Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Motion, motorsport och glaskonst - nu har österbottningarna berättat vad de gör på fritiden

Från 2017
man som löper
Bildtext Motion är ett kärt fritidsintresse för många österbottningar.
Bild: YLE

Yle Österbottens och HSS Medias gemensamma satsning Fri Tid samlade över 2200 svar. Nu kan vi ge dig de första resultaten från enkäten. Under året kommer vi att bjuda på intressanta personintervjuer.

Vad gör du när du är ledig? Och vad gör du helst när du är ledig? Är det kanske samma sak?

Österbottningarna delade friskt med sig av sina funderingar kring sin fritid. Tidsfristen för att svara på enkäten gick ut på fredag morgon och då hade över 2200 personer svarat.

Sociolog analyserar materialet

Fri Tid är en officiell del av Finlands 100-års jubileum. Svaren ska analyseras av sociologen Kjell Herberts på Institutet för finlandssvensk samhällsforskning.

Statistiken sammanställs av Svenska Yles datajournalist Peter Sjöholm.

- Jag inväntar med spänning vad Kjell Herberts får fram ur materialet. Tack vare att så många österbottningar har svarat är det intressanta grejer som går att få fram, säger Sjöholm.

Majoriteten kvinnor - flitiga Vasabor

Redan nu kan vi presentera några första, intressanta aspekter från enkäten.

Åldersmässigt är fördelningen god. Flest svar gav dock personer i åldern 46 till 50.

tabell
Bild: HSS Media/Kati Hiekkanen

Ser man till kön har kvinnorna varit ivrigare: Nästan två tredjedelar av de svarande är kvinnor.

Tabell.
Bild: HSS Media/Kati Hiekkanen

På frågan om sysselsättning svarade 60 procent att de är löntagare.

Ser man på utbildningsnivån är fördelningen rätt jämn. De som har någon slags yrkesutbildning är lite fler än de med akademisk utbildning.

Flest svar har kommit in från Vasaborna, över 400 svar. Korsholm är god tvåa med strax under 400 svar. Läget kan fortfarande ändras efter att pappersblanketterna räknats.

En snabb koll på hobbyerna visar föga överraskande att motion och idrott är populärt. Många har också listat mer ovanliga fritidssysselsättningar: motorsport, glaskonst och reparation av elektroniska apparater.

Fyra temaområden - första rapporten i mars

Kjell Herberts kan redan i det här skedet peka på fyra intressanta temaområden i materialet.

- Vi kommer att analysera talkoandan, föreningslivet, drömmar och specialintressen, säger Herberts.

Yle Österbotten och tidningarna publicerar en första rapport i mitten av mars. Efter det kommer vi under årets lopp med jämna mellanrum att presentera nya delar av undersökningen.

Vi kommer att intervjua personer med både annorlunda och tradtionella fritidssysselsättningar. Vi pratar med folk om hur de får vardag och fritid att gå ihop och vi lyfter fram de människonära berättelser som vi hittar i materialet.

Diskussion om artikeln