Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rökfria Kimitoön: Arbetstiden utnyttjas effektivare än tidigare

Från 2017
Uppdaterad 02.02.2017 06:58.
Halvfull askkopp.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Det var på hösten 2013 som Kimitoön gick in för att vara en rökfri kommun. Många kommuner före Kimitoön hade redan fimpat och Kimitoön var en av de sista i Egentliga Finland att förbjuda rökning under arbetstid.

I dag, tre och ett halvt år senare, märks det att Kimitoöns kommun är en rökfri arbetsplats genom att arbetstiden i dag utnyttjas effektivare än tidigare, säger arbetarskyddschef Mary-Anne Fröberg.

- Rökarna går inte längre ut för sina korta pauser utan det blir mera effektiv arbetstid. Tidigare förekom det nog att rökarna tog sina fem minuter och gick ut för att röka medan de som inte rökte var aktiva hela dagen, fortsätter Fröberg.

Också besökare och gäster får veta att kommunen är rökfri och att det på kommunens område inte är tillåtet att röka.

Skylt som det står rökfritt område på.
Bild: Yle/Monica Forssell

Hur många av kommunens anställda som fortfarande är rökare finns det inga siffror på och inte heller finns det siffror på hur många som fimpat för gott sedan rökförbudet trädde i kraft.

Fröberg har ändå den uppfattningen att rökandet har minskat.

- En del rökare finns det men de röker inte under sin arbetstid. Under lunchpausen, utanför kommunens område har personalen rätt att röka om den vill.

Hela Finland vill fimpa

På nationell nivå räknar man med att rökandet minskar i stadig takt och målsättningen, som till och med finns inskriven i lagen (Tobakslagen 2016) är att användandet av tobaksprodukter helt ska upphöra i Finland.

Syftet med denna lag är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende ska upphöra.

Tobakslagen

En av de anställda i Kimitoöns kommun som beslutat fimpa för gott är Gilla Granberg. Hon jobbar som utvecklingschef vid Kimitoöns kommun.

- Arbetsmiljön i Kimitoöns kommun sporrar så pass mycket till att sköta om sig själv och på alla sätt se till att man mår bra, att jag för ett och ett halvt år sedan beslöt att sluta, berättar Granberg som före hon fimpade för gott hade hunnit röka i många år.

Kimitoöns utvecklingschef Gunilla "Gilla" Granberg.
Bildtext Gilla Granberg är nöjd med tillvaron som icke-rökare.
Bild: YLE/Monica Forssell

Granberg har inte ångrat sitt beslut och ser bara fördelar med att inte längre röka:

- Man orkar mycket mera, man har lust att sporta, det är billigare och man har pengar över för annat och man luktar inte illa räknar Granberg upp.

Kimitoön frikostig mot personalen

För att hjälpa de anställda att sluta röka satsar Kimitoöns kommun förhållandevis mycket på hjälp till personalen.

Händer som håller i olika slags tabletter.
Bildtext Det finns många olika slag av preparat att välja mellan för den som vill ha hjälp med att sluta röka.
Bild: Yle/Monica Forssell

Förutom en rad olika nikotinpreparat kan de som vill få hjälp av hypnos och samtalshjälp.

Också annars satsar Kimitoöns kommun mycket på personalens arbetshälsa och välbefinnande på arbetet. Bland annat erbjuds de anställda möjlighet att prova på en rad olika motionsformer och kan få kostnaderna ersatta av kommunen.

Närbild av fötterna på någon som springer på en löpmatta.
Bild: All Over Press

År 2015 betalade Kimitoön (netto, efter ersättning från Folkpensionsanstalten) 300 euro per anställd eller totalt 175 000 euro för företagshälsovården. Och utöver själva företagshälsovården ännu 40 euro per anställd för olika former av motion och rekreation. Totalt alltså cirka 200 000 euro.

Motsvarande summor i Pargas stad är 110 000 euro för företagshälsovården och 65 000 euro för annan verksamhet som befrämjar arbetshälsan.

Kimitoön har 580 anställda och Pargas 870.

Inte många som velat ha hjälp för att fimpa

Katarina Lindroos som jobbar som företagshälsovårdare för det företag, Dalmed, som Kimitoön anlitar för företagshälsovården, berömmer kommunen för satsningarna på personalen. Någon rusning efter hjälp för att sluta röka har man ändå inte sett inom företagshälsovården.

Under åren som gått har mellan fem och tio personer sökt hjälp via företagshälsovården för att sluta, berättar Lindroos.

- I samband med hälsogranskningar kommer det ändå fram att många som röker försöker vara utan att röka under arbetsdagen och det är ju positivt för hälsan att kunna vara till exempel åtta timmar utan tobak, säger Katarina Lindroos.

- Också alla små positiva förändringar som människan gör för sin hälsa är hemåt.

Hur stor hjälp Kimitoöns anställda har av den företagshälsovård och annan verksamhet som arbetsgivaren erbjuder för att personalen ska må bra, är svårt att säga.

Enligt personalchef Erika Strandberg ligger sjukfrånvaron bland de anställda i Kimitoöns kommun på ungefär samma nivå som i andra kommuner och sjukfrånvaron varierar inte mycket från år till år.


Fotnot: Ett riksomfattande projekt "Rökfri kommun" inleddes 2012. I dag är ca 80% av kommunerna rökfria.

Diskussion om artikeln