Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Citymarkets fasad i Borgå kan förnyas snart

Från 2017
Uppdaterad 03.02.2017 09:57.
citymarket
Bildtext Så här ser Citymarket ut i dag.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Borgås stadsplaneringschef Eero Löytönen ser mycket bra i Borgåbon Klaus Suhonens och hans vänners visioner för ett mera levande centrum. Museiverket är inte förtjust i en borg på Borgbacken.

Eero Löytönen välkomnar Borgåbornas visioner och säger att det är härligt med konkreta förslag, i stället för att bara principiellt säga nej till förändringar.

Klaus Suhonen satte sig ner med några vänner för att komma med konkreta förslag på hur Borgå bättre kunde utnyttja den potential som finns i Gamla stan och få turister att hitta också till centrum.

Gänget föreslår bland annat att Citymarkets fasad vid Mannerheimgatan byggs om. Det borde finnas en ingång också från Mannerheimgatan.

De föreslår också en borg på Borgbacken. Det skulle vara en träkonstruktion som skulle visa hur borgen kunde ha sett ut på medeltiden.

Citymarkets fasad borde göras om

Borgås stadsplaneringschef Eero Löytönen anser precis som Suhonen att Citymarkets fasad borde göras om.

Han pratar om lyckade förhandlingar med fastighetsägaren i den här riktningen och hoppas att fasaden kan förnyas inom de närmaste åren.

- Det kommer att ordnas ganska snart, säger Löytönen.

Löytönen säger att mycket trots allt beror på om planerna på Citymarket på västra åstranden går igenom i fullmäktige. Om planerna godkänns så flyttar Citymarket bort från centrum.

Idéskiss över Borgå centrum
Bildtext Klaus Suhonens idéskiss över hur Citymarket skulle kunna se ut..
Bild: Klaus Suhonen

Borgå museums byggnadsforskare Juha Vuorinen ser också positivt på att Citymarkets fasad byggs om. Enligt honom är byggnaden i dag problematisk alldeles vid infarten till Gamla stan.

Vuorinen påminner om att Citymarket på 80-talet satsade mycket på att skapa en modern byggnad i centrala Borgå, men att byggnaden har levt sin tid.

Kritik mot att bygga borg

Stadsplaneringschef Eero Löytönen talar mycket för att bevara landskapet kring Borgå å och Gamla stans siluett.

- Huvudsaken är att hålla kvar det vi har.

Löytönen är ytterst skeptisk till att bygga en borg på Borgbacken. Han poängterar att Museiverket har varit negativt inställt till att bygga rekonstruktioner av gamla borgar såsom man har gjort i Östeuropa.

Stadsplaneringschefen i Borgå Eero Löytönen
Bildtext Stadsplaneringschef Eero Löytönen i arbete.
Bild: Yle/Carmela Walder

Museiverkets intendent Teija Tiitinen vid Museiverket bekräftar att Löytönen har rätt. Museiverket talar enligt henne för att bevara fornminnen i autentiskt skick för kommande generationer.

Tiitinen tillägger att ett borgbygge skulle kräva att det först utförs omfattande arkeologiska utgrävningar på Borgbacken. Räkningen bara för dem skulle vara i miljonklassen, enligt Tiitinen.

Tiitinen understryker att det dessutom är dyrt att bygga en borg i trä och att den borde underhållas.

Idéskiss över Borgå å
borgbacken
Jämförelse av två bilder: Dra i bilden och jämför utsikten över Borgbacken nu med Klaus Suhonens idéskiss över en borg.
Bilder: Klaus Suhonen (vänster), Yle/Robin Halttunen (höger)

Maren måste vänta

I Klaus Suhonen och hans vänners planer ingår också ett förslag på en badstrand vid Maren, norr om Gamla stan, under Borgbacken.

Förslaget på en badstrand vid Maren har lanserats också tidigare i andra sammanhang. Bland annat har en fullmäktigemotion lämnats in om saken.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen talar i princip för en badstrand, men säger att den är svår att förverkliga i praktiken. Dels finns det inte pengar och dels är kraven från hälsoskyddets sida stora.

Det måste finnas rinnande vatten och duschar på dagens officiella badstränder. Det här kan enligt Löytönen vara svårt att förverkliga vid Maren.

Idéskiss över Borgå centrum

Vilda visioner för Borgå centrum - träborg och ny fasad för Citymarket

En träborg och ny fasad för Citymarket med i planerna.

Diskussion om artikeln