Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ändrad bystatus inget dråpslag

Från 2017
Uppdaterad 05.02.2017 15:01.
Rejpelt-skylten i Rejpelt by, Vörå.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjamaa

Byn försvinner ingenstans trots att byastatusen ändrar i landskapsplanen. Det är beskedet från Österbottens förbund. I det pågående arbetet med den nya landskapsplanen försvinner en del byar från kartan. Men i praktiken innebär det inga stora förändringar.

Viktigare är vilka nya byar som listas i landskapsplanen.

- Det handlar om områden där det finns behov av att till exempel förbättra markanvändningen, säger planläggningsingenjör Gustav Nygård på Österbottens förbund.

I landskapsplanen har man sett till fyra olika kriterier när man sett till byarna.

- Byarna ska ha en livskraftig befolkningsstruktur, det vill säga det ska finnas barnfamiljer och inflyttning, säger Nygård.

Det hänger ihop med det andra kriteriet: befolkningsutvecklingen i byn de senaste åren.

- Vi ser också på tillgången på arbetsplatser inom ett pendlingsavstånd på 30 minuter, säger Nygård.

Det sista kriteriet gäller bya-aktivitet. Till exempel om det finns ett aktivt föreningsliv i byn och tillgången på service.

Gustav Nygård är regionplanerare på utvecklingsbolaget Concordia
Bildtext Gustav Nygård.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

"Rejpelt försvinner ingenstans"

Ett exempel på en by som stryks ur landskapsplanen är Rejpelt i Vörå. Kommundirektör Mikko Ollikainen oroar sig ändå inte särskilt för byn.

- Byn försvinner ingenstans fast den inte finns med i landskapsplanen.

- Vörå är ju decentraliserat på det sättet att vi har byskolor och annan service ute i byarna, också i Rejpelt, säger Ollikainen.

Det är en markant skillnad mot grannkommunen Korsholm som i sin strategiska delgeneralplan går in för att koncentrera servicen till ett antal delcentrum i kommunen, i stället för en helt decentraliserad modell.

Porträttbild av Vörås kommundirektör Mikko Ollikainen. Bilden är tagen utanför Vörå kommungård med ett kort skärpedjup.
Bildtext Mikko Ollikainen.
Bild: Yle / Jonny Smeds

Byarna är ett bra alternativ

Byarna som stryks ur landskapsplanen har väckt en hel del uppmärksamhet bland politikerna.

- Jag är rätt säker på att Vörå kommuns utlåtande blir att inget ska förändras när det gäller byarna, säger Mikko Ollikainen.

- Kommunerna bestämmer själv om byggandet, så det att en by förlora sin byastatus har inte så stor inverkan - viktigare är att koncentrera sig på de byar som lyfts upp i landskapsplanen, säger Gustav Nygård som tillägger:

- Byarna är fortfarande ett mycket bra alternativ trots urbaniseringstrenden.

Utredningen om centrum- och bynätverket ska nu kommenteras av kommunerna och landskapsplaneutkastet åker på utlåtanderunda i kommunerna till hösten.

Diskussion om artikeln