Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Över tio månader lång väntan på serviceboendeplats i Kristinestad

Från 2017
Uppdaterad 15.06.2018 15:01.
Dagrummet i Mariahemmet i Jakobstad
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

En serviceboendeplats för en äldre person inom tre månader, det är målsättningen i Österbotten. De flesta kommuner lyckas med målsättningen men i Kristinestad och Jakobstadsregionen överskrids de här tiderna rejält.

De nationella målsättningarna strävar samtidigt till att minska antalet dyra institutionsplatser och i stället borde det satsas på hemvård av olika slag för att hålla kostnaderna för äldreomsorgen nere. Ekvationen går inte ihop överallt.

De längsta väntetiderna i Kristinestad

När det gått så långt att det som krävs är en serviceboendeplats för en äldre person är läget väldigt olika i Österbotten mellan olika kommuner. Målsättningen är att en plats skall ordnas inom tre månader och det lyckas många kommuner med men inte alla.

Kristinestad har enligt de färskaste siffrorna väntetider till serviceboende på 10,5 månader och försöker få dem förkortade. Ett sätt är minska köerna är rehabilitering för att undvika placering på servicboenden.

- Vi har en rehabiliteringsavdelning som är full, säger Elisabeth Sjöberg som är ansvarig för äldreomsorgen i Kristinestad.

- Satsningar görs också på hemvården och den skall occkså effektiveras och måste börja dra mycket bättre än vad den har gjort tidigare.

Det behövs trots allt fler platser inom serviceboendet i Kristinestad och en dellösning heter privata aktörer och servicesedlar.

- Privata aktörer har byggt i Kristinestad och med tanke på dem har vi tagit i bruk servicesedlar.

- Vi har poängterat att alla klienter skall vårdbedömas och med tanke på det tror vi att vi får vårdsituationen under kontroll.

Problem med många bottnar

Det är inte lätt att få ordning på problemet med långa köer till serviceboende som finns i endel kommuner. I Jakobstad stängdes en geriatrisk avdelning för ett år sedan och det påverkade genast kösituationen till det sämre. Kötiden för serviceboende i Jakobstadsregionen är idag i medeltal 6,4 månader och var uppe i 6,7 månader det första halvåret 2016. Ifall man stänger avdelningar måste det satsas på den öppna i tillräckligt hög grad.

- Verksamheten i sjukhuset påverkar läget, situationen för privata producenter, hur tar de äldre hand om sig själva och hur är servicen med mat och möjligheten att ordna ärenden i kommunen, allt påverkar helheten, säger Pirjo Knif som är chef för äldreomsorgen i Jakobstadsregionen.

Anhörigvård är viktig

I första hand är det makan eller maken som hjälper om en person behöver hjälp i familjen. I många fall kan den part som ännu orkar ta ut sig så mycket att båda parter småningom behöver hjälp.

- Jag ser anhörigvården som speciellt viktig, hur kan vi ta hand om de anhöriga som vårdar sina nära i hemmet, säger Pirjo Knif.

- Det är i dag omöjligt att säga när vi i Jakobstadsregionen når målsättningen på tre månader men det är dit vi strävar.

I Korsnäs har väntetiden för en serviceboendeplats stadigt förkortats de senaste två åren. År 2015 låg väntetiden på 43 dygn, hösten 2016 var väntetiden 8,5 dygn.

Privata föreningsboenden är hårt trängda

Många äldreboenden drivs av föreningar i Österbotten och flera av dem har funnits i decennier. Personaldimensioneringskraven från Regionförvaltningsverket har i många fall lett till att de omvandlats till seniorboenden där man skall klara sig själv. Nattpersonalen består av en nattpatrull.

Framtiden för många av föreningarna är oviss. Vad kommer att ske efter 2019 när vårdreformen är genomförd är oklar. Har de här föreningarna och deras verksamhet någon framtid efter det?

- Det ser lite skrämmande ut. Vi har inte verktygen i dag för att överleva. Vi skulle behöva servicesedlar, säger Bo Kronqvist som är styrelseordförande för seniorboendet Florahemmet i Nykarleby och tillika sjukvårdspolitiker (SFP)

- Valfrihet är det fina ordet men nu kör vi in i något som inte ger något val utan vi får ta det som finns.

Mariahemmet i Jakobstad sköts av en liknande förening som Florahemmet. Mariahemmet har demensplatser och seniorboendeplatser - på önskelistan finns serviceboendeplatser.

- Jag ser ändå positivt på framtiden men vi borde få serviceboende också, säger Carina Kackur som är verksamhetsledare för Mariahemmet.

- Vi diskuterar med regionförvaltningsverket om det skulle räcka att ha en person som nattvakt, det ger trygghet och den personen kan vid behov kalla in ytterligare hjälp.