Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stanna hemma med sjukt barn - Sverige generöst, Finland strikt

Från 2017
Maria Bratt med sin mamma, småler, tittar på barnet i barnvagnen.
Bildtext - Vad är alternativet till att stanna hemma, när barnet är sjukt och de inte vill ha sjuka barn på dagis, säger Maria Bratt, till höger.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

Medan finländska föräldrar förväntas lösa vården av sjuka barn på högst fyra dagar kan svenska föräldrar få veckolånga ledigheter som staten betalar. Samhället ska hjälpa både mammor och pappor att kombinera familj och arbetsliv, säger man på Försäkringskassan i Sverige.

Att stanna hemma med sjukt barn är så vanligt under förkylningstoppar i Sverige, att det till och med finns ett officiellt begrepp för det: att "vabba", som kommer från "vård av barn". Februari har lite skämtsamt döpts om till "vabruari", eftersom flest ansökningar om ersättningar till Försäkringskassan kommer in då.

Samhällets utgifter för föräldrar som tillfälligt är hemma och vårdar sjuka barn stiger i Sverige och uppgick senast till över 600 miljoner euro per år.

I jämförelse med Finland är skillnaden ändå inte så stor, när man ser på antalet dagar som föräldrar stannar hemma med sjuka barn.

Svenska mammor och pappor stannar i medeltal åtta dagar hemma per barn och år, vilket är ett par dagar längre än de tillfälliga vårdledigheter som mammor och pappor tar ut per år i Finland. Det finns ingen exakt jämförbar statistik, eftersom man i Sverige räknar med barn upp till 13 år, medan rättigheten att stanna hemma i Finland gäller tills barnet har fyllt 10.

Irene Oskarsson med barnbarnet Hugo i en snödriva i Stockholm.
Bildtext - Systemet är bra i sig, men har Sverige verkligen råd med det?, säger farmor Irene Oskarsson, med barnbarnet Hugo.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

"Vabba minst två dagar i veckan"

Men då barnen är 1-2 år och i större omfattning i dagvård i Sverige än i Finland, samt ofta förkylda, kan "vabbandet" pågå i hela veckor. Veronica Stenius två barn är förkylda när jag träffar henne i Stockholm.

- Just den här tiden på året blir det ganska ofta. Januari, februari, mars är det i varje fall två dagar i veckan känns det som.

Veronica Stenius, småler mot kameran, med ett barn som tittar fram ur vagnen.
Bildtext Veronica Stenius säger att det ofta kan bli två dagar av vabbande per vecka, med två små barn.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

Hur löser man det då man jobbar?

- Jag tar varannan dag med min man, om vi inte har något jätteviktigt som vi måste lösa. Men det är bara att vara hemma!, säger Stenius.

Staten betalar när föräldern är hemma

En orsak till att de tillfälliga vårdledigheterna är lite längre i Sverige kan vara att rättigheterna för en förälder att stanna hemma från jobbet är mycket större.

Mot fyra dagar per sjukdomsfall i Finland har man rätt att stanna upp till 120 dagar hemma per år i Sverige.

I Finland finns inget enhetligt system för ersättningar. Beroende på kollektivavtal får en del finländska föräldrar full lön, medan andra stannar hemma helt eller delvis på egen bekostnad.

I Sverige får alla föräldrar i arbetslivet som stannar hemma med sitt sjuka barn drygt 80 procent av inkomsten. Indirekt betalar arbetsgivarna för att upprätthålla systemet. Det sker via de socialavgifter för föräldrapenningar, som alla arbetsgivare är med och finansierar och som Försäkringskassan betalar ut.

- Jag tror att vi har ett av världens mest generösa system på det här området, säger Niklas Löfgren som är familjepolitisk talesperson på Försäkringskassan.

10-åringar får klara sig själva i Finland

I Finland får man inte stanna hemma med barn som har fyllt 10, medan gränsen i Sverige går vid 13 år. Bägge länder har särskilda bestämmelser för ersättningar för att vårda större barn, som behöver till exempel sjukhusvård eller mer långvarig vård hemma.

Det finns också en skillnad i hur snabbt läkarintyg krävs, på att barnet är sjukt. I Sverige gäller regeln från och med den åttonde sjukdagen, medan det inom vissa branscher i Finland krävs redan från den första dagen, även om det betyder att ett barn i kräksjuka ska släpas till hälsostationen.

Och acceptansen för det generösa systemet är stor i Sverige, säger Niklas Löfgren som är familjepoliisk talesperson på Försäkringskassan.

- Jag skulle säga att det är väldigt hög acceptans. Vi har inte ens i valtider i Sverige någon som skulle föreslå att det skulle skäras ner eller att den här typen av rättigheter skulle begränsas, säger Niklas Löfgren.

Ändå kostar det här staten en hel del, vad beror den höga acceptansen på?

- Jag tror att man förstår de fördelar som det innebär, att kunna ha ett arbete och familj samtidigt, både för män och kvinnor, säger Löfgren.

Diskussion om artikeln