Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vårddirektören i Helsingfors: Om telefonproblemen inte löses snart avbryts försöket

Från 2017
Pia Panhelainen, biträdande stadsdirektör med ansvar för social- och hälsovården i Helsingfors.
Bildtext Pia Panhelainen tycker att den nya modellen som tagits i bruk vid tre hälsostationer i Helsingfors till viss del varit framgångsrik.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Om problemen med att nå hälsostationerna i Tölö, Vallgård och Nordsjö per telefon inte är lösta inom en vecka kan återuppringningssystemet igen tas i bruk. Det här säger biträdande stadsdirektören med ansvar för social- och hälsovård, Pia Panhelainen.

I december inleddes ett försök i hälsostationerna i Tölö, Vallgård och Nordsjö där varje klient får en egen kontaktperson som man tar kontakt med vid behov. I Tölö och Vallgård kan man förutom per telefon också kontakta sin kontakperson elektroniskt.

Försöket har visat sig vara ett fiasko och det har varit svårt att per telefon få kontakt med någon vid den egna hälsostationen på grund av belastningen som mängden uppringare förorsakat. Yle Huvudstadsregionen berättade om det här i början av januari.

I och med försöket har återuppringningstjänsten vid de tre hälsostationerna avskaffats. Det handlar alltså om att en skötare senare ringer upp patienten om ingen har svarat på det första telefonsamtalet.

Nordsjöpolitiker: Problemen verkar bara fortsätta

Särskilt i Nordsjö har problemen varit stora då det där inte har varit möjligt att ta kontakt med hälsostationen elektroniskt.

- I vissa fall har personer försökt få kontakt med hälsostationen i flera dagar eller har köat i telefon i flera timmar. Eller så har de tvingats vänta i timmar i hälsostationen. Trots att staden har uppgett att problemen ska åtgärdas verkar de bara fortsätta. Jag har kontaktats om problemen både per e-post och när jag gått i affären, säger Ville Jalovaara (SDP), som är fullmäktigeledamot och Nordsjöbo.

Jalovaara lyfte upp problemen på stadsfullmäktiges frågetimme på onsdagskvällen.

Biträdande stadsdirektören: Klart att det här inte kan fortgå länge till

Biträdande stadsdirektören med ansvar för social- och hälsovården Pia Panhelainen svarar så här på frågan om försöket har misslyckats:

- Syftet har varit gott och försöket har också varit framgångsrikt. Problemen handlar om att personer inte når hälsostationen per telefon. Men för dem som har nått hälsostationen och har fått en kontaktperson har servicen förbättrats, säger Panhelainen till Yle Huvudstadsregionen.

Men problemen har pågått länge. Varför har de inte åtgärdats?

- Tyvärr har problemen pågått för länge och det finns flera orsaker till det. Staden utreder just nu hur de kan åtgärdas så att patienter når de tre hälsostationerna per telefon.

- Belastningen har varit så stor och antalet som svarar i telefonen har inte varit tillräckligt många. Telefonsamtalen har dessutom blivit långa eftersom man på hälsostationen försökt lösa patientens problem direkt under den första kontakten. Det här har sedan fördröjt det hela ytterligare.

Men vore det möjligt att anställa ytterligare personal som kan svara i telefon?

- Vi har flyttat mer personal till hälsostationen i Nordsjö men jag tror inte problemen löses enbart genom att anställa fler. Samtidigt bör man utveckla processerna så att personalen klarar av att betjäna klienterna snabbare än i dag.

Vad betyder det konkret?

- Vi försäkrar oss om att personalen agerar enligt den nya modellen så att hanteringen blir smidigare. Dessutom söker förbättra tekniken tillsammans med stadens affärsverk.

Hur länge fortsätter försöket om problemen inte löses?

- Syftet med försöket är att åtgärda de problem som uppstår och att utvärdera modellen.

När fattas beslut om försöket avslutas och staden återgår till systemet med återuppringning?

- Försöket utvärderas hela tiden men det är klart att det här inte kan fortgå länge. Om problemen inte löses på annat sätt måste staden allvarligt fundera över att på nytt ta i bruk systemet med återuppringning. Det handlar om dagar snarare än veckor.

Om problemen fortsätter ännu om typ en vecka återgår staden alltså till det gamla systemet i hälsostationerna i Tölö, Vallgård och Nordsjö?

- Under de kommande veckorna måste problemet löses, endera genom att på nytt ta i bruk systemet med återuppringning eller genom övriga åtgärder.

Panhelainen säger att om försöket däremot fungerar så kan det bli aktuellt att utvidga det till övriga hälsostationer i Helsingfors. Men hon påpekar att dåliga verksamhetsmodeller inte ska utvidgas.

Diskussion om artikeln