Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vill du gifta dig samkönat i kyrkan? Välj i såfall Vanda

Från 2017
Uppdaterad 25.02.2017 10:31.
Kyrkoherde Martin Fagerudd i Sankt Lars kyrka.
Bildtext Kyrkoherde Martin Fagerudd i Vanda svenska församling är villig att upplåta sin kyrka för samkönade vigslar - om du har egen präst.
Bild: Yle / Ted Urho

Vanda svenska församling kommer att öppna sina utrymmen för vigsel av samkönade par. Det här har församlingsrådet bestämt. Övriga svenska församlingar i huvudstadsregionen har en annan linje i frågan. Av prästerna vid de svenska församlingarna i huvudstadsregionen är bara en redo att viga samkönade par.

Församlingsrådet vid Vanda svenska församling fattade i mitten av februari beslut om att upplåta församlingens lokaler för vigsel av samkönade par. Helsinge kyrka S:t Lars, S:t Martins kapell och Bagarstugan kan från och med den 1 mars upplåtas för förbön för och vigsel av samkönade par till äktenskap. Förrättningen måste skötas av en präst.

- Finlands lag säger ja och den kör över kyrkolagen. Men på samma gång kan lagen inte köra över kyrkoordningen, och det är den vi måste följa. Vi vet att det finns präster som är redo att viga samkönade par trots att kyrkan inte är det. Och då vill vi upplåta våra utrymmen för dem, och vara solidariska med våra prästsystrar och -bröder. Men vi kommer inte att göra det själva, säger Martin Fagerudd, kyrkoherde vid Vanda svenska församling.

Sankt Lars kyrka i Vanda.
Bildtext Sankt Lars kyrka i Vanda.
Bild: Yle / Ted Urho

Resepastor vid tyska församlingen vill viga samkönade par

En enkät som de finlandssvenska mediehusen har gjort visar att bara en präst vid Borgå stifts församlingar i huvudstadsregionen vill viga samkönade par efter den 1 mars när den könsneutrala äktenskapslagen träder i kraft. Lagen gäller civila vigslar och förpliktar inte prästerna att viga samkönade par.

Hans-Christian Beutel, resepastor vid tyska församlingen i Helsingfors, kan trots det tänka sig att viga samkönade par.

- Eftersom samhället har sagt ja till vigsel av samkönade par kan jag inte säga emot. Jag anser inte heller att det kommer fram särskilt tydligt i Bibeln vad Gud anser om detta. Jag har inte rätt att diskriminera människor som har fattat beslut om att gifta sig och om jag svarar nej på den här frågan skulle jag göra det, säger Beutel.

- Om ett samkönat par frågar om jag vill viga dem hör jag först vad församlingsrådet tycker och om rådet säger ja så gör jag det. Jag tror att församlingsrådet säger ja.

Eftersom samhället har sagt ja till vigsel av samkönade par kan jag inte säga emot.

― Resepastor Hans-Christian Beutel

Pensionerad präst: Jag har förändrats

Enkäten visade att största delen av de präster som kan tänka sig att viga samkönade par innan kyrkan tillåter det är pensionerade präster, som har kvar sin vigselrätt. En av dem är Jarmo Juntumaa, som gått i pension från Esbo svenska församling.

- Jag ser inget hinder för att göra det. Jag anser att det i det här läget är lätt att gå emot kyrkans lagar. Jag är pensionär och att viga ett samkönat par innebär ingen fara för mig personligen. Det skulle vara svårare om jag skulle vara i tjänst på riktigt, säger Juntumaa.

Du prästvigdes i början av 1970-talet. Hur har diskussionen kring det här förändrats sedan dess?

- Den har förändrats på djupet och det är bra. När samhället förändras måste kyrkan ta sitt ansvar och följa efter. För till exempel tio år sedan hade jag inte vigt ett samkönat par. Jag har också förändrats, säger Juntumaa.

Han anser att kyrkolagen ska ändras så att samkönade par kan vigas i kyrkan. Enligt enkäten vill största delen av prästerna vid Helsingfors prosteri och Mellersta Nylands prosteri ändra på lagen. 16 säger ja, 8 nej och 1 har ingen åsikt.

Kyrkoherdarna Stefan Forsén, Roger Rönnberg ochMartin Fagerudd står i en hiss.
Bildtext Kyrkoherdarna Stefan Forsén, Roger Rönnberg och Martin Fagerudd.
Bild: YLE/ Karin Filén

Matteus församling: Vi viger inte men ordnar allt annat

Kyrkoherden i Matteus församling i Helsingfors, Stefan Forsén, säger att församlingen inte viger samkönade par men kan ordna med annat.

- Vigseln kan vi tyvärr inte genomföra, men allt annat kan vi ordna. Musik, ceremoni, kantorer, allt som påminner om en vigsel, till och med i kyrksalen. Men prästen får inte ställa de juridiska frågorna som leder till vigsel, säger Stefan Forsén.

Han välkomnar samkönade par till sin församling.

- Nog kan du boka Matteuskyrkan, men du måste bara vara gift före du kommer.

Kyrkoherde Stefan Forsén
Bildtext Kyrkoherde Stefan Forsén i Matteus församling.
Bild: Yle/Malin Ekholm

Kyrkoherde i Grankulla: Jag hör inte till de mest reformvänliga

Roger Rönnberg, kyrkoherde i Esbo svenska församling, säger att församlingen följer kyrkans linje.

- Det här handlar ju om min åsikt, men saken har diskuterats på bland annat på kyrkoherdekonferensen, och Esbo svenska församling kommer att följa den linje som råder i kyrkan, där man ännu inte gett grönt ljus för det här, säger Rönnberg.

Roger Rönnberg är kyrkoherde för Esbo svenska församling.
Bildtext Roger Rönnberg är kyrkoherde i Esbo.
Bild: Yle/ Cecilia Heikel

Roger Rönnberg poängterar också att detta inte är ett beslut som är så lätt för enskilda församlingar att fatta.

- Församlingen hör ju också till en samfällighet med flera andra församlingar, så den måste också vara ense.

Kyrkoherde Ulrik Sandell i Grankulla svenska församling vill inte heller gå emot kyrkan i den här frågan.

- Vi har inte lust att göra något som är olagligt om man ser på saken ur kyrkans synvinkel. Jag vill föra en diskussion om att ändra på kyrkans linje, men hör inte till de mest reformvänliga. Men jag kan acceptera beslutet om det är kyrkans eget.

Yle Huvudstadsregionen ordnade i början av februari en debatt om kyrkans inställning till samkönade äktenskap:

Morgonöppet: "Det här är min åsikt som kyrkoherde" - tre församlingsledare ger sin syn på att använda kyrkan till samkönade viglsar

14:56

Diskussion om artikeln