Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fyra svåra år väntar demokraterna under Trump

Från 2017
Minoritetsledaren i den amerikanska senaten Chuck Schumer talar vid ett podium.
Bildtext Minoritetsledaren i senaten, Chuck Schumer. Det är i senaten som demokraterna har störst möjlighet att påverka.
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

Demokraternas möjligheter att göra motstånd under Donald Trump och republikanska majoriteter i kongressen är begränsade, men möjligheter finns. De kan välja att förhala och riskera sitt väljarstöd eller att bara ta de strider där det finns något att vinna med republikanskt stöd, säger politologen Peter Miller till Svenska Yle.

Demokraterna har åtminstone två, men möjligen fyra, svåra år framför sig.

Donald Trump har alla förutsättningar att driva igenom stora delar av sin agenda med hjälp av republikanska majoriteter i kongressens båda kammare.

Den amerikanska politologen och Fullbright-forskaren Peter Miller som är gästprofessor vid Tammerfors universitet menar ändå att det finns sätt för demokraterna att göra motstånd, och till och med att fälla en del av Trumps lagförslag.

Kortfattat står valet mellan att antingen förhala lagförslag så länge som möjligt, eller att försöka utnyttja möjliga splittringar mellan republikanerna och Vita huset för att vinna då det är möjligt.

Domarkandidat första konflikten

Miller menar att turerna kring Trumps domarkandidat till högsta domstolen kan ge ett smakprov på de kommande fyra åren.

– Det blir intressant att se vad demokraterna väljer att göra under utnämningsintervjuerna och omröstningen för högsta domstolen. Det är den första egentliga konfliktpunkten som kan vara riktgivande för demokraternas strategi, för hur de tänker göra motstånd då det är möjligt, säger Miller.

Trumps nominering till högsta domstolen Niel Gorsuch är inte den ärkekonservativa mardröm många demokrater hade väntat sig.

Då nomineringen inte ändrar på balansen i domstolen är den intressant då man försöker förutspå hur demokraterna tänker agera under Trump.

Det är inte som om Trump skulle ändra sig och nominera en mer moderat kandidat om demokraterna fäller Gorsuch.

Lägger de sig på tvären och förhalar i alla frågor eller tar de bara de strider där de har något att vinna?

– En del demokrater har hotat att dra ut nomineringen så länge som möjligt, som en hämnd för att republikanerna lät bli att ens börja processen för Obamas kandidat Merrick Garland, säger Miller.

Frågan illustrerar demokraternas dilemma: Ska man förhala och möjligen vinna på kort sikt bara för att sen förlora på lång sikt?

– För det är inte som om Trump skulle ändra sig och nominera en mer moderat kandidat om demokraterna fäller Gorsuch, säger Miller och tillägger att republikanerna kommer att få igenom en kandidat förr eller senare.

Underhuset förlorar betydelse

Demokraterna är i minoritet i bägge kamrarna i kongressen, underhuset och senaten.

Republikanernas sammanhållning är därför avgörande för hur demokraterna kan göra motstånd som minoritetsparti, speciellt under en president som delar folket så skarpt som Trump gör.

Under valkampen var det många republikaner som kraftigt tog avstånd till Trumps vallöften.

De tänker troligtvis att lojalitet mot partiet ger bättre odds att bli återvald.

Mycket av motståndet har ändå försvunnit med Trumps seger.

– Ingenting är så framgångsrikt som framgång. Republikanska ledmöter speciellt i underhuset räknar nog att det inte finns mycket att vinna på motstånd mot en president från det egna partiet. Speciellt då han är landets mäktigaste politiker. De tänker troligtvis att lojalitet mot partiet ger bättre odds att bli återvald.

Miller menar att underhuset i stort sett kommer att förlora sin betydelse för demokraterna.

Minoritetspartiets jobb är att lyfta lön.

Det finns färre möjligheter att förhala lagstiftningen där och den stora mängden ledamöter gör det svårt att vinna över tillräckligt många republikaner för att påverka omröstningar.

– Det finns en gammal vits. ”Minoritetspartiets jobb är att lyfta lön.” Den syftar på att det helt enkelt inte finns så många möjligheter att påverka eller förhala och därför tror jag att underhusets demokrater kommer att få det rätt svårt att uttrycka någon alternativ vision i underhuset, säger Miller.

– De enda frågorna demokraterna kan påverka i underhuset är sådana där republikanerna inte är eniga. Till exempel statsbudgeten är en sådan fråga där demokraterna kan välja att stöda republikaner, men så klart med rätt hårda villkor, säger Miller.

– Men de stora ideologiska frågorna kommer inte att påverkas i underhuset.

Senaten avgörande

– Senaten skiljer sig från underhuset i att minoriteten där fortfarande har stor auktoritet, och demokraterna har därför möjligheter att åtminstone förhala arbetet lättare, säger Miller.

I senaten är dessutom den knappa republikanska majoriteten, 52 mot 48 ledamöter, avgörande.

Det räcker att övertyga tre republikaner för att fälla lagförslag.

Republikanerna är allt mer medvetna om att folk gillar Obamacare.

Och det finns gott om frågor där många republikaner är Trump-skeptiker och där det finns potential för konflikter mellan republikanerna och Vitahuset.

– Största delen av de här konflikterna kommer att skötas privat, bortom allmänhetens blickar, mellan Vita huset och kongressens republikanska ledare, säger Miller som ändå påpekar att det finns potential för svåra konflikter mellan republikanerna och kongressen.

En eldfängd fråga som troligen kommer upp rätt snart är Trumps löfte om att begränsa mandatperioderna för kongressledamöterna.

Mitch McConnell
Bildtext Mitch McConell
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

– Republikanernas ledare i senaten Mitch McConell har sagt att ett sådant förslag är vad man kallar "död vid ankomst", alltså att den aldrig ens kommer att gå till omröstning. Om Vita huset ändå fortsätter att köra frågan kan det leda till svårt inflammerade relationer. En annan fråga som kan leda till ännu värre, och mer offentliga gräl är sjukvårdslagstiftningen Obamacare.

Ett av Trumps återkommande vallöften var att fälla Obamacare genast då han tillträder.

Republikanerna är ense om att Obamcare ska fällas, men inte om vad det ska ersättas med samtidigt som de i växande grad inser de politiska riskerna med ett misslyckande.

– Republikanerna är allt mer medvetna om att folk gillar Obamacare, speciellt de miljoner amerikaner som nu för första gången har tillgång till sjukförsäkring. De inser att det är svårt att vända sig till väljare och förklara att de förlorar sin sjukförsäkring samtidigt som de ber om att bli återvalda.

Om de här konflikterna uppstår och demokraterna kan utnyttja dem finns möjligheter att minimera skadan som Trump ur ett demokratiskt perspektiv kan åstadkomma.

Senatorer från Clintons delstater under lupp

– Framförallt senatorer från delstater där Hillary Clinton vann presidentvalet kan komma till slutsatsen i vissa frågor att det med tanke på omval är smartare att rösta mot presidenten än att vara lojal med partiet, säger Miller.

Ett sådant fall kan vara på kommande redan under processen för att godkänna en av Trumps tilltänkta ministrar, utbildningsministerkandidaten Betsy DeVos.

Betsy DeVos,  Donald Trump och Mike Pence.
Bildtext Betsy DeVos tillsammans med Donald Trump och Mike Pence.
Bild: EPA/Aude Guerrucci / POOL

– Senatorer från Maine och Alaska har meddelat att de tänker rösta mot DeVos. Det är speciellt intressant med tanke på att senatorn Jeff Sessions troligen kommer att utnämnas till justitieminister före DeVos utnämns och hans plats i senaten alltså blir tom för en tid. Det skulle innebära att den republikanska majoriteten är ännu mindre, och DeVos nominering kan fällas med en enad demokratisk front och två republikanska senatorer, förklarar Miller.

DeVos kan komma därför att bli Trumps första bittra politiska förlust som president.

– Presidenter tenderar att få igenom sina ministerkandidater då det finns en oskriven regel att presidenten ska få utse sin regering och ges en chans att börja arbetet. Det är mycket ovanligt att ministerkandidater inte godkänns av senaten.

Möjligt att förhala - till ett pris

Om Vita huset ändå lyckas få republikanerna att sluta leden kan demokraterna trots sin minoritetsställning ta till den metod republikanerna använt de senaste sex åren, att förhala lagstiftningsarbetet.

– Filibustern, att helt enkelt kapa podiet och tala oavbrutet, är bara ett av många sätt att förhala processen nästan till stillastående i senaten. Om demokraterna är villiga att göra det kan de alltså bromsa Trumps agenda betydligt, säger Miller.

Att förhala brukar ändå vara impopulärt i längden och Miller tror därför inte att vi kommer att se någon demokratisk version av det republikanska Tepartiet som lade sig på tvären för allt demokraterna försökte föreslå.

Det kan åtminstone inte blir värre än det har varit.

– Demokraterna måste i så fall istället bara välja strategiskt vad de förhalar och vilka strider de kan vinna genom att övertyga republikanska senatorer, säger Miller.

Miller förutspår att kongressen i slutändan troligen kommer att vara nästan lika lamslagen som den har varit de senaste sex åren.

– Det kan åtminstone inte blir värre än det har varit, säger Miller.

Delstaternas roll växer

Miller tror därför att ett sätt att påverka som enligt honom ofta förbises, delstaternas möjlighet att påverka federalstatens politik med rättsprocesser, kommer att bli vanligare.

Delstater med demokratiska guvernörer eller som helt kontrolleras av demokraterna kan helt enkelt dra staten inför rätta för att tvinga den att vidta åtgärder, eller för att försöka ogiltigförklara dekret och lagstiftning.

– Delstaten Washington har till exempel nyligen tagit Trumps immigrationsdekret till rätten för att fälla det. Kalifornien verkar förbereda en stämning med målet att tvinga regeringen att ta itu med klimatförändringen, om regeringen verkar välja att inte göra det.

Diskussion om artikeln