Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Omkörningsfiler på nätet bara för vissa? Håller på att bli verklighet i USA

Från 2017
Nätverkskablar.
Bild: AOP

På internet ska alla data behandlas lika. Principen kallas nätneutralitet och har tillämpats alltsedan nätet skapades. Den verkar nu vara hotad på grund av en utnämning som Donald Trump har gjort.

Nätneutralitet kan till exempel jämföras med att köra bil i trafiken. Alla ska få köra lika snabbt, oberoende av vilket bilmärke de kör med.

På internet gäller alltså att all kommunikation ska behandlas lika.

– Det är en hörnsten att alla ska kunna agera på nätet, på lika villkor. Man ska inte kunna köpa sig förtur, eller få gräddfil för att man är "störst", kommenterar journalisten Emanuel Karlsten, en av upphovsmännen bakom Mediepodden.

Han tillägger att folk i dagens läge använder internet på många olika sätt och att nätet har stor betydelse i vardagen.

– Det är på sätt och vis vårt syre i dagens läge.

Användarna avgör

När internet är neutralt så är det upp till användarna själva att prioritera vilka tjänster de föredrar.

Utan nätneutralitet kunde en internetoperatör till exempel se till att vissa webbplatser laddar snabbare än andra. Till exempel om företaget Disney betalade teleoperatören Comcast extra kunde den ge alla sina internetanvändare prioritet till just Disneys webbtjänster.

Karaktärer ur Inside Out
Bildtext En del innehåll kunde laddas gratis, alltså utan datakvoter, eller snabbare.
Bild: ©2014 Disney•Pixar. All Rights Reserved.

Europa­parla­mentet beslöt i oktober 2015 att införa nät­neu­tra­litet i EU. Samma år jämställde telekommunikationsmyndigheten FCC i USA bredband med "all­männa nyttig­heter" som telefoni. Det var också en seger för nätneutraliteten.

– Men det finns nu alltså indikationer på att den här neutraliteten återigen är i gungning i USA under Donald Trumps styre, kommenterar Karlsten.

Orsaken är att Trump nyligen utsåg Ajit Pai till ny chef för telekommunikationsmyndigheten FCC. Han är en person som vid flera tillfällen har kritiserat nätneutraliteten.

Visst innehåll räknas inte in i datakvoten

Pai har redan lagt ned pågående FCC-utredningar om teleoperatörer som låter kunderna surfa gratis på vissa tjänster.

Till exempel operatörerna T-Mobile, AT & T och Comcast låter sina kunder ta del av vissa videotjänster på nätet utan att det räknas in i den månatliga datakvoten. Förespråkare för nätneutralitet anser att det här är ett hot mot det jämlika nätet.

Pai har också förbjudit flera teleoperatörer från att erbjuda låginkomsttagare billigare internetuppkopplingar. Många hushåll har hittills fått drygt 9 dollar rabatt på sådana här uppkopplingar varje månad. Tanken med det var att minska på den digitala klyftan mellan de som har tillgång till internet och de som inte har det.

FCC har traditionellt försökt hjälpa allmänheten att få tillgång till internet. Nu menar flera bedömare att myndigheten i stället favoriserar teleoperatörer och andra storföretag.

Samtidigt som Ajit Pai vid amerikanska FFC framstår som en motståndare till nätneutralitet så har han också sagt att han är för ett öppet och rättvist internet. Hur man ska tolka det är det svårt att veta tills vidare.

"Dödar internets demokratiska funktion"

Emanuel Karlsten påpekar att det får negativa konsekvenser om man ruckar på nätneutraliteten alltför mycket.

– Det skulle döda den demokratisering internet har blivit. Det som skapat Skype, Spotify, Youtube och Facebook. I dag är alla de jättar med pengar, men skulle operatörer börja bestämma att det ska kosta att surfa på allt utom de stora företagens tjänster, skulle de bli omöjligt för nya att etablera sig.

Han tillägger att konsekvensen i så fall blir minskad mångfald.

– Bara de med mycket pengar och kontakter kommer då att lyckas.

Gravsten för nätneutraliteten (illustration).
Bildtext Så här illa behöver det inte vara, men många är oroade för nätneutraliten (illustrationsbild).
Bild: Yle Nyhetsgrafik

EU fortfarande för ett neutralt internet

För EU:s del kommer nätneutraliteten ändå att gälla också i fortsättningen.

– Inom unionen har vi en ganska ny lagstiftning om nätneutralitet. Användarnas rätt ska tryggas så om nätneutraliteten luckras upp i USA kommer det därför inte att inverka direkt på webbtjänster och webbplatser inom EU, kommenterar Klaus Nieminen, som är kommunikationsnätverksexpert på Kommunikationsverket.

Huvudregeln är att internetoperatörer inom EU alltså inte får blockera eller strypa vissa tjänster och innehåll på nätet.

Däremot får internettrafik begränsas i undantagsfall - till exempel i samband med att man försvarar sig mot en cyberattack. Också viktiga tjänster såsom nödsamtalssystem och medicinska operationer via nätet ska få företräde, enligt reglerna.

Men Nieminen tillägger att USA:s förändrade linje kan få indirekta effekter också i Europa.

– När landet ruckar på nätneutraliteten inverkar det på vilka webbtjänster amerikanerna vill använda. Och det har i många fall global betydelse vilka de största aktörerna där är, påpekar han.

Han tillägger att det samtidigt kan bli svårare för finländska webbtjänster att etablera sig på den amerikanska marknaden.