Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kritik på ministerienivå: Borgå kan inte äga vårdbolag i framtiden

Från 2017
Näse sjukhus avdelning 3.
Bild: YLE/Erica Vasama

Borgå planerar att grunda ett vårdbolag tillsammans med en privat aktör. Planerna får kritik både från Social- och hälsovårdsministeriet och från Nylands förbund.

Ministeriet och förbundet anser att Borgå kör sina egna kommuninvånares intressen framom att jobba för att alla nylänningar i framtiden ska få lika bra vård.

Stadsstyrelsen i Borgå skulle på måndag kväll behandla planerna på att grunda ett vårdbolag, men ärendet drogs bort från listan.

Borgå behöver mera tid för att förhandla med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och för att ge ett utlåtande om den nya lagen om valfrihet inom vården.

Borgå stadshus.
Bild: Yle/Hanna Othman

Vårdbolag ska säkra nivån på tjänsterna

Social- och hälsovårdsreformen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Då tar landskapen över social- och hälsovården. Kommunerna har inte längre någonting att säga till om inom den här sektorn.

Borgå vill grunda ett vårdbolag tillsammans med en privat aktör innan reformen träder i kraft.

- Vårdbolaget ska säkra en så bra tjänstenivå som möjligt för Borgåborna också efter att social- och hälsovårdsreformen har trätt i kraft, säger stadsstyrelseordförande Matti Nuutti (SDP) i Borgå.

Lagligt, men ifrågasatt

Det är i dag helt lagligt för kommunerna att grunda vårdbolag, men kommunerna kan inte äga andelar i dem efter att vårdreformen har trätt i kraft.

- Då tar landskapen över kommunernas andelar i privata vårdbolag, säger Tuomas Pöysti, statssekreterare vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Varken statsekreterare Tuomas Pöysti eller Timo Arokytö, som är sakkunnig vid Nylands förbund, kan säga varför Borgå vill grunda ett vårdbolag då kommunens andel trots allt övergår i landskapets ägo, men deras tippning är att Borgå vill göra långtgående avtal som också binder landskapet.

Kritik bidrog till beslutet att dra bort ärendet

Matti Nuutti medger att Borgå har haft lite för bråttom med att grunda ett nytt vårdbolag.

- Tidtabellen var tidigare mer stram, eftersom tanken var att vi skulle nå beslut i frågan före den 1 juli 2017. Det gjorde att vi hade bråttom med att få ett beslut till stånd. Nu har det ändå visat sig att vi har mer tid på oss att utreda frågan.

Stadsdirektören beslöt därför att dra bort ärendet från listan. Kritiken staden fick från HNS och från läkarhåll ligger också bakom beslutet.

- Vi måste gå igenom riskerna på nytt, konstaterar Nuutti.

Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) i Borgå
Bildtext Stadsstyrelseordförande Matti Nuutti i Borgå.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Hemligt vem Borgå förhandlar med

I framtiden ska patienterna få större valfrihet i valet av vårdinstans. Vilka privata aktörer som Borgå har förhandlat med om att grunda ett vårdbolag vill Nuutti inte gå in på.

- Vi har diskuterat med flera parter, konstaterar han.

Borgå stads planer får kritik både från ministeriehåll och från Nylands förbund för att planerna försvårar möjligheten att förverkliga jämlikhetstanken.

- Tanken är att inom landskapet garantera samma nivå på vården för alla, säger Timo Arokytö vid Nylands förbund.

Arokytö rekommenderar inte att kommunerna grundar företag och att de ingår avtal som sträcker sig till efter 2019 då reformen träder i kraft.

"Vi måste fatta beslut under våren"

Social- och hälsovårdsministeriet lämnar lagförslaget om social- och hälsovårdsreformen till riksdagen i slutet av februari.

- Under våren måste vi fatta beslut om hur vi går vidare med social- och hälsovårdstjänsterna i Borgå, konstaterar Matti Nuutti.

Blir det här en fråga för de nya politikerna i Borgå som blir invalda i kommunalvalet i april?

- Det är inte i sikte på något sätt, men när man tänker på att reformen träder i kraft först 2019 så finns det förstås nya politiker vid bordet redan då, säger Nuutti.

Diskussion om artikeln