Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Företagare tar över i Tykö nationalpark

Från 2017
Hus med snö på gården.
Bildtext Nya krafter tar över naturcentret i Tykö nationalpark.
Bild: Yle/Monica Forssell

Forststyrelsen ger över naturcentret i Tykö nationalpark åt lokala företaget Ruukkimatkailu. Familjeföretaget hyr från och med mars naturcentret och har planer på att bredda serviceutbudet och modernisera centret.

Den ena person som varit anställd i naturcentret övergår till att jobba med andra uppgifter inom Forststyrelsen som fortsättningsvis kommer att administrera själva nationalparken. Tykö strövområde blev nationalpark 2015. Naturcentret öppnades redan 1992.

- Samarbetet ska leda till bättre service åt besökarna, säger Petra Niskanen chef för kundservicen vid Forststyrelsen.

- Vi vill att det ska skapas produkthelheter som lockar till exempel utländska turister till området.

Tillsvidare ett ovanligt arrangemang

Forststyrelsen hyr sedan tidigare ut naturcentret i Hossa, Kajanaland åt en företagare men i södra Finland är det första gången Forststyrelsen hyr ut en dylik fastighet åt en företagare.

Arrangemanget i Tykö föregicks av förhandlingar med den aktuella företagaren men inte av någon konkurrensutsättning.

Fågelbräde med hus i bakgrunden.
Bildtext Tykö nationalpark besöks av över 80 000 personer årligen. Naturcentrets besökarantal rör sig kring 25 000 på årsnivå.
Bild: Yle/Monica Forssell

I Kasnäs har Forststyrelsen fattat beslut om att helt upphöra med naturum-verksamheten och istället satsa på en informationskiosk i gästhamnen. Vad som ska hända med Forststyrelsens fastighet i Kasnäs är ännu inte klart.

Enligt Niskanen är fler liknande hyresarrangemang som det i Tykö inte aktuella inom Forststyrelsen just nu.

Modernisering och bättre samarbete med företag inom turism

Ruukkimatkailu drivs av företagarparet Krista Gustafsson och Sami Tammi som också har restaurang, hotell och café i byn Mathildedal ett stenkast från nationalparken i Tykö.

Mor och dotter står bredvid varandra.
Bildtext Krista Gustafsson med dottern Ada Tammi, som kommer att jobba i caféet.
Bild: Yle/Monica Forssell
Far och dotter sitter och pratar.
Bildtext Sami Tammi och Ada Tammi.
Bild: Yle/Monica Forssell

Gustafsson, som inför beslutet att ta över naturcentret i Tykö, har besökt många av Forststyrelsens naturcenter, tror att centren i många avseenden behöver moderniseras.

- De är inte dåliga men kanske man väntar sig något mer, säger Gustafsson.

Mjukisdjur och broshyrer.
Bild: Yle/Monica Forssell

Det har också visat sig att nationalparken och turisterna i området inte nödvändigtvis hittar varandra.

- Trots att byn Mathildedal ligger precis intill nationalparken händer det att människor som besöker Mathildedal inte känner till nationalparken och att människor som besöker nationalparken inte vet att det finns en hel by med service bredvid, förklarar Gustafsson.

Gustafsson och Tammi vill i framtiden sälja helheter bestående av övernattning, aktiviteter och resor i regionen åt turister.

På frågan varför Forststyrelsen själv inte utvecklar naturcentret i den riktning man nu hoppas att det lokala företaget ska göra, svarar Henrik Jansson, chef för kustens parkområde vid Forststyrelsen så här:

- Forststyrelsens naturtjänster är en statsfinansierad organisation, som inte kan idka företagsverksamhet och ren business. Detta begränsar vår verksamhet. Vi kan inte komma in på en sådan verksamhet som så att säga skulle störa den privata sektorns. Eftersom vi har statsfinansiering skulle det uppstå en konkurrenssituation som inte är rättvis. Vår grunduppgift är att sköta och förvalta olika naturskyddsområden och kulturarv samt infrastruktur för rekreation i dem. Däremot är vår roll att vara en organisation som möjliggör och utvecklar tillsammans med bland annat den privata sektorn.

Korgar med små produkter på försäljningsdisk.
Bildtext Naturutställningarna i centret kommer åtminstone delvis att moderniseras och visas i virtuell form, utbudet av ätbart kommer att ses över, öppettiderna kommer att förlängas och produktsortimentet ska bli större och ha starkare anknytning till vandring och friluftsliv, lovar företagarna.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Det är spännande. Kan hända att vi inte riktigt vet vad vi gett oss in på men jag ser möjligheter att kombinera våra olika verksamhetsformer och kunna erbjuda våra gäster ett lite bredare utbud, förklarar Gustafsson som till hösten strävar efter att få researrangörsstatus och därmed också kunna sälja andra företagares produkter.

Fotnot: Tykö nationalpark är belägen i Salo.

Diskussion om artikeln