Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Luften testas i fyra rum i Merituulen koulu i Ingå

Från 2017
Vid Merituulen koulu i Ingå kunde trafiken slussas säkrare.
Bildtext Det går ungefär 200 elever i Merituulen koulu.
Bild: Yle/Monica Slotte

Inomhusluften i vissa av klassrummen i Merituulen koulu i Ingå upplevs som torr. Luften i de här rummen undersöks nu.

Skolans elever och personal deltog i slutet av fjolåret i en enkät om inomhusluften. Drygt hälften svarade på enkäten. Av dem upplever 29 procent att de har hudproblem och 26 procent svarade att luften känns torr.

Det är speciellt i några av rummen som luften upplevs ge symtom. Därför ska nu luftkonditioneringen och luften i två klassrum och i två arbetsrum undersökas.

Tre elever har flyttat bort ur rummen och gör sitt skolarbete i en annan del av skolbyggnaden.

Effektivare luftkonditionering

För att råda bot på problemen går luftkonditioneringen på högre effekt än tidigare innan skoldagen börjar.

Luftkonditioneringen har också under hösten fungerat enligt en felaktig tidtabell. Det här beror på ett problem med klockan i anordningen som styr luftkonditioneringen. Klockan har nu reparerats.

Vy över en nyrenoverad del av Merituulen koulu
Bildtext Nyrenoverade Merituulen koulu togs i bruk för två år sedan.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Det har gjorts regelbundna mätningar av inomhusluften på flera håll i skolan sedan februari 2015 då skolbyggnaden togs i bruk efter en omfattande renovering. Mätningarna visar att allt fungerar normalt på mätpunkterna.

Torrt på vintern

Inneluften är i varje fall väldigt torr under vinterhalvåret då skolbyggnaden värms upp. Därför är det viktigt att eleverna dricker tillräckligt med vatten under skoldagen, sägs det i ett protokoll från ett möte som uppföljningsgruppen för reparationsarbetena i Merituulen koulu höll i januari.

I februari 2013 upptäcktes mögel i skolans slöjdsal. Senare upptäcktes omfattande fuktskador också på andra håll i skolbyggnaden. Skolans elever och lärare flyttade tillfälligt till Västankvarn medan hela skolbyggnaden renoverades och byggdes till.

Klädhängare i nyrenoverade Merituulen koulu.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Grannkommunen Sjundeå har för tillfället problem med inomhusluften i kommunens skolbyggnader. Kommunen utreder möjligheterna till att renovera eller bygga nytt.

Tidningen Västra Nyland var först med nyheten om att det görs nya mätningar av inomhusluften i Merituulen koulu.

Diskussion om artikeln