Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Globalt nätverk för hållbarhet samlade österbottningar i Älvbyarna

Från 2017
Mia Ehrnström-Fuentes, Ulrica Taylor, Anna Jungarå, Pia Smeds, Charlotta Asplund och Kaj Löfvik deltog i en grundkurs i omställningens principer.
Bildtext Mia Ehrnström-Fuentes, Ulrica Taylor, Anna Jungarå, Pia Smeds, Charlotta Asplund och Kaj Löfvik deltog i en grundkurs i omställningens principer.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

För tio år sedan startade den första omställningsrörelsen i England. Transition launch, ett globalt nätverk har som målsättning att skapa en mer hållbar framtid. Under veckoslutet fick österbottningar ta del av modellen i Veikars, Korsholm.

Ett ekologiskt samhälle är visionen för Kaj Löfvik från Veikars. Under veckoslutets grundkurs i omställning har han fått verktyg för att genomföra sina visioner till verklighet.

- Jag har fått fundera på vart vill jag komma med mitt arbete. Trots att det kan verka orealistiskt är det viktigt att hålla fast vid tanken på det man vill åstadkomma. I mitt fall skulle det vara ett ekologiskt hållbart samhälle som omfattar både människor och natur - se att allt är ett och hör ihop, säger Löfvik.

Omställningens principer omfattar inte bara den inre omställningen utan också samhället i det stora hela - att samarbeta för att bygga upp hållbara lösningar. Tanken är att modellen ska skapa en hållbar livsstil på flera nivåer i samhället.

- Det kan handla om små saker som att samåka för att minska på utsläppen, säger Anna Jungarå från Jeppo.

Utvecklar byagemenskapen

Omställningsrörelsen fick sin början för ett decennium sedan i England.

- Idén uppstod i Totnes för tio år sedan. En grupp människor samlades för att fundera på de globala utmaningarna angående hållbarhet och miljö. Det var ett så lyckat koncept att det spred sig över hela världen, säger Mia Ehrnström-Fuentes.

Omkring 30 personer tog del av grundkursen kring hållbar framtid och Ulrica Taylor från Korsholms vuxeninstitut, och en av evenemangets arrangörer, hoppas att kursen kommer att ha genomslagskraft även i Österbotten.

- Omställningsrörelsen hjälper kommuninvånare att själva påverka sin livssituation. Som till exempel utveckla byagemenskapen och lokalsamhället, säger Taylor.

Kursen arrangerades av Älvbyarna och Slow food Ostrobothnia tillsammans med Korsholms Vuxeninstitut.

Diskussion om artikeln