Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre skarvar övervintrar utanför Åland

Från 2017
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Bild: YLE/Joakim Lax

Antalet övervintrande storskarvar har sjunkit från flera tusental till drygt hundra på havsområdena utanför Åland. Även andra fåglar, till exempel havstrut och gråtrut, har minskat i antal.

När Miljöförvaltningen lät räkna skarvarna på de åländska havsområdena i januari påträffades endast 107 individer.

Det här kan jämföras med att upp till 3000 skarvar övervintrade på samma områden vid millennieskiftet, och fram till år 2010 var antalet flera hundra.

Också Ålands fågelskyddsförenings ordförande Johan Ekman har märkt att skarvarna har blivit färre.

- Man ser dem inte i lika stora mängder mera då man är ute, de syns inte till, säger Ekman.

På vintrarna har skarvarna tidigare hållit till främst utanför Hammarudden i den sydvästra delen av Åland.

Vart har skarvarna försvunnit?

De åländska skarvarna räknas längs en 250 kilometer lång rutt på havet och till det läggs de fåglar som påträffas på land.

Enligt Miljöförvaltningen är det oklart varför allt färre skarvar övervintrar på de åländska havsområdena. Även för Ekman är situationen ett mysterium, han kan bara gissa sig fram.

- Jag är ingen expert på det, men jag antar att i och med att det är så varma vintrar och öppet hav så kanske de håller sig längre norrut eller på svenska sidan. Men det är svårt att veta, säger Ekman.

Teorin om att skarvarna skulle ha flyttat norrut är svår att bestyrka, även om den inte är omöjlig.

En rundringning till några fågelföreningar i Österbotten ger vid handen att det inte har skett fler skarvobservationer under vintertid, men å andra sidan kan det hända att fåglarna rör sig längre ute till havs där de är svåra att upptäcka.

Johan Ekman kan säga att skarvarna delar åsikterna på Åland, precis som på många andra håll.

- Vissa tycker om dem, vissa tycker mindre om dem. Det är ju klart att om du har mycket skarv på ett ställe så är det ett problem, de äter ganska mycket fisk och de skiter ner holmarna vilket förstör vegetationen, säger Ekman.

Även andra övervintrande fåglar har blivit färre

Också antalet gråtrutar och havstrutar har minskat. Förr kunde de räknas i hundratal, men under januari i år påträffades endast några tiotal.

Miljöförvaltningen kan finna två orsaker till att gråtrutarna och havstrutarna blir färre.

Fåglarna bygger gärna sina bon på soptippar, men i takt med att soptipparna blir städigare är det svårare för trutarna att hitta ställen att bo på.

En annan orsak är att trålfisket har minskat märkbart.

Även det milda vintervädret påverkar antalet fåglar. Speciellt gräsand, vigg, knipa och storskrake undviker de isfria vattnen i yttre skärgården och det öppna havet kring Åland, och därmed är har observationerna av dem blivit färre.

Knölsvanarna å sin sida påverkas både av isläget och av att de inte har lyckats få så många ungar de senaste åren.