Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Överby Trädgårdsskola förorenade marken i över tio år – kommuner tvingas till jätteskadestånd

Från 2017
Margaretebergs park.
Bildtext Numera hör trädgårdsmästarutbildningen i Överby till yrkesskolan Axxell. Yrkesskoleutbildningen i Överby lades ner 2013.
Bild: Yle / Rose-Marie Sundström

Från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet har olja läckt ut på marken i Översta i Esbo där Överby Trädgårdsskola tidigare hade en verkstad. Esbo tingsrätt dömer nu samkommunen, som har drivit skolan, att betala hundratusentals euro i skadestånd till en senare markägare.

Det är Svenska Småbruk och egna hem Ab som har dragit Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor inför rätta. Samkommunens verksamhet har upphört men den drev tidigare Överby Trädgårdsskola i Esbo. Svenska Småbruk köpte fastigheten i Översta där trädgårdsskolan tidigare fanns i början av 2000-talet. Byggbolaget YIT köpte i sin tur fastigheten från Svenska Småbruk 2010 och först efter det uppdagades omfattningen av oljeskadan.

Oljeläckaget har skett vid en verkstad som hörde till trädgårdsskolan.

Småbruk har ersatt YIT för oljeläckaget men eftersom det kan härledas till tiden då Överby Trädgårdsskola fanns på området har Småbruk krävt ersättning av samkommunen som drev skolan.

- Vi försökte först föreslå en delning av skadeståndskostnaderna med samkommunen, men det gick samkommunen inte med på. Sedan försökte vi oss på förlikning via domstol, vilket inte heller lyckades. Till sist fanns inget annat alternativ än att ta det till rätten, säger Håkan Fagerström, vd för Svenska småbruk och egna hem.

Oljeskadan avslöjades först 2012

När oljeskadan upptäcktes 2007 antog man att den inte var så stor och att den uppstått på grund av överfyllning av en oljebehållare. Men i slutet av 2012 avslöjades oljeskadans verkliga omfattning. Då framkom att mängden olja som har läckt ut är för stor för att överfyllning av behållaren kan ha varit orsaken till läckaget.

Oljan användes för att värma upp byggnaderna på området. Uppvärmningsanläggningen har haft ett returrör där olja som inte har använts sannolikt har läckt ut. Enligt ett vittne som har jobbat på skolans område och som hördes i rätten har returröret sannolikt varit sönder.

Oljepannan byttes 2002 och därför kan man dra slutsatsen att läckaget har skett före det. Oljebehållaren installerades i sin tur 1987 och därför måste läckaget ha skett mellan 1987 och 2002.

Enligt ett vittne som hördes i rätten är mängden olja som runnit ut mellan 15 000 och 20 000 kg.

Skadestånd: 376 000 euro

Esbo tingsrätt slår fast att Samkommunen för huvudstadsregionens svenskspråkiga yrkesskolor ska betala skadestånd till Svenska Småbruk och egna hem Ab till en summa på 376 000 euro inklusive ränta.

Samkommunen upphörde 2007 och bestod tidigare av kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo och Kyrkslätt. Skadeståndet ska nu betalas av de nämnda kommunerna i enlighet med hur stor andel de ägde av samkommunen. Helsingfors var klart störst och majoritetsägare. I princip blir det ändå skattebetalarna som ska betala för oljeutsläppet.

På området där den nu sanerade oljeläckan fanns bygger byggbolaget YIT nu bostäder. Området ligger på motsatt sida av Ring tre än trädgårdsskolan.

Diskussion om artikeln