Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Svenska pensionärer JO-anmäler Helsingfors: "Att inte kunna prata med hemvårdaren kan leda till depression"

Från 2017
Uppdaterad 03.02.2017 11:07.
Ole Norrback gästar Yle debatt 10.12.2015
Bildtext Ole Norrback säger att det är viktigt att JO kommer med en juridisk bedömning angående hemvård på svenska.
Bild: Heidi Finnilä / Yle

Svenska pensionärsförbundet (SPF) anmäler Helsingfors stad till justitieombudsmannen (JO). SPF vill att JO bedömer om vården på svenska i Helsingfors är i enlighet med lagen.

Yle Huvudstadsregionen kunde i början av januari berätta om en färsk enkät som avslöjar att det har blivit svårare att få hemvård på svenska i Helsingfors. 64 procent uppger att de aldrig får service på svenska, vilket är 11 procentenheter mer än 2015 då Helsingfors stad gjorde en liknande enkät.

Det här har fått Svenska pensionärsförbundet att reagera och förbundet ber nu riksdagens justitieombudsman bedöma om vårdens kvalitet på svenska i Helsingfors är i enlighet med lagen om att få vård på sitt modersmål.

SPF skriver i sin anmälan till JO bland annat att besök av hemvårdaren kan pigga upp den ensamma tillvaron hos många äldre men om äldre inte kan kommunicera med hemvårdaren förstärks ensamheten ytterligare. Följden kan bli depressioner, sämre livskvalitet och dyrare vårdkostnader för samhället, skriver pensionärsförbundet.

Norrback: Vi är ute efter ett principiellt ställningstagande

- Resultaten i enkäten är uppseendeväckande. Vi är inte ute efter att pricka Helsingfors stad. Det är förtjänstfullt att utredningen har gjorts. Vi tror inte att situationen är sämre i Helsingfors än på andra håll. Men det är viktigt att vi tar tag i det här och begär om en juridisk bedömning, säger Ole Norrback, ordförande för Svenska pensionärsförbundet.

- Det görs med tanke på att social- och hälsovården kommer att genomgå stora förändringar och vi vet väldigt lite vad som händer med den svenska vården och omsorgen. Därför är det viktigt att få ett juridiskt prejudikat om hur grundlagen och språklagen ska tolkas. Vi är ute efter ett principiellt ställningstagande som kan användas i andra sammanhang.

Sade Pitkänen som är specialplanerare vid social- och hälsovårdsverket kommenterade enkäten med att säga att problemen med vård på svenska har att göra med köptjänsterna.

- För ett antal år sedan försökte vi bygga upp en modell där vi med egen personal skulle ha skött alla svenskspråkiga klienter i Helsingfors, men vi konstaterade att vi inte klarar av det. Vi är beroende av privata producenter, sade Pitkänen om enkätresultatet.

"Fastän vården är privat kommer staden inte undan sitt ansvar"

Ole Norrback säger att staden i sina kontrakt med privata producenter måste förutsätta att de som vill ha vård på svenska också kan få det.

- Det är en allvarlig brist att många kommuner när de har köpt tjänster inte har haft kunskap om att det ska finnas tydliga krav om att vård ska ges på modersmålet. Inte kommer staden undan sitt ansvar fastän det är privata producenter som ger hemvården, säger Norrback.

- Köptjänsterna har också lett till att de fungerande svenska enheterna vid staden har försvunnit.

Diskussion om artikeln