Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Socialist? Nävisst! SDP kan förpassa laddat ord till historien

Från 2017
Uppdaterad 04.02.2017 08:46.
Nils-Johan Englund, Anette Karlsson och Viktor Kock vid SDP:s kongress
Bildtext Nils-Johan Englund, Anette Karlsson och Viktor Kock vid SDP:s partikongress i Lahtis
Bild: Yle/Magnus Swanljung

På lördag skulle Finlands socialdemokratiska parti godkänna ett nytt principprogram. Nu blir det knappast så eftersom man långt ifrån är överens om vad som ska stå i det.

En av de svåra frågorna är om det laddade ordet "socialism" ska ingå.

- Det är nog bättre att det inte är med. Det väcker fel sorts tankar, säger Anette Karlsson utanför den stora salen vid partikongressen i Lahtis där man inleder sin taltur med att kalla de andra kamrater.

Hon anser att det vore bättre att komma med konkreta förslag om hur man ska förbättra välfärdssamhället.

Karlsson är på samma linje som partistyrelsen. I det förslag till principprogram som partistyrelsen har godkännt inför kongressen är begreppet den demokratiska socialismen förpassat till en kort kapitel om historien. När partiets värderingar ska beskrivas är ordet som bortblåst.

Men socialismen kastas ändå inte lättvindigt på historiens sophög.

I morgon återuppstår socialismen

Efter att partistyrelsens förslag godkändes har en arbetsgrupp bestånde av representanter från de olika partidistrikten ändrat friskt i dokumentet. I deras version som presenteras på lördag återfinns den demokratiska socialismen yttryckligen som partiets värdegrund.

- Jag tycker mycket om ordet och tycker att det ska finnas med också det kommande programmet, säger partiveteranen Folke Sundman från Helsingfors.

- Den demokratiska socialismen har funnits i våra program i hundra års tid och aldrig varit en orsak till vare sig framgång eller nederlag i val.

Han får medhåll av de finlandssvenska socialdemokraternas ordförande Viktor Kock som inte kan tänka sig en socialdemokrati utan socialism.

- Jag definierar det som att man vill ha en reglerad marknadsekonomi och det har tjänat de nordiska länderna gott.

Socialdemokraten Folke Sundman
Bildtext Folke Sundman är en stolt socialist
Bild: Yle/Magnus Swanljung

Är det bättre att tala om solidaritet?

SDP uppdaterar inte sina principprogram särskilt ofta och därför vore det både historiskt och radikalt att lämna begreppet bakom sig. I det nuvarande programmet från 1999 definieras socialdemokrati som "samhälleligt reformarbete utgående från socialistiska värderingar”. Ordet socialism nämns sex gånger i texten.

Kenneth Liukkonen från Åbo tycker ändå att det är dags att uppgradera andra begrepp istället.

- Socialism kan tolkas på så många olika sätt. Jag vill hellre tala om solidaritet och empati. Att endera tala om socialism eller ett konkurrenssamhälle är att polarisera för mycket.

Kenneth Liukkonen
Bildtext Kenneth Liukkonen vill hellre tala om solidaritet
Bild: Yle/Magnus Swanljung

"Vi måste erkänna att vi lever i en marknadsekonomi".

Inne i den stora salen håller partiveteraner brandtal där man hänvisar till det första partimötet i Forssa 1903. Andra vill se framåt och tala om konkreta åtgärder för att vinna val.

Resultatet av debatten blir med all sannolikhet att partikongressen i Lahtis inte godkännner något nytt principprogram alls. Kompromissen kan bli att nedgradera dokumentet till en mer tillfällig vägledning för partiet, medan arbetet med principprogrammet fortsätter åtminståne ett år till.

Tytti Tuppurainen vid SDP:s kongress
Bildtext Tytti Tuppurainen vill leva i en marknadsekonomi
Bild: Yle/Magnus Swanljung

Ute i foajén träffar jag ordförandekandidaterna Tytti Tuppurainen och Timo Harakka, som bägge förhåller sig passionerat till begreppet socialism.

- Jag skulle gärna lämna bort ordet. Vi måste erkänna att vi lever i en marknadsekonommi, säger Tuppurainen.

Harakka känner för sin del varmt för ordet och skrev nyligen en kolumn i partitidningen Demokraatti under rubriken “Socialismen lever”.

- Jag sover gott om nätterna om ordet finns i vårt program och jag sover lika gott om det inte finns där. Men det är mycket viktig att föra en diskussion om ekonomisk ojämlikhet.

Diskussion om artikeln