext Punktbelastningen har minskat i Pickala å.
Bild: YLE/Fred Wilén

En omfattande utredning visar svaga tecken på återhämtning i Pickalaviken. Västra Nylands vatten och miljö rf granskade Pickalaviken under åren 2012-2015.

Förändringar i bottendjurs- och fiskbestånden visar att djursamhället i havsviken mellan Sjundeå och Kyrkslätt verkar må en aning bättre.

Bottendjursbeståndet har blivit mer mångfaldigt och arter som är kända för att kräva lite mer av sin livsmiljö trivs numera också i viken.

Utredningen visar att fiskarna ser svaga tecken på att gäddorna blir fler även om fångsten av gädda fortfarande är väldigt liten. Sik har planterats ut och det här har också börjat visa resultat.

Vädret största orsaken till att viken mår bättre

En delorsak till att läget ser bättre ut i Pickalaviken kan vara att punktbelastningen har minskat.

Sjundeå kommun och garnisonen i Obbnäs stängde sina vattenreningsverk 2014. Nu renas Sjundeås avloppsvatten i Finno i Esbo i stället.

Pickalaviken är också utsatt för punktbelastning från reningsverken på flera industrier: Prysmian Finland, Livial, Nordic Aluminium och Suomen Sokeri.

Det är ändå vädret och allmäntillståndet i Pickala å och Östersjön som mest påverkar hur Pickalaviken mår.

Diskussion om artikeln