Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Astrid Thors stupade på slutrakan – här är ministerns svar

Från 2017
Astrid Thors avslutade sitt uppdrag som minoritetsombudsman vid Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE i augusti.
Bild: OSSE/Arnaud Roelofsz

När den nya jämställdhetsombudsmannen utsågs fanns två kandidater på slutrakan, Astrid Thors och Jukka Maarianvaara. Yle Nyheter har tagit del av den promemoria som ligger som grund för utnämningen. I den framkommer att en utomstående rekryteringsbyrå efter personbedömningar slog fast att Maarianvaara var mest lämplig för jobbet.

Jukka Maarianvara utnämndes till jämställdhetsombudsman av statsrådet på föredragning av arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf). Ministern låter sig inte intervjuas men skickar via sin specialmedarbetare ett kort svar på Svenska Yles frågor om hur utnämningsprocessen gick till.

- I arbetsplatsannonsen framgick att jobbet kräver förmåga att leda och utveckla en bred verksamhet. Vidare krävs god samarbetsförmåga, kommunikations- och organisationsförmåga samt tillräckliga språkkunskaper. Förutom intervjuer gjordes personbedömningar som stödde intrycket i intervjuerna, skriver Jari Lindström.

Hur utnämningen gick till kan man läsa i den promemoria som ligger som grund för Statsrådets beslut. Riksdagsledamot Stefan Wallin kallade i lördags promemorian för “rena sagoberättelsen”. Här är vad som står i den.

Den promemoria som låg som grund för utnämningen av jämställdhetsombudsman
Bild: Yle/Magnus Swanljung

Tre sökande kallades till intervju

Sammanlagt sex personer sökte tjänsten. Av dem avskrevs två snabbt för att de saknade formell behörighet och en tredje sållades tidigt bort för att hen hade för ringa erfarenhet av ledarskap.

Därefter kallades tre sökande till intervjuer som genomfördes av tre höga tjänstemän vid justitieministeriet samt ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola.

Efter intervjuerna stod valet mellan två personer, Astrid Thors och Jukka Maarianvaara.

Bred kundskap och ledarskap Thors styrkor

Thors bedömdes efter intervjun ha en obestridligt bred erfarenhet och stor kunskap om samhället. Man ansåg också att hon har en stark erfarenhet av ledarskap.

Astrid Thors har varit riksdagsledamot, minister och EU-parlamentariker, och nu senast minoritetsombudsman vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Dessutom har hon en lång bakgrund som tjänsteman inom staten, Helsingfors stad och den kommunala sektorns intresseorganisation.

Maarianvaaras vision var bäst

Maarianvaara bedömdes för sin del ha den klaraste visionen om hur jämställdhetsombudsmannens byrå kunde utvecklas. Han bedömdes också vara bäst på att uttrycka sig tydligt och hans ledarskapsförmåga ansågs god.

Särskild vikt fäster man också vid hans goda kunskaper om arbetslivslagstiftning.

Jukka Maarianvaara har gjort en lång karriär vid vårdfacket Tehy, senast som direktör för intressebevakning.

Kriterierna formulerades av Justitieministeriet

Efter intevjuerna ansåg man att det ytterligare behövdes psykologiska personbedömningar av toppkandidaterna.

Personbedömningarna utfördes av den ansedda rekryteringsbyrån Personnel som utför 4 000 liknande bedömningar per år.

Byrån tog förstås inte ställning till vem som blir den bästa jämställdhetsombudsmannen, utan bara vem som närmast motsvarade ministeriets kriterier.

De kriterierna var följande: personen skulle aktivt bygga samhörighet, kunna leda och ha en förmåga att förnya. Dessutom skulle man utreda vem som hade den bästa förmågan att uppträda och delta i den samhälleliga debatten samt att tåla kritik.

Jukka Maarianvaara bedömdes efter testet bäst motsvara de här egenskaperna.

Kunskapen om arbetslivet avgörande

I promemorians slutbedömning tar man fasta på personbedömningen. Man fäster också särskild vikt vid Maarianvaaras goda kunskaper om arbetslivet.

I lagen om jämställdhetsombudsmannen står det inte något om att byrån med särskilt tyngdpunkt ska bevaka jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Arbets- och justitieminister Jari Lindström har inte velat diskutera kriterierna noggrannare med Svenska Yle.

Astrid Thors har avböjt Svenska Yles förfrågan om att kommentera utnämningen.

Diskussion om artikeln