Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Soneras mobilnät äventyrade patientsäkerheten - fem frågor om fjolårets nätverksstrul vid HNS

Från 2017
Mobiltelefon i sjukvården.

Patientsäkerheten led när Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) tog i bruk en ny mobiloperatör i fjol våras. Det visar rapporter som Yle Nyheter har tagit del av. Nya farliga situationer uppkom också på hösten.

De ansvariga myndigheterna Valvira och Kommunikationsverket har granskat Soneras nätverksproblem vid HNS närmare under de senaste månaderna.

Vi har läst deras rapporter samt intervjuat myndigheterna om vad de har kommit fram till så här långt. Alla detaljer är inte offentliga, men vi berättar nu det viktigaste vi känner till.

1) Hurdana problem hade man på våren?

Den 27 maj svävade en hjärtpatient i livsfara på intensivvårdsavdelningen M1 vid Mejlans tornsjukhus i Helsingfors, vilket Yle Nyheter kunde avslöja i juni. Patienten fick vänta i mer än tio minuter på den jourhavande hjärtkirurgen när Soneras mobilnät i sjukhuset inte fungerade.

En rapport från den övervakande myndigheten Valvira visar nu att patienten dog kort efter det här.

Om dödsfallet skedde på grund av att kirurgen inte gick att nå är oklart. Sjukvårdsdistriktets egen bedömning är att det troligen inte berodde på det eftersom patienten redan tidigare var i ett mycket kritiskt tillstånd efter att ha drabbats av ett sjukdomsanfall i sitt hem.

På myndigheten är man mycket försiktig med att kommentera det enskilda fallet, ens på en allmän nivå.

– Specifik information gällande den här patienten är sekretessbelagd. Men även om det fanns problem med mobiltelefoner så var det inte orsaken till dödsfallet, säger medicinalrådet Markus Henriksson.

Vård, sjukhus, patient
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Nätverksproblemen upptäcktes i början av maj men det räckte en vecka innan man började fixa dem på allvar.

Allt gick inte som på Strömsö.

Tatu Tuominen, kommunikationsdirektör, Sonera

Valviras rapport nämner dessutom att patientsäkerheten också var äventyrad på Tölö sjukhus. Därifrån skickades fyra anmälningar om farliga situationer i maj.

Dessutom drabbades Jorvs sjukhus i Esbo av problem med hörbarheten i mobilnätet, enligt rapporten.

– Att ta över från den tidigare operatören, var helt enkelt ett stort arbete. När arbetetet skedde var det komplicerat och allt gick inte "som på Strömsö", kommenterar Soneras kommunikationsdirektör Tatu Tuominen.

2) Vad berodde nätverksproblemen på?

Kommunikationsverket har kommit fram till att problemen på våren hade två huvudsakliga orsaker.

För det första fungerande Soneras 2G-nätverk dåligt i hela landet i mitten och slutet av maj - uppenbarligen på grund av problem i operatörens telefoncentral.

Det här fick stora konsekvenser just på HNS eftersom många anställda där använde äldre 2G-mobiltelefoner som inte kunde komma åt modernare 3G- och 4G-nätverk, och då hamnade telefonerna i radioskugga.

Nokiamobil bland andra mobiler
Bildtext Äldre mobiltelefoner.
Bild: EPA / ANDY RAIN

För det andra fanns det problem med täckningsområdet när man övergick från en operatör till en annan.

Nya basstationer behövde byggas inomhus, men de blev inte alltid tillräckligt heltäckande. Bland annat hamnade läkares pausrum i radioskugga.

– Läkaren kunde vara i fikarummet eller någon annanstans, omedveten om att hans eller hennes hjälp behövdes, påpekar Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare på HNS.

3) Vad har gjorts sedan dess?

Kommunikationsverket påpekar i en färsk rapport att Sonera fixade problemen relativt snabbt, alltså i praktiken på några veckor. Nätverket blev mer stabilt, HNS personal fick modernare mobiltelefoner och täckningsområdet utökades så att pausrum inte längre var radioskugga.

Operatören hittade ett fel i en av sina mobiltelefoncentraler i Helsingfors, installerade tilläggssändare och optimerade nätverken på flera sätt.

Myndigheterna ger både HNS och Sonera tummen upp för att de aktivt jobbade för en lösning.

HNS utökade också antalet Virve-myndighetstelefoner, och tog i bruk en del mobilabonnemang från operatören Elisa. Dessutom kommer sjukhuset att hålla kvar flera fasta telefonnummer.

De alternativa förbindelserna ska finnas på en del särskilt viktiga platser i sjukhusen. På det sättet är man inte så beroende av ett enda mobilnätverk.

I direktiv som chefsöverläkare Mäkijärvi har skrivit till HNS personal sägs det att de som har jour måste meddela ett alternativt telefonnummer på vilket de kan nås, om deras vanliga nummer inte fungerar.

Den nya intensivvårdsavdelningen i Mejlans tornsjukhus.
Bildtext Intensivvårdsavdelningen M1 (arkivbild).
Bild: YLE/Hanna Rundell

4) Men det var också problem med mobilnätverket på hösten?

Ja, nyligen offentliggjorda uppgifter från Valvira visar att Soneras mobilnätverk krånglade igen i september och oktober. Inte lika allvarligt som i våras, men det inträffade flera begränsade problem - särskilt med interna kortnummer som många på HNS använder.

  • Natten mellan den 5 och 6 september var patienter i farozonen på Barnkliniken då Sonera gjorde förändringar i 2G-nätverket. Operatören hade enligt Valvira informerat felaktigt om det här arbetet på förhand. En anmälan skickades till den övervakande myndigheten.
  • En vecka i mitten av september styrdes 96 kortnummer till fel HNS-mobiltelefoner. Felet åtgärdades två veckor senare.
  • Under några dagar i början av oktober fick man på Pejas sjukhus inte alltid kontakt med jourhavande läkare. Till exempel när personalen i en operationssal snabbt skulle ha behövt nå den jourhavande anestesiläkaren, fungerade inte mobilnätet. Valvira beskriver händelsen som ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Men lyckligtvis var det den gången möjligt att nå en chefsöverläkare som kunde hjälpa till.
  • Soneras kortnummer hade nationella problem 4.10 och 10.10. Problem förekom också 12.10.
  • Läkare har inte alltid kunnat nås hemma. I enskilda fall har jourhavande läkare försetts med mobilabonnemang hos en annan operatör än Sonera, eftersom Soneras mobilnätverk fungerade dåligt på läkarens hemadress.

5) Vad är läget nu, och vad har man lärt sig?

Läget i dag bedöms vara bra, bland annat eftersom det nu finns fler alternativa förbindelser och deras antal kommer att utökas ytterligare. Sonera verkar också ha lyckats stabilisera sitt nätverk.

– Vi har nu kollat de problem vi hade tillsammans med våra kunder och också tillsammans med myndigheter, Kommunikationsverket. De har faktiskt inspekterat allt och har konstaterat att vi har gjort det som borde göras, och allt är bra, säger Tatu Tuominen.

De övervakande myndigheterna Valvira och Kommunikationsverket är relativt nöjda med hur Sonera och sjukvårdsdistriktet har reagerat på nätverksproblemen, men man kommer att fortsätta följa med läget på HNS. Man ska bland annat granska att patientsäkerheten håller god nivå och att det säkert har tagits i bruk alternativa kommunikationssystem på tillräckligt många ställen.

– Det är klart är situationen nu är mycket bättre än förut, men för säkerhets skull ska vi granska situationen. Hela den här saken är ganska mångfacetterad. Det finns många detaljer att ta i betraktande när det gäller beredskap, säger Markus Henriksson på Valvira.

Sonera har också investerat 12 miljoner euro extra i att öka kvaliteten på sitt mobilnätverk.

Henriksson menar samtidigt att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inte har haft den expertis som har behövts för att kunna upphandla och byta operatör på ett säkert sätt. Det håller HNS inte med om.

– Vi gjorde upphandlingen enligt alla de regler som fanns, och enligt den förståelse vi hade från tidigare upphandlingar, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

Han nämner bland annat att de hade säkerställt att det bara skulle få ske mycket korta avbrott i tjänsten, och att övergången skedde stegvis.

På Valvira anser man ändå att HNS kunde ha krävt mer omfattande test av det nya nätverket och bättre alternativa telefonförbindelser.

Henriksson betonar också att sjukhusdistrikten i Finland borde dra lärdomar av varandra så att de kunde vara bättre förberedda när de i något skede byter operatör.

Diskussion om artikeln