Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sisu Arenan kan bli Karis idrottshall

Från 2017
Uppdaterad 09.02.2017 23:21.
Karis bollhall
Bild: Yle/Veronica Montén

Företag ska inte längre kunna sponsra Raseborgs stads viktigaste idrottsanläggningar med sitt namn. Om bildningsdirektörens förslag godkänns kommer Karis idrottshall inte längre att heta Sisu Arenan.

Fritidsnämnden tar på torsdag (9.2) ställning till ett principbeslut om att inte göra upp sponsoravtal som ger företag rätt att använda sitt namn på idrottsanläggningar.

Anläggningarna som berörs är Centrumplan i Ekenäs, Karis centralidrottsplan, Karis idrottshall (nuvarande Sisu Arenan), Karis konstgräsplan, Ekenäs simhall och bollhall samt Västerby friluftsområde.

Motiveringen är att det blir svårare för idrottsföreningarna att skaffa sponsorer då idrottsanläggningar bär företagsnamn.

Stöd i stället idrottsföreningarna!

Bildningsdirektör Robert Nyman föreslår att staden i stället uppmanar företag som vill stöda lokal idrottsverksamhet att knyta direkta samarbetsavtal med de lokala idrottsföreningarna. Då kan stöden användas till exempel till att sänka kostnaderna för barn och unga som deltar i organiserad idrottsverksamhet.

Karis stad och Sisu Auto gjorde år 2004 upp ett tolvårigt sponsoravtal för Karis idrottshall. Idrottshallen har sedan dess gått under namnet Sisu Arenan.

Sisu Auto är intresserat av att fortsätta sponsoravtalet. Om principbeslutet godkänns innebär det i alla fall att avtalet inte förnyas och att Karis idrottshall inte längre kommer att heta Sisu Arenan.

Samarbetsavtalet som Karis stad gjorde upp med Sisu Auto var värt 20 000 euro för staden. De två första åren betalade Sisu Auto 2 500 euro och efter det har de betalat 1 500 euro per år, först till Karis stad och sedan till Raseborgs stad.

Fritidsnämnden beslutade 9.2.2017 att godkänna förslaget.

Diskussion om artikeln