Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Astrid Thors diskriminerades - regeringen skyldig en förklaring"

Från 2017
Uppdaterad 04.02.2017 18:26.
Astrid Thors avslutade sitt uppdrag som minoritetsombudsman vid Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE i augusti.
Bild: OSSE/Arnaud Roelofsz

Häromdagen utnämnde statsminister Juha Sipiläs regering vicehäradshövding Jukka Maarianvaara till ny jämställdhetsombudsman. Sex personer hade sökt tjänsten, bland dem Finlands tidigare migrations- och Europaminister Astrid Thors. Redaktören Unto Hämäläinen lyfter idag upp utnämningsprocessen i en kolumn i Helsingin Sanomat - och kräver en förklaring.

Av de sex personer som sökte tjänsten som jämställdhetsombudsman tog sig två till finalen - Jukka Maarianvaara och Astrid Thors. Beslutet att välja Maarianvaara fattades på förslag av arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf).

Unto Hämäläinen skriver i en kolumn i Helsingin Sanomat (4.2) att regeringen är skyldig en förklaring.

- Det är lätt att inse att Astrid Thors enligt normala utnämningsgrunder skulle ha varit mer erfaren och mer kompetent än Jukka Maarianvaara. Ändå valdes hon inte, konstaterar Hämäläinen.

Stora karriärskillnader

Maarianvaara är född 1970 och har gjort så gott som hela sin karriär inom vårdfacket Tehy. Thors är född 1957 och har en lång tjänstemannaerfarenhet inom staten, Helsingfors stad och den kommunala sektorns intresseorganisation.

Dessutom har hon varit riksdagsledamot, minister och EU-parlamentariker, och nu senast minoritetsombudsman vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Från den posten blev hon petad på grund av ryskt motstånd, då Ryssland inte gillade att hon kritiserade landet för att diskriminera sina minoriteter.

Fyra frågor till regeringen

Därför är det på sin plats att ställa några frågor till regeringen, menar Hämäläinen.

- Var skälen till diskrimineringen av Thors politiska? Thors var ju tidigare SFP-politiker, det vill säga oppositionspolitiker, och Sannfinländarna riktade under åren skarp kritik mot henne bland annat i invandringsfrågor.

- Eller berodde diskrimineringen på språklig bakgrund? Thors är ju svenskspråkig - låt vara att statens språkexamensnämnd anser att hennes finska är utmärkt.

- Eller kan orsaken vara hennes kön? Ville man ha en manlig jämställdhetsombudsman för att posten så länge har innehafts av kvinnor?

- Eller kan det ha varit åldern som avgjorde? Tjänsten tillsattes nu för fem år, vilket skulle betyda att Thors då perioden tar slut år 2022 skulle vara 64 år gammal. Statligt anställda får i och för sig jobba tills de är 68.

"Thors illa behandlad"

Regeringen är alltså skyldig en förklaring, skriver Hämäläinen. Särskilt som Astrid Thors nyligen behandlades illa i samband med en internationell utnämning.

- Nu ser det ut som om man skulle ha utsatt henne för samma sak här hemma.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger också råd och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, om diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.

Stefan Wallin

Wallin: Thors diskriminerades utgående från rena sagoberättelsen

Svenska riksdagsgruppens ordförande upprörd över utnämning.

Diskussion om artikeln