Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bolagisering av hälsovården eller inte: Borgå sjukhus är viktigt

Från 2017
Borgå stad vs HNS
Bildtext Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och HUS verkställande direktör Aki Lindén har ännu orsak att mötas om Borgå stads planer på att bolagisera hälsovården.
Bild: Yle/Carina Bruun Yle/Stefan Paavola

Oberoende om vården i Borgå bolagiseras eller inte, spelar Borgå sjukhus fortsättningsvis en viktig roll i staden och i hela regionen.

Det anser Björn Sundqvist, viceordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Borgå.

Verkställande direktör Aki Lindén vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har uttryckt sin oro för att en bolagisering av vården i Borgå skulle äventyra Borgå sjukhus ställning.

Likaså anser HNS att sjukhusets möjligheter att verka som jourpoliklinik för invånarna i Östnyland skulle vara hotad.

- Ett samföretaget äventyrar inte Borgå sjukhus ställning. Sjukhusets ställning skulle visserligen förändras, men som följd av en ny konkurrenssituation och inte beroende på Borgå stads lösningar, säger stadsdirektören i Borgå, Jukka-Pekka Ujula.

Borgå sjukhus
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Sjukhusets roll förändras ändå

Stadsdirektör Ujula syftar på regeringens proposition om valfrihet, som är knuten till den riksomfattande social-, hälsovårds- och landskapsreformen.

- Borgå sjukhus roll kommer oundvikligen att förändras till följd av den reformen. I fortsättningen kommer en betydande del av social- och hälsovårdstjänsterna att produceras på en öppen marknad där kunderna väljer den vårdgivare de vill ha, konstaterar Ujula.

Sjukhuset behövs i regionen

Björn Sundqvist, viceordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Borgå, säger att ett vårdbolag inte är ett dåligt alternativ och att det i sig självt inte är ett hot mot Borgå sjukhus.

- Om vi däremot i framtiden kommer att ta beslut i någon fråga som mera direkt påverkar Borgå sjukhus, så är det en annan femma. Borgå sjukhus är otroligt viktigt för Borgå och för hela den östnyländska regionen. Ett välfungerande sjukhus med jourpoliklinik och annan service får vi definitivt inte äventyra, säger Sundqvist.

jourpolikliniken vid borgå sjukhus
Bildtext Borgå sjukhus jourpoliklinik.
Bild: Yle/Janette Winberg

Många öppna frågor

Att det är en mångfacetterad fråga är helt klart. Sundqvist säger att det finns så många frågetecken ännu, att det i det närmaste är omöjligt att i detta skede ta ställning till olika alternativ.

- Social- och hälsovårdsreformen och dess innehåll är ännu oviss och lagstiftningen kring den är öppen. Nu efter HNS och Aki Lindéns utspel måste nog frågan definitivt upp till behandling innan vi kan ta ställning till en bolagisering av vården, säger Sundqvist.

Läkare för anteckningar
Bild: Wesley Wilson

Ny aktör i vårdbranschen

I den utredning av produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna som Borgå stad låtit göra och som offentliggjordes på tisdag, framkommer det, att det är lönsamt för Borgå att bolagisera en del av sina social- och hälsovårdstjänster.

En bolagisering skulle göra läget stabilare i Borgå när social- och hälsovårdsreformen väl kommer i gång. Utredningen visar att det bästa och konkurrenskraftigaste alternativet är ett samföretag som staden äger tillsammans med en annan aktör.

- Det här utesluter inte samarbete med Borgå sjukhus. Om sjukhuset producerar konkurrenskraftiga polikliniktjänster, kan Borgå stads vårdbolag förbinda sig att anlita sjukhusets tjänster, säger Ujula.

Beslut om vidare utredning

Stadsfullmäktige i Borgå ska i en nära framtid, kanske redan inom två veckor, besluta om hur bolagiseringsutredningen ska fortsätta. Om beredningen av samföretaget fortsätter, kommer staden att särskilt utreda olika samarbets- och partnerskapsmodeller för vårdföretaget och Borgå sjukhus.

Också diskussionerna om en bolagisering av vården i Borgå och om Borgå sjukhus roll i sammanhanget, kommer att fortsätta mellan Borgå stad och HUS.

Enligt vad Yle Uutiset erfar, vill beslutsfattarna i Borgå ha mera tid på sig att utreda bolagiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Diskussion om artikeln