Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Wilhelm Å föreslås få lov för sin restaurangflotte

Från 2017
restaurangen wilhelm å i borgå
Bildtext Tillgäggdelen av flotten har inte haft bygglov.
Bild: Yle/Stefan Härus

Den omdebatterade tilläggsdelen för restaurangflotten i Borgå å kommer upp till ny behandling.

Wilhelm Å får undantagslov för tilläggsdelen på sin restaurangflotte.

Det är biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz förslag då ärendet tas upp för ny behandling i stadsutvecklingsnämnden nästa vecka.

Förra gången ärendet var uppe blev det ett nekande beslut från nämnden. Det skulle ha betytt att en del av restaurangflotten måste rivas eftersom den saknade lov.

Men nu måste ärendet behndlas igen eftersom Helsingfors förvaltnignsdomstol kullkastade beslutet.

Domstolen gav nämnden rätt i sak, men konstaterade att beslutet inte hade motiverats på rätt sätt.

"Inte ändamålsenligt att riva en del av flotten"

Biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz säger i sitt förslag till nämnden att projektet inte försvårar möjligheterna att uppnå målen för naturvården och för skyddet av den byggda miljön.

Han säger också att det med tanke på stadsbilden inte är ändamålsenligt att riva en del av den befintliga flotten. Därför rekommenterar han att ett undantagslov beviljas.

Diskussion om artikeln