Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inga besvär mot Billnäs bruk

Från 2017
man med hund i famnen i vinterlandskap.
Bild: Yle/ Maria Wasström

Brukspatron Olli Muurainen är glad över att det inte har inlämnats några besvär till Högsta förvaltningsdomstolen angående hans byggplaner i Billnäs. Det betyder att detaljplanen för området nu träder i kraft.

Muurainen är bosatt i Singapore men kom för att tillbringa en vecka i Finland. Han fick beskedet som e-post från staden Raseborg då han landade tidigt på onsdagsmorgonen.

- Nu har vi fått en tioårig planeprocess i hamn. Att det inte lämnades in några besvär innebär i praktiken att vi har skyndat på nystarten i Billnäs med ett eller två år.

Ännu väntar han på tillstånd att fälla träd. Det ärendet ligger fortfarande hos förvaltningsdomstolen.

- Och så måste vi lösa bryggfrågan på något sätt. Jag tror att jag kommer att konsultera staden Raseborg om det.

NTM-centralen opponerade sig mot byggandet av bryggor och fick sin vilja igenom.

Än tickar klockan

Olli Muurainen vill fortfarande inte förutspå när han kommer att kunna köra igång på nytt med att utveckla Billnäs bruk.

- Vi måste bara ha tålamod. Jag har inte gjort upp någon tidtabell eftersom bollen inte ligger hos mig utan hos domstolen och tjänstemännen. Men det här var i varje fall ett viktigt steg i rätt riktning.

Grinden är stängd och klockan tickar i Billnäs bruk.
Bildtext Klockan visar de overksamma dagarna, fler än på bilden..
Bild: Yle/Monica Slotte

Finns det ännu risk för fortsätta besvär?

- Man kan ju forfarande besvära sig mot byggloven. Men vi ska hoppas att vi har fått besvären ur världen. Det verkar litet som om den falangen också har börjat mjukna eller tröttna på att besvära sig. Jag tror att majoriteten ändå vill att vi kommer igång igen med arbetet och kan gå vidare med nya idéer, initiativ och projekt, säger Olli Muurainen.

Muurainen konstaterar att det alltså ännu finns några stenar att vända på men i allt väsentligt börjar han redan nu kunna tänka.. ännu större.

- När nu USA:s president för den politik han gör betyder det att många kunniga och begåvade människor söker sig bort. Dem kan vi fånga upp. Varför inte införa engelskan som ett tredje officiellt språk i Finland? Vi har allt att erbjuda. Bland annat konferensutrymmen i Billnäs.

Bra med stora steg

Stadsdirektör Tom Simola i Raseborg är också nöjd med sakernas utveckling.

- Jag ser inga hinder. Man vet ju aldrig vad man stöter på men i det stora hela är förutsättningarna goda att komma vidare nu. Det är alltid bra när näringslivsprojekt tar så här stora steg framåt.

Simola vill inte heller bedöma tidtabellen för när verksamheten kan återupptas i Billnäs.

- Staden är ju ingen huvudaktör. Vi sköter våra uppgifter men det är ägaren som avgör tidtabellen.

Olli Muurainen lade utvecklandet av sin del av Billnäs bruk på is i oktober 2014. Orsaken var en i hans tycke långsam byråkrati. Billnäsklockan visar hur länge utvecklingen legat nere. Muurainen vill bygga ett hotell- och kongresscentrum i Billnäs.

Detaljplanen för Billnäs bruk är i mål

Ändringen av detaljplanen i Billnäs bruk inleddes år 2008. Ett planutkast framlades till påseende år 2011 och planförslag har framlagts under åren 2012 och 2015. Under planprocessen har ett tiotal utredningar gjorts.

Raseborgs stad säger i ett pressmeddelande att stadens strävan under tiden har varit att söka en samsyn mellan markägarna och samarbetande myndigheter. Den 9 februari 2017 vinner detaljplanen i Billnäs bruk laga kraft och därmed är en nio år lång process avslutad.

Simon Store, chef för planläggningsavdelningen, beskriver processen som tuff. Slutresultatet, som är frukten av ett intensivt samarbete, är positivt.

– Man kan aldrig sia om hur lång tid en detaljplanering tar. I Raseborg finns för närvarande ett trettiotal detaljplaner i rörelse, konstaterar han.

– Området i Billnäs bruk delades in i två planhelheter år 2015, av vilka den första delen godkändes i fullmäktige 31.8.2015. Den andra delen, som innefattar i huvudsak norra stranden av bruket ska framläggas som utkast till påseende före sommaren 2017, berättar Store.

Att en plan vinner laga kraft betyder i klarspråk att planen inte längre kan överklagas. Som följande kan man inleda arbetet med att skapa infrastruktur och förverkliga andra utvecklingsprojekt på området. Planbeslutet berör många markägare och affärsidkare i bruket, som genom planen kan göra investeringar och planera sin verksamhet.

– Planen erbjuder nya användnings- och byggmöjligheter i bruket och kommer att medföra investeringar och därmed företagsetableringar på sikt. Det här är i linje med Raseborgs stads strategi, som nu ska förnyas efter kommunalvalet, konstaterar Tom Simola, Raseborgs stadsdirektör.

Unikt område

Målsättningen med ändring av detaljplan hänför sig till behovet att bevara den historiskt viktiga brukshelheten och göra det möjligt att utveckla Billnäs bruk för nya verksamhetsfomer och arbetsplatser.

Svartåns vattenområden i närheten av Billnäs bruk utgör Natura 2000 område. Miljöns mångfald och skyddade arter som till exempel flodpärlmusslan kan bevaras genom särskilda planbestämmelser.

Diskussion om artikeln