Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo växte snabbast av kommunerna

Från 2017
Grävskopor framför Andelsbanken i Sibbo
Bildtext Tillväxten har varit speciellt stark i Nickby
Bild: Yle/ Peik Henrichson

Invånarantalet i Sibbo växte relativt sett mest av alla finländska kommuner år 2016. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var tillväxten i Sibbo 2,5 procent då tillväxten för hela landet var under 0,3 procent. Sibbo var redan för andra året i rad en av kommunerna som vuxit snabbast.

Med 501 nya invånare placerade sig Sibbo på trettonde plats bland kommunerna med den största befolkningsökningen. Enligt Statistikcentralen var det Helsingfors, Esbo och Vanda som fick flest nya invånare.

– I Sibbo har vi i flera år förverkligat en målmedveten och lyckad tillväxtstrategi. Nu ser man tydligt resultaten, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Närheten till Helsingfors avgörande

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter bodde 19 900 personer i Sibbo vid utgången av år 2016. I fjol flyttade 1 584 personer till kommunen (98 immigranter) och 1 122 flyttade bort (70 emigranter). Antalet födda var 171 och döda 132.

Tf. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä tror att den starka tillväxten i Sibbo bland annat beror på närheten till Helsingfors och en målmedveten utveckling av kollektivtrafiken och planläggning av mångsidiga bostadsområden. Förutom egnahemshus byggs det också flervåningshus och radhus i Sibbo.

Kommundirektör Mikael Grannas tror att tillväxten kommer att fortsätta vara stark i Sibbo. I år koncentrerar sig tillväxten särskilt till Nickby där centrum får nya flervåningshus och Ådalens bostadsområde börjar byggas.

– Under de närmaste åren kommer tillväxten att utvidgas till Tallmo, säger Grannas.