Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

WWF-köttguiden: Om du ska äta kött så ät mindre och bättre

Från 2017
Uppdaterad 07.02.2017 19:47.
Lammkött i Köttboden Herek.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

WWF Finland har sedan 2006 gett ut en fiskguide över hur fisken mår och hur hållbart det är att konsumera olika fiskarter.

Fiskguiden har enligt Världsnaturfonden haft en stor inverkan på såväl restaurangernas, affärernas som konsumenternas val av fisk; finländarna har verkligen brytt sig om ifall fisken man tänkt köpa försetts med grön, gul eller röd prick i katalogen.

Nu är det dags för Köttguiden (på finska), som man önskar att får samma mottagande som fiskguiden. Liknande guider finns redan i Sverige och Tyskland.

I den nya köttguiden bedöms vilken miljöpåverkan olika sorters kött har. Man har mätt naturens mångfald, klimat- och vattenpåverkan och bruket av bekämpningsmedel.

Får i en hage
Bildtext Kött från får på naturbete får grönt ljus.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Köttet är utgående från miljöpåverkan märkt med undvik, överväg och med måtta.

Motiveringen är koncis: Jordklotet klarar inte av nuvarande köttkonsumtion.

Finländarnas köttkonsumtion har ökat med drygt 20 procent från millennieskiftet till i dag. Omkring 70 procent av vår åkerareal används för kött- eller mjölkproduktion.

Forskare säger att köttproduktionen ökar på fosfaterna i Östersjön och insjöarna då gödselämnen rinner ut i vattendragen från åkrarna.

Man med harva matar korna i ladugården.
Bildtext Djurfoder produceras på många åkrar.
Bild: Yle

Målsättningen med köttguiden komprimerad: Ät mindre, men bättre kött som producerats på mest hållbara sätt.

"Alla ska inte behöva bli vegetarianer"

Köttkonsumtionen ska enligt WWF minska genom ökad medvetenhet om de egna valens betydelse.

Men ingalunda måste alla sluta äta kött, påpekar man vid WWF.

Det anses redan vara seger om människor ersätter en del av sitt kött med växtbaserade livsmedel eller bra fisk.

- Vi uppmuntrar finländarna att ersätta en del av köttet med grönsaker och hållbart fångad eller odlad fisk, säger WWF Finlands generalsekreterare Liisa Rohweder.

Konsumenter ska medvetandegöras om alla de nya växtproteinprodukterna som dykt upp i affärerna under den senaste tiden.

Köttguiden ger enligt miljöskyddsexperter verktyg för vardagliga matval och information om kött utgående från internationell och inhemsk forskning.

"Maten vi äter är det största enskilda vardagsvalet i livet"

Ur miljösynvinkel är det vi inmundigar dagens mest betydelsefulla val. Med tanke på klimatförändringen, Östersjön och naturens mångfald är det avgörande hur mycket och hurdant kött vi äter. , sammanfattar köttguiden.

Den som vill äta kött även i fortsättningen kan ha glädje av WWF:s rekommendationer.

Djur på naturbete upprätthåller gamla kulturlandskap och hjälper till att upprätthålla naturens mångfald, lyder motiveringen till att sådant kött får grönt ljus.

Kött som kan ätas med måtta

Allt ekologiskt kött kan konsumeras med måtta.
Nötkött belastar miljön hårdast, men guiden ger grönt ljus för kött från nötkreatur på naturbete och ekologiskt utfodrade djur.
För svinkött gäller det samma - djuren ska inte utfodras med oetiskt producerad soja.
Kött från ekobroilrar samt ekofår och får på naturbete kan konsumeras med måtta.
Viltkött från älg och hjort får grönt ljus.
För ägg rekommenderas finländska ekologiskt producerade och samma gäller ost (eller svensk).

WWF påpekar dock att grönt ljus inte betyder omåttlig konsumtion av kött - världen behöver se en reell minskning i förbrukningen också.

Gris i Sjundeå
Bildtext Ekologiskt svinkött är att rekommendera framför vanligt.
Bild: Yle/Malin Lindholm

I kategorin som får gult ljus, det vill säga ett nja, överväg, finns kött som producerats på ett sätt som tär rätt mycket på naturen och som har en skadlig inverkan på miljön.

Kött som får gult ljus: Överväg

Oetiskt producerad soja från Sydamerika är ett problem vid djuruppfödningen, och därför får även inhemskt kött ofta bara gult ljus.
Finländskt och svenskt nötkött som fått endast ansvarsfullt producerad soja hör till denna kategori, liksom
finländskt och svenskt svinkött. Här rekommenderas kött från djur som inte fått soja alls eller som fått ansvarsfullt odlad soja.
Broiler producerad i Finland eller Sverige finns på denna lista, liksom
inhemskt vanligt fårkött.
Den som äter ost bör välja finländsk eller svenskproducerad sådan.

Den röda "undvik"-märkningen betyder att produkterna har de största skadliga miljöeffekterna.

WWF rekommenderar människor att helt sluta köpa av dessa produkter.

Soja som används som foder är ett stort problem i sammanhanget. Soja odlas ofta på sådant sätt att det minskar på naturens mångfald.

Kött som inte rekommenderas alls

WWF placerar följande köttsorter (samt ost) på sin röda lista:
Kött från nötkreatur från andra EU-länder än Finland och Sverige.
Broilerkött från Brasilien, Thailand och andra EU-länder än Finland och Sverige (där de fått ansvarsfullt odlad soja).
Inhemskt broilerkött från djur som fått vanlig fodersoja.
Svinkött från andra EU-länder än Finland och inhemskt kött från svin som fått vanlig soja.
Fårkött från Nya Zeeland.
Ost från andra EU-länder än Finland och Sverige.

Köttguiden föreslår vissa ändringar i köttätarnas kost. En del av köttets proteiner kan med fördel tas från växtriket, slår WWF fast.

Högar av färsk tempeh i bananblad.
Bildtext Sojaprodukten tempeh.
Bild: Yle/Public domain/Sakurai Midori

I kategorin gynna hittas produkter baserade på ansvarsfullt producerad soja, bönor, linser och havre.

MTK: Populism och halvsanningar

WWF:s nya rekommendationer för köttkonsumtion har förvånat lanbruksföretagarna.

Lantbrukets intresseorganisation MTK avfärdar rekommendationerna som populism och halvsanningar.

MTK uppger att vårt lantbruk står för en hundradels procent av världens växthusutsläpp och att köttproduktionen i Finland är ansvarsfull.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC slår för sin del fast i ett pressmeddelande att finländsk mat överlag och inhemskt kött särskilt har många fördelar vad gäller renhet, hållbarhet och ansvarsfull produktion.

Kon Maja på Johan Wasströms gård.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

– Det är skillnad på kött och kött. Från SLC ger vi det här enkla rådet till konsumenter som vill göra hållbara matval: Av hållbarhetsskäl är det enda rätta att välja finländskt kött, säger SLC:s ordförande Holger Falck.

Vid förbundet påpekar man att vi i Finland har förutom världens renaste mat, även hör till dem som använder minst antibiotika inom djuruppfödningen. Finland kommer på andra plats efter Sverige när det gäller länder som använder minst antibiotika i EU.

Artikeln kompletterad klockan 13.30 med MTK:s kommentar.

Diskussion om artikeln