Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många lediga jobb och ändå ökar långtidsarbetslösheten - här är fem orsaker

Från 2017
En söndrig skylt på ett staket som omgärdar en byggplats.
Bild: Yle/Patrik Schauman

Långtidsarbetslösheten ökar fortfarande trots att antalet lediga arbetsplatser nu är rekordstort. Vi listar nedan fem orsaker till att de arbetslösa inte får arbete trots att det finns allt fler lediga jobb.

Antalet lediga arbetsplatser ökar hela tiden. Trots den höga arbetslösheten upplever företagen att de inte lyckas rekrytera sådana personer som de behöver.

- Det är ett dilemma som många företag möter då de försöker rekrytera personer till yrken där det borde finnas arbetslösa. Av en eller annan orsak så får de inte ansökningar till de lediga tjänsterna, säger Penna Urrila som är ledande ekonom på Finlands näringsliv EK.

1. Fel yrkeskompetens

Företagarna i Finland har frågat sina medlemmar om de har problem att hitta kompetent arbetskraft. Läget är lite bättre än tidigare, men fortfarande uppger tio procent av företagen att bristen på arbetskraft är ett hinder för deras tillväxt. De hittar alltså varken nyutexaminerade eller långtidsarbetslösa med den kompetens de söker.

- Om vart tionde företag säger så är det ett problem vi måste arbeta med. Den kompetens som studerande får till exempel i en högskoleutbildning motsvarar inte alltid den som arbetsgivarna önskar sig. Där ser jag att företagen och högskolorna borde samarbeta ännu mera än i dag, säger Armi Murto som är förbundsombudsman på företagarna i Finland.

Christel Isberg är rekryteringskonsult både i ett eget företag och som tjänsteman på arbets- och näringsbyrån i Nyland. Hon ser att bristerna i utbildningen syns hos dem som söker jobb.

- Många har utbildat sig till någonting som det inte finns en efterfrågan för på arbetsmarknaden. Utbildningsanstalterna ger inte alltid folk kompetens som det i dag eller om tio år finns en efterfrågan för på arbetsmarknaden.

Penna Urrila lyfter fram att det inom IT-branschen finns många olika kompetenskrav.

- Därför kan det vara svårt att hitta en person med de specifika krav som ett företag söker efter. Det kan sedan bli ett hinder för företagets verksamhet.

Erfarna arbetssökande kan lida av att deras utbildning är föråldrad.

- Den tekniska utvecklingen är så snabb att personer med lång erfarenhet på arbetsmarknaden kan sakna kunskaper som arbetsgivarna söker efter i dag. Då tar det tid innan de hinner uppdatera sina kunskaper till dagens krav. Det kan också hända att de måste sadla om helt och hållet och skaffa sig en annan kompetens, säger Niclas Tåg som är servicechef vid arbets- och näringsbyrån i Nyland.

Många har utbildat sig till någonting som det inte finns en efterfrågan för på arbetsmarknaden

― Christel Isberg, rekryteringskonsult
Armi Murto är förbundsombudsman på Företagarna i Finland
Bildtext Armi Murto är förbundsombudsman på Företagarna i Finland. Hon ansvarar för de svenskspråkiga företagarna.
Bild: Yle/ Patrik Schauman

2. Bristande social kompetens

Arbetslivet i dag kräver inte bara goda yrkeskunskaper. Armi Murto på företagarna i Finland säger att det ofta brister i de arbetssökandes sociala färdigheter. De behövs i dag i alla jobb. Också en städare måste i dag vara social. Murto räknar upp många egenskaper som arbetsgivare söker efter då de anställer personal.

- Den sökande skall helst vara utåtriktad och kunna bemöta kunder. Hen skall själv kunna ta initiativ och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och dessutom vara självständig och fundera över hur man kunde förbättra hens arbetsuppgifter.

Armi Murto lyfter fram att de här frågorna är så viktiga att de dryftas på EU-nivå.

- Det här är framtidens stora krav. Det räcker inte att man har yrkeskunskap. Man måste vara mera utåtriktad än inåtriktad och klara av att samtala och umgås med folk.

Företagarna i Finland ser bristerna i social kompetens som så stora att de arrangerar kurser för att förbättra läget.

- Folk måste våga vara sociala också i arbetssituationer.

Christel Isberg är rekryteringskonsult både i ett eget företag och som tjänsteman på arbets- och näringsbyrån i Nyland.
Bildtext Christel Isberg är rekryteringskonsult både i ett eget företag och som tjänsteman på arbets- och näringsbyrån i Nyland.
Bild: Yle/ Patrik Schauman

Det räcker inte att man har yrkeskunskap. Man måste vara mera utåtriktad än inåtriktad

― Armi Murto, förbundsombudsman, Företagarna i Finland

3. Åldersdiskriminering

Christel Isberg på Nylands arbets- och näringsbyrå lyfter fram att hon fortfarande ser en hel del åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Det är ett stort problem eftersom många långtidsarbetslösa har en gedigen arbetskarriär bakom sig.

- Åldern påverkar mycket. Vi har många kompetenta motiverade över 55-åriga arbetssökande med en jättebra arbetshistoria bakom sig. Men de går ofta miste om de arbeten som erbjuds. Rekryterarna säger inte rakt ut att det är åldern som är orsaken, men det kommer fram mellan raderna.

Arbetsgivarna är rädda för pensioneringar, sjukfrånvaron och att äldre inte har en tillräckligt bra förmåga att lära sig nytt och hänga med i dagens snabba arbetstempo.

- Jag tycker att det är fel att den här attityden finns. Det stämmer inte att över 55-åringar är sjuka och inte orkar. Vi har många motiverade och kompetenta över 55-åringar som jag skulle anställa direkt om jag bara skulle kunna, säger Christel Isberg.

4. Dåliga arbetsvillkor

De försämrade arbetsvillkoren är en betydande orsak till att långtidsarbetslösa inte söker jobb. De flesta arbetslösa söker lågavlönade arbeten. De största yrkeskategorierna bland de arbetslösa är de samma som arbetsgivarna söker efter.

Till exempel i huvudstadsregionen (dit många arbetslösa söker sig) var de största yrkeskategorierna bland de arbetslösa i december försäljare, sekreterare, lagerarbetare, servitör och olika yrken inom byggnadsbranschen. Under samma tid sökte arbetsgivarna mest försäljningsrepresentanter, försäljare, lagerarbetare, städare, telefonförsäljare, servitörer och olika typer av byggnadsarbetare.

Det stämmer inte att över 55-åringar är sjuka och inte orkar

― Christel Isberg, rekryteringskonsult

I vissa fall kan de arbetssökandes yrkeskunskap vara föråldrad också inom dessa yrken. Ett städjobb i dag kräver mera kunskap om städutrustning och tvättmedel än tidigare. Men det största problemet är arbetsvillkoren.

Försäljningsrepresentanter och telefonförsäljare arbetar i dag till stora delar eller helt på provisionslön. I många fall erbjuds de arbetssökande så kallade nollavtal där det är oklart hur mycket arbete som erbjuds. Lönen är ofta låg och arbetstiderna oregelbundna. Anställningarna är ofta tidsbundna.

Det här leder till att många arbetssökande väljer att inte ta emot dessa jobb.

- Folk är ute efter någon form av grundtrygghet. Om det är osäkert om ett arbete erbjuder ens hälften av den arbetstid som man skulle behöva för att klara sig väljer många att söka efter bättre alternativ, säger Niclas Tåg som är servicechef vid arbets- och näringsbyrån i Nyland.

Armi Murto på företagarna i Finland försvarar ändå de företagare som erbjuder dåliga arbetsvillkor.

- De säger ofta att de gärna skulle erbjuda bättre villkor om de skulle kunna. Men det är en stor risk för dem att anställa personal. Om de märker att någon person som arbetar hos dem är en bra arbetstagare vill de nog behålla den och kämpar för att kunna erbjuda bättre arbetsvillkor.

5. Fel bostadsort

Den snabba urbaniseringen i Finland har lett till att många arbetslösa i dag sitter med stora bostadslån för svårsålda hem på orter där de inte hittar jobb. På orter där jobben erbjuds är boendet ofta så dyrt att de inte kan flytta dit efter jobb ens om de skulle vilja.

- På grund av de höga boendekostnaderna är det till exempel svårt att flytta till huvudstadsregionen där det skulle finnas arbete. Dessutom är mobiliteten inte så stor i Finland som i andra länder. När man väl bosätter sig på ett ställe väljer man ofta att stanna där i stället för att flytta efter arbete, säger Penna Urrila.

I många fall håller de sociala nätverken och partnerns jobb kvar arbetslösa på orter där de själva inte har någon utsikt att få jobb.