Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg på plus - sjukhuskostnaderna minskade markant

Från 2017
Uppdaterad 09.02.2017 16:33.
Ett sjukhus med en jourmottagning i ett snöigt vinterlandskap.
Bildtext Raseborg har krävt lägre kostnader för sjukhuset.
Bild: Yle/Marga Sandström

Efter flera år på minus visar Raseborgs stads bokslut nu ett plus på 2,3 miljoner euro. Det visar stadens preliminära bokslut för år 2016. Orsaken är färre anställda och lägre sjukhuskostnader.

Stadens kostnader minskade med fem miljoner euro och uppgick till 213 miljoner år 2016.

Personalkostnaderna minskade med två miljoner euro. Det beror främst på att antalet anställda minskade med ungefär 40 personer.

Köp av tjänster minskade med tre miljoner euro. Sjukvårdskostnaderna är en stor del av det här. Kostnaderna för specialsjukvården sjönk med nästan tre miljoner.

Skatteintäkterna minskade

Stadens skatteintäkter minskade med 1,4 miljoner jämfört med ett år innan. Samtidigt fick staden litet mera statsandelar än beräknat.

Det positiva resultatet innebär att stadens ackumulerade underskott minskade från 14,2 miljoner till 11,9 miljoner euro. Stadens skuldbörda uppgår nu till 117,5 miljoner euro.

Raseborgs bokslut för år 2015 visade ett underskott på 2,6 miljoner euro. År 2014 var minuset nästan fyra miljoner euro.

Tom Simola tillträdde som stadsdirektör Raseborg i september 2015. Kort därefter inledde staden det omfattande sparprogrammet Raseborg 2020, med mål att få stadens ekonomi i skick.

Tom Simola och Anders Walls

Raseborgs ledning ger sig själv toppbetyg

Ekonomin pekar uppåt för Raseborg.

Diskussion om artikeln