Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Omsorgsnämnden i Kimitoön gav tummen upp för servicesedlar

Från 2017
Två personer som är ute och går med en rullator.
Bild: Yle / Hanna Othman

Planerna att införa servicesedlar inom äldreomsorgen i Kimitoöns kommun går vidare. Omsorgsnämnden gav grönt ljus för servicesedlarna på sitt möte på torsdagen. Beslutet var enhälligt.

Meningen är att invånarna kan använda servicesedlarna inom hemvården och för en plats på ett effektiverat serviceboende för äldre.

Servicesedelns värde bestäms i ett senare skede. Klientens inkomster inverkar också på servicesedelns värde - ju större inkomster klienten har, desto mindre ersätter servicesedeln.

Invånarna kan använda servicesedeln för privata tjänster inom äldreomsorgen. Servicesedlarna är frivilliga och kommunen kommer att erbjuda kommunala tjänster också i fortsättningen. Meningen med servicesedlarna är att öka på valfriheten inom äldreomsorgen.

Frågan om servicesedlar har utretts inom Kimitoöns kommun sedan hösten, bland annat av en konsult. Kommunen utreder också möjligheterna att införa servicesedlar inom dagvården, det beslutet fattas i ett senare skede.

Ärendet med servicesedlar inom äldreomsorgen går nu vidare till kommunstyrelsen, samtidigt som kommunens tjänstemän fortsätter med det förberedande arbetet. Tanken är att frågan avgörs i kommunfullmäktige i mitten av mars.

Diskussion om artikeln