Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors bygger och bygger men når inte bostadsmålen

Från 2017
Bostadsbygge i nya bostadsområdet Kronbergsstranden i Helsingfors.
Bildtext Byggarbeten är en vanlig syn i Helsingfors.
Bild: Helsingfors stad

Efter flera års svacka under 2000-talet har bostadsproduktionen i Helsingfors med omnejd tagit fart igen. Men målen uppnås ändå inte.

4 395 färdiga nya bostäder, 5 129 påbörjade bostadsbyggen och 5 597 bostadslov. Det är siffrorna för Helsingfors bostadsproduktion år 2016.

Bostadsbyggena är synliga i varje helsingforsares vardag, särskilt längs med strandlinjerna. De senaste åren har bostadsproduktionen i Helsingfors tagit fart igen efter en svacka under början av 2000-talet.

Ändå ligger Helsingfors långt ifrån det uppställda målet för bostadsproduktionen. Det höjdes till 6 000 nya bostäder per år förra sommaren.

Vanda har nått en tredjedel av målet

60 000 nya bostäder ska byggas i Helsingforsregionens 14 kommuner under åren 2016-2019. Det säger intentionsavtalet om markanvändning och bostäder som staten och kommunerna gjort.

De allra flesta av bostäderna ska byggas i Helsingfors, Esbo och Vanda. Andra exempel är Grankulla som ska få knappt 290 nya bostäder under samma tid, Kyrkslätt och Sibbo båda drygt 1580, Tusby 1680 och Vichtis nästan 1250.

StadMål för 2016-2019Så stor andel stod färdiga år 2016
Helsingfors24 00018 %
Esbo12 00020%
Vanda9 60030%

Grannstäderna är bättre på att nå målen

Bostadsmålen för huvudstadsregionen fastställs i det så kallade MBT-avtalet, alltså ett intentionsavtal mellan staten och huvudstadsregionens kommuner om markanvändning, boende och trafik. Det senaste avtalet gäller för år 2016-2019 och till exempel Vanda har redan byggt 30 procent av sina bostäder, medan Helsingfors byggt bara 18 procent.

Både Esbo, Vanda och till och med lilla Grankulla har under 2000-talet varit bättre på att nå bostadsmålen än vad huvudstaden varit. Under början av 2000-talet sjönk bostadsproduktionen i alla nämnda kommuner, men i Helsingfors låg produktionen ännu längre från målen än i de andra.

De högt ställda målen har också lett till att fler bostäder blir färdiga.

Mari Randell, chef för bostadsprogrammet i Helsingfors

Mot den bakgrunden är ökningen de senaste åren en bra sak. Mari Randell, chef för bostadsprogrammet i Helsingfors, förklarar att produktionsmålen har stigit med häftig takt.

- Målet har stigit ofta, från 5 000 till 5 500 och nu 6 000, så vi har inte kunnat nå dem. Men jag tänker själv att det är bra att målen är på hög nivå så att alla kommuner ser till att reservera tomter och planlägga.

Hon tror att högt ställda mål har en viktig funktion.

- Bostadsproduktionen är nu större än den varit på länge, så de högt ställda målen har också lett till att fler bostäder blir färdiga, säger Randell.

Esbo och Vanda har startat fler bostadsbyggen

Ser man på antalet påbörjade bostadsbyggen ser år 2017 redan nu ut att bli bättre. Men också där är Helsingfors efter grannstäderna. Antalet påbörjade bostadsbyggen i regionen är över 13 000.

- I Esbo och Vanda har man lyckats starta fler byggen än vad målet varit, säger Randell, men påpekar att det ser bättre ut också för Helsingfors.

- Vi har många nya projekt som kommit bra igång. Över hälften av nybyggena finns på de nya bostadsområdena längs strandlinjen, säger Randell.

Det är alltså Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden som fortfarande innebär aktiv bostadsproduktion, i flera år framåt.

Målen för statsstödda bostäder nås inte

I MBT-avtalet ingår också mål om finansieringsformen för bostäderna, så att det inte ska byggas bara bostäder för den fria marknaden.

Enligt målen för 2016-2019 ska 25 procent av produktionen vara statsfinansierade ARA-hyresbostäder, och högst 45 procent fritt finansierade, oreglerade bostäder. ARA-målet har varit svårt att nå.

- I praktiken har de fritt finansierade hyresbostadsproduktionen varit klart större de senaste åren, säger Randell. Vi har fler aktörer på den sidan och inte så många aktörer på ARA-sidan.

Litet prydnadskeramikhus står på eurosedlar.

Prognos: Bostäderna blir dyrare i år - också hyrorna stiger

PTT: Uppsvinget i ekonomin påverkar också bostadsmarknaden.