Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stadsstyrelse: Grundtrygghetens instruktion är laglig

Från 2017
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Bildtext Hangö började förändringen av sin grundtrygghetssektor redan år 2014. Helsingfors förvaltningsdomstol kritiserade de förändringar som gjordes då, men de bristerna har rättats till försäkrar Hangö stads ledning.
Bild: All Over Press

Juha Kaunismaa, ersättare för KD i Hangö stadsfullmäktige, har i ett brev till staden ställt frågan om uppdateringen av grundtrygghetsnämndens instruktion från i november 2016 verkligen är laglig. Stadsstyrelsen försäkrar att instruktionen har granskats noga innan den godkändes.

I den nya instruktionen för grundtrygghetsnämnden sägs att grundtrygghetsdirektören leder grundtrygghetsverket. Ledande läkaren är hälsovårdscentralens servicechef.

Om det vid hälsovårdscentralen inte finns en ledande läkare som har ett helhetsansvar både administrativt och medicinskt har grundtrygghetsdirektören ansvar för administrationen.

Det medicinska ansvaret för verksamheten har en utnämnd ansvarsläkare som kan höra till en annan organisation än staden.

På hälsocentralen ska det finnas en tjänsteläkare i tjänsteförhållande som också kan skaffas från en annan kommun.

Kaunismaa anser det problematiskt att man delar på det administrativa ansvaret och det medicinska ansvaret. Han tolkar lagen så att om man delar på ansvaret så måste ändå alla parter vara utbildade läkare, även om man bara har administrativt ansvar.

Noga kontrollerad organisation

Stadsstyrelsen i Hangö konstaterade på sitt senaste möte (30.1) att instruktionerna är helt lagliga.

Frågan har kontrollerats hos regionförvaltningsverket (Avi) som är den övervakande myndigheten. Också Kommunförbundets juridiska enhet har kommit med ett utlåtande.

Avi säger i sitt utlåtande att kommunen ska ha en tjänsteläkare som utövar offentlig makt. Man kan komma överens med en annan kommun om tjänsteläkarens uppgifter.

Kommunförbundet säger att den ansvariga läkaren inte behöver var tjänsteläkare. På hälsocentralen ska det ändå alltid finnas, minst på deltid, en läkare som står i tjänsteförhållande till kommunen eller samkommunen för uppgifter i vilka offentlig makt utövas.

Läkaren utövar offentlig makt till exempel när hen fattar beslut om tvångsvård.

Vid vanlig vård av patienter utövas vanligtvis inte offentlig makt.

Den som är chef för hälsotjänster kan också vara en person utan läkarutbildning.

Stadsstyrelsen anser på basis av utlåtandena att de nya instruktionerna alltså inte är olagliga.

Diskussion om artikeln