Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regatta Spa drar tillbaka rättelseyrkan om Roxx

Från 2017
Peder Planting
Bildtext Peder Planting från Regatta Spa är beredd att ge grönt ljus för Roxx arrendekontrakt.
Bild: Yle/Maria Wasström

Regatta Spa motsätter sig inte längre det femåriga hyresavtalet mellan Hangö stad och café- och puben Roxx. Stadens krav i avtalet faller Regatta Spa i smaken och bolaget drar tillbaka sin rättelseyrkan.

Regatta Spa lämnade in en ny rättelseyrkan så sent som den 18 januari.

Roxx utifrån
Bildtext Diskussionen kring arrendeavtalet mellan Hangö stad och café och pub Roxx i Hangö har gått het i flera månader.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Vi har hört att Hangö stad beslutat sig för ett hyresavtal med Roxx som i stora drag fyller de krav som vi ansett att bör ställas för Roxx för att Roxx ska behandlas på samma sätt som övriga företagare, säger styrelseordföranden för Regatta Spa, Peder Planting.

Om så är fallet är Regatta Spa omedelbart färdigt att dra tillbaka sin rättelseyrkan.

- Vi drar tillbaka rättelseyrkan genast när vi får bekräftat att hyresavtalet mellan Hangö stad och Roxx ägare är undertecknat enligt de villkor vi blivit informerade om, säger Planting.

Avtalet undertecknas på måndag (6.2)

Hangös stadsdirektör Denis Strandell fick för en månad sedan i uppdrag av stadsstyrelsen att förhandla fram ett nytt femårigt avtal med bolaget Ruber som äger Roxx.

- Underhandlingarna är nu hyggligt undanstökade, uppger Strandell.

Avtalet är godkänt av alla parter, det vill säga staden och Ruber, och det ska undertecknas efter veckoslutet.

Hyran en viktig fråga

Grannen till Roxx, spa- och bostadsbyggaren Regatta Spa, har varit missnöjd med det bolaget uppfattat som en särbehandling av Roxx vad gäller till exempel hyresnivån.

Regatta Spa har lämnat in rättelseyrkanden och besvär då staden har planerat att fortsätta samarbetet med företaget Ruber som står bakom Roxx. Trogna Roxx-kunder har för sin del kraftigt försvarat pubens existens med namninsamlingar och demonstrationer.

Nu har Hangö stad gett över gästhamnsverksamheten till en annan aktör, Hangö segelförening HSF. Det avtalet undertecknades i fredags (3.2).

Vad gäller hyresavtalet för Roxx säger stadsdirektören att hyran och de övriga villkoren nu till punkt och pricka följer de normer som staden har godkänt.

- Hyran är nu 6 657 euro per år mot tidigare cirka 3 000 euro.

Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö.
Bildtext Denis Strandell har förhandlat om villkoren i avtalet.
Bild: Yle/Marica Hildén

Hyran per kvadratameter är en tjugondel eller fem procent av försäljningspriset för marken (221,90 euro) gånger 1,2. Det handlar i Roxx fall om 500 kvadratmeter. Samma norm gäller nu också för marken där HSF ska ha en servicebyggnad, förklarar Denis Strandell.

Tror du att grannen Regatta Spa också nöjer sig med ett sådant Roxx-avtal och är redo att dra tillbaka sitt besvär?

- Jag tror och hoppas att de blir nöjda. Det finns egentligen inte så mycket att klaga över längre, säger Strandell.

"Ja, vi nöjer oss"

Regatta Spa är inte en part i Roxx-avtalet, men verkar alltså vara väl medveten om det nya avtalet som staden tagit fram med Ruber. Bolaget är berett att dra tillbaka sin rättelseyrkan angående Hangö stads hyresavtal med Roxx.

Enligt styrelseordföranden för Regatta Spa, Peder Planting motsvarar nu hyresavtalet de krav som Regatta Spa hade angående hyreskontraktet. Regatta Spa lämnade in yrkan i protest mot ojämlika hyresavtal i Hangö. Regatta Spa motsatte sig också att Roxx skulle få ett femårigt hyresavtal.

Det är Regatta Spa däremot nu beredd att godkänna.

- Vi har fått sådan information att våra krav nu uppfylls, säger Planting.

Jämlikhet för alla företagare

Enligt Planting gjorde Regatta Spa sin rättelseyrkan för att stå upp för andra företagare i Hangö. Regatta Spa ville bland annat försäkra sig om att arrendenivån och avtalsvillkoren skulle vara jämlika för alla företagare.

- Vi har inget emot Roxx. Det att vi lämnade in en rättelseyrkan till Hangö stad och ett besvär till förvaltningsdomstolen byggde på andra saker. Vi ville att alla företagare i Hangö blir behandlade på ett likvärdigt sätt: Ingen diskrimineras, alla betalar en likvärdig hyra och alla har likvärdiga hyresvillkor och kan konkurrera ur likvärdig position.

Godkänner femårigt avtal

Orsaken till att det blev två rättelseyrkanden är enbart juridisktekniskt, säger Peder Planting.

I rättelseyrkandet motsätter sig Regatta Spa också planerna på att ge Roxx ett femårigt avtal. Det kravet är Regatta Spa nu redo att ge avkall på.

- Ett femårigt kontrakt kan vara ett hinder för planeringen av Östra hamnen. Det kan det delvis paralysera planeringen men vi vill få till stånd en sämja och vi anser att om de viktigaste förutsättningarna uppfylls så kan vi godkänna ett femårskontrakt.

Regatta Spa bygger för tillfället Hangö Havsbad. Lägenheterna intill havsbadet ska bli färdiga inom maj respektive juli månad. Därefter hoppas Peder Planting och hans företag att få bygglov för en ny hotellbyggnad mellan Hotell Regatta och Hangö Havsbad.

Diskussion om artikeln