Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Värdefullt vrak hittat i Karlskrona

Från 2017
Undervattensbild på skeppsvraket Blekinge som påträffats utanför Karlskrona i Sverige.
Bild: Jim Hansson/Sjöhistoriska museet

Ett vrak som påträffades i Karlskrona örlogshamn i fjol är med största sannolikhet fartyget Blekinge – Karlskronas första örlogsskepp från 1682, meddelar Sjöhistoriska museet i Sverige.

Blekinge var det första örlogsskeppet att gå av stapeln i Karlskrona och blev starten på stadens välkända skeppsbyggnadshistoria.

- Det är roligt att man nu har kunnat bekräfta att det rör sig om ett historiskt värdefullt fynd, säger Carolina Lorentzon Nilsson som är informationschef på Försvarsmakten, på museets hemsidor.

Undervattensbild på vraket Blekinge som hittats utanför Karlskrona i Sverige.
Bild: Jim Hansson/Sjöhistoriska museet

Försvarsmakten hittade med hjälp av ekolod under hösten flera indikationer på skeppsvrak. Äldre kartor anger vraket Blekinge vid platsen, och tidigare har kartorna visat sig stämma bra. Därför fick flera museer i uppdrag att göra en slutgiltig bedömning.

Kan ha sänkts med flit

Blekinge var det första örlogsfartyget som byggdes i den nygrundade staden Karlskrona på 1680-talet- Blekinge var 45 meter långt, med plats för 450 man och 70 kanoner.

Skeppet har ungefär samma dimensioner som skeppet Vasa som bärgades utanför Stockholm på 1960-talet. Man vet att Blekinge har varit med då kung Karl XII (1682-1718) under stora nordiska kriget landsteg vid Humlebæk år 1700.

En karta från 1750 pekar ut platsen där vraket Blekinge ligger i Karlskrona örlogshamn
Bildtext På den här kartan från 1750 finns Blekinge utmärkt till höger i bilden.
Bild: Krigsarkivet
En modern karta som pekar ut var vraket Blekinge hittats i Karlskrona örlogshamn i Sverige.
Bildtext En modern karta som visar var vraket hittades, vilket stämmer överens med gamla kartors information om var Blekinge ligger.
Bild: Lantmäteriet

Enligt Sjöhistoriska museets marinarkeolog Jim Hansson kan skeppet senare ha sänkts med flit för att användas som blockhus.

- Kanondäcken ovan ytan användes då som kanonplattformar för att försvara örlogshamnen. En provisorisk lösning då man inte hade råd med försvarsanläggningar, på grund av dåvarande kung Karl XII:s kostsamma krigståg, säger Hansson.

Eftersom Blekinge ligger under ett tjockt sedimentlager är de nedre delarna av vraket förmodligen i relativt bra skick. Det är ändå osannolikt att skeppet bärgas, eftersom det skulle vara dyrt, skriver Svenska dagbladet. På grund av sitt läge i hamnen ligger vraket också skyddat mot plundrare.

Diskussion om artikeln